ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Dějepisné toulky

V měsíci listopadu jsme se žáky sedmých tříd navštívili několik výstav, které nás zavedly jednak do doby nedávné, jednak do období čarodějnických procesů a válečných konfliktů dob minulých. Žáci se také seznámili s různými typy historických pramenů.

O co šlo?

Dne 14.11. 2019 to byla exkurze do Vlastivědného muzea v Jeseníku, kde žáci 7. A pod vedením paní učitelky Jitky Krӓtschmerové zhlédli výstavu „Nebyli jsme sami.“  Jednalo se o dvojjazyčnou výstavu, která seznamovala návštěvníky s událostmi roku 1989 v ČSSR a PLR. Přiblížila disidentské aktivity v Rychlebských horách. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s muzeem v Nyse. Součástí bylo i povídání o událostech ve Slezsku od  2. světové války po konec 20. století.

Druhá exkurze proběhla 29. 11. 2019, tentokrát žáci 7.B. pod vedením paní učitelky Šárky Vojčákové navštívili jednak Vlastivědné muzeum, jednak Okresní archiv v Jeseníku.

Žáci si poslechli odborné výklady s ukázkami, zajímavostmi, byly jim představeny historické předměty, díla i výrobky významných osobností, které se narodily v našem kraji a jimiž se náš kraj donedávna pyšnil. Součástí bylo i povídání o těžkých dobách, čarodějnických procesech, válkách a jiných pohromách. V archivu se děti seznámily s historickými smlouvami, zakládajícími listinami, náboženskými texty, a také dobovými kresbami, fotografiemi, pečetěmi. Viděly, jak a kde se historické dokumenty archivují.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovníkům Vlastivědného muzea a Státního archivu za poutavý výklad, přípravu a ochotu a obětavost při práci s našimi žáky a Radě rodičů za úhradu vstupného.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit