ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Dokončení projektu Modernizace učeben Základní školy Zlaté Hory

Projekt byl realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s identifikačním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007593. Projekt tvořily následující aktivity:

  1. Modernizace a stavební úpravy učebny dílen, fyziky a chemie a přírodopisu včetně vybavení novými učebními pomůckami. V učebnách byly současně instalovány moderní interaktivní tabule s dataprojektory Epson a reproduktory. Součástí stavebních úprav učeben byla také instalace nové jednotky vzduchotechniky, nové elektroinstalace a nového osvětlení. V učebně dílen byla odbourána vnitřní dělící zeď a tím se významně zvětšil její pracovní prostor. Na odborném pavilonu byla provedena úplná rekonstrukce sociálního zařízení.
  2. Zajištění standardizované vnitřní konektivity – pořízení nového serveru.
  3. Napojení klimatizační jednotky v místnosti serveru.
  4. Pořízení venkovního kabinetu pracovních činností.
  5. Zajištění bezbariérového vstupu do hlavní budovy školy a na odborný pavilon.
  6. Pořízení kompenzační pomůcky (schodolez) pro zajištění bezbariérového přístupu v interiéru školy.
  7. Venkovní úpravy prostranství před hlavním vstupem do objektu školy – nová kamenná dlažba a osazení mobiliáře (kameninové lavičky, záhony na květiny, stojany na kola, odpadkové koše).

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění interiérových a materiálních podmínek v odborných učebnách s cílem zajištění zajímavé a motivující výuky pro žáky.

 

Mgr. František Vrána, ředitel školy

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit