ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Den koníčků a povolání

Na pátek 15. prosince se všichni z naší 3. A moc těšili. Celé dopoledne jsme si totiž v rámci učiva ČaS vyhradili na projekt „Den koníčků a povolání“. Důkladně jsme se na něj připravili – děti si ve škole zcela samostatně připravily plakátky ke svému povolání nebo koníčku. Musely se zamyslet nad tím, co se jim na vybraném povolání/koníčku líbí, jaké pomůcky k jeho výkonu potřebují, jaké by měly mít vlastnosti, aby je mohly vykonávat a nechyběl ani obrázek. Plakát jim pak posloužil jako osnova k jejich pětiminutové prezentaci před třídou. A tak v pátek přicházeli zcela noví žáci 3. A – v uniformách, dresech, pláštích, se spoustou pomůcek a dobrých nápadů. Mohli jsme spatřit cyklistu, zvěrolékařku, paní učitelku, fotbalisty, skauty, kadeřnice, policistku, motorkáře, herečku, karatisty, programátorku nebo malířky. Zájem dětí byl obrovský, o čemž svědčí také spousta záludných otázek, které museli všichni po svých vystoupeních zodpovídat.

Byl to den naplněný informacemi, zajímavostmi, skvělými dotazy ale hlavně pohodovou náladou a smíchem. Moc jsme si to užili a i když jsme se „neučili“, získali jsme se o sobě a o různých povoláních a koníčcích spoustu nových postřehů. Za vše snad hovoří závěrečné hodnocení naše spolužáka: „Já jsem si myslel, že to naše vystoupení bude nejlepší, ale není to pravda. Líbily se mi všechny stejně, všichni se dobře připravili“. Milí třeťáci, těším se na další podobný den!

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit