ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Distanční výuka – aktuální informace

Vážení rodiče,

vzhledem k velmi pravděpodobnému delšímu pokračování distanční výuky bych Vám chtěla připomenout pravidla, která pro ni platí, a seznámit Vás s některými novinkami.

Nejpodstatnější změnou je, že na rozdíl od jara je nyní distanční výuka povinná. Připomínám, že distanční výuka není pouze účast v online hodinách, ale i pravidelné plnění zadaných úkolů.

Jak se Vaše dítě do výuky zapojuje, můžete na 2. stupni sledovat prostřednictvím aplikace Bakaláři, kde od 2. listopadu bude evidence zadaných a splněných úkolů. Uvidíte, které úkoly jsou zadány, jaké jsou termíny odevzdání a zda Vaše dítě úkol splnilo. Už nyní se můžete přesvědčit, zda se Vaše dítě výuky účastní v celém rozsahu prostřednictvím zameškaných hodin.

Kdy se v Bakalářích objeví absence? V případě neúčasti na online hodině a také v případě nesplnění úkolu v termínu. Je třeba si uvědomit, že poslání úkolu na mail nebo odevzdání prostřednictvím Microsoft Teams neznamená automatické splnění úkolu. Stává se, že podstatná část chybí, že je práce nečitelná apod., v tom případě žádáme nápravu. Pokud si žák nepřečte připomínky a nereaguje na ně, může se stát, že úkol je evidován jako nesplněný, i když něco bylo odevzdáno. Absence kvůli nesplnění úkolu se objeví v příslušném předmětu v hodině (hodinách), která není online.

Absenci v konkrétních online hodinách omlouvejte prosím přímo příslušnému vyučujícímu – mailem nebo přes Bakaláře (je třeba vybrat, komu zprávu píšete), nejlépe předem. Absence vzniklá nesplněním úkolu bude omluvena po dodání příslušné práce. Pokud bude dítě nemocné, je třeba se domluvit na termínech plnění. Upozorňuji, že i pro omluvu absence na distanční výuce platí zákonný termín 3 dny, potom je možné absenci považovat za neomluvenou.

Vzhledem k dlouhodobější distanční výuce začneme rovněž některé úkoly známkovat – žáci o tom budou informováni předem.

Je třeba, aby žáci se žáci na online hodiny hlásili svým jménem, nikoli přezdívkou, aby se nestalo, že někomu nebude vstup na online hodinu umožněn.

Od 2. listopadu začneme zadávat úkoly z výchov, na splnění bude vždy týden. Každý sudý týden bude úkol z výchovy ke zdraví, každý lichý z občanské výchovy. Jednou za měsíc bude zadána práce z volby povolání a finanční gramotnosti. Další výchovy se budou střídat po týdnu v následujícím pořadí: VV, HV, PcČ a TV.

Vážení rodiče, děkuji Vám jménem všech pedagogických pracovníků za spolupráci, bez které by se nám všem pracovalo daleko hůř.

 

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit