ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Místo proslovu v jídelně…

Vážení rodiče,

jak už pravděpodobně víte od třídních učitelek svých dětí, proběhnou první letošní třídní schůzky jinou formou, než na jakou jsme byli všichni zvyklí. Místo setkání ve školní jídelně píšu tyto informace, co bude místo schůzek ve třídách, si s Vámi domluví paní učitelky.

Tak jako druhá polovina loňského školního roku, ani tento rok nebude probíhat „tradičně“.

Co nás (asi) letos čeká?

DISTANČNÍ VÝUKA

Ta může mít různou podobu, která bude záviset na tom, zda nějací žáci ve škole budou (a my je budeme ve škole učit), nebo ne. Pokud nebude ve škole nikdo, koho bychom učili (karanténa celé třídy, případně celé školy), najedeme na podobný systém jako na jaře – online hodiny, úkoly, pracovní listy, studijní materiály, apod. V současné době ve škole pracujeme na propojení systému Bakaláři a Microsoft Teams, které by nám mělo umožnit jednodušší a jasnější komunikaci.

Pokud budeme učit nějaké žáky ve škole, pro ty, kdo zůstanou doma nachystáme úkoly ke splnění i výukové materiály a budou mít také možnost si domluvit individuálně s vyučujícími konzultace „na dálku“.

V nejbližší době aktualizujeme z hlediska distanční výuky i školní řád, s aktuálním zněním budete samozřejmě Vy i Vaše děti seznámeni.

Pro podporu distanční výuky pořizujeme také nové vybavení z dotace MŠMT– software, notebooky a tablety.

VYUŽÍVÁNÍ BAKALÁŘŮ A MS TEAMS

Jak už jsem psala výše, chystáme se Vám zpřístupnit aplikaci Bakaláři, která umožní, abyste měli lepší přehled o vzdělávání Vašich dětí, například o plnění úkolů v rámci distanční výuky, o absenci i o chování.

Microsoft Teams by se měly stát jednotnou základnou pro online výuku. Všichni žáci naší školy budou mít do aplikace přístup zdarma.

VÝUKA PLAVÁNÍ

Výuka plavání zatím může za zpřísněných hygienických podmínek probíhat, budeme se řídit aktuálními protiepidemickými pokyny. Naší výhodou je, že v bazénu plave vždy pouze jedna třída a nepotkávají se v něm ani žáci z různých škol.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Pokud letos proběhne, tak určitě pouze „místní“, pobytovou akci nepovažujeme za stávající situace vhodnou. Budeme tedy čekat na sníh a doufat, že letos bude i tady u nás opravdová zima.

SOUTĚŽE

Zatím nejsou organizovány žádné soutěže, které mají postupová kola, kde by žáci museli někam jet, což znamená, že soutěže v podstatě neprobíhají. Pokud bude situace dobrá, možná budou nějaké na jaře.

 

V tuto chvíli je opravdu obtížné plánovat jakékoli akce, sami víte, jak rychle se situace mění. Chtěla bych Vás proto požádat o pochopení, když budete od nás dostávat měnící se pokyny.

Závěrem bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se Vašeho hodnocení práce školy i toho, co pro její další rozvoj považujete za důležité – odkaz je zde. Na Vaše podněty budeme čekat do 2. října.

Doufám, že další nelehké období společně zvládneme tak, aby Vaše děti – naši žáci si do svého dalšího života odnesli jen to nejlepší.

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit