ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. bude opět umožněna prezenční výuka některých žáků za předem stanovených podmínek. Pokud se situace nezmění, tak v pondělí 12. 4. nastoupí k prezenční výuce žáci 1.A, 1.B, 5. a speciální třídy. V dalším týdnu je vystřídají 2., 3, a 4. třída. Speciální třída se bude stále učit prezenčně.

Obecně je stále přítomnost žáků ve škole zakázána, prezenční výuka bude probíhat na základě výjimky pro žáky (a samozřejmě i pracovníky školy), kteří budou buď:

  • 2 x týdně testováni antigenními testy (v pondělí a ve čtvrtek)
  • nebo absolvovali izolaci minimálně v rozsahu podle platného opatření MZDR a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu, tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit

Testování se neprovádí ani u osob, které nají vystavený certifikát MZDR o provedeném očkování, a od aplikace druhé očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Další podmínkou, v souladu s mimořádným opatřením, je ochrana dýchacích cest respirátory, případně zdravotnickými obličejovými maskami („rouškami“) u dětí do 15 let.

K testování budou použity samoodběrové antigenní testy, pro naši školu by to měly být testy Singclean. Pracovníci školy jsou při testování oprávněni pouze asistovat, ne testování provádět.

Testování nejmladších žáků (1. – 3. třída) může v případě zájmu provést ve škole zákonný zástupce nebo jiná písemně pověřená osoba. Žáci, které budou na testování doprovázet rodiče, budou do školy vstupovat hlavním vchodem, testovat se budou mimo svou třídu. Pokud budete chtít na testování své dítě doprovodit, informujte o tom prosím co nejdříve třídní učitelku svého dítěte, ať můžeme s předstihem zajistit potřebné prostory a vybavení.

Testování je dobrovolné, je to ale nutná podmínka k tomu, aby se žáci mohli prezenčně vzdělávat. Pokud tedy nesouhlasíte s testováním svého dítěte, oznamte prosím tuto skutečnost co nejdříve třídní učitelce svého dítěte. Vaše dítě se  tom případě prezenčně ve třídě vzdělávat nemůže, bude dostávat úkoly. Na konkrétních podmínkách se s Vámi dohodne třídní učitelka Vašeho dítěte.

Pokud se dítě do školy dostaví, budeme předpokládat, že souhlasíte s jeho testováním. Testování proběhne pod dohledem pedagogických pracovníků školy se současnou instruktáží.

Další informace k nástupu žáků do školy:

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky:

Mimořádné-opatření-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání

Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání

Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách

Stránky MŠMT s informacemi pro rodiče: Informace pro rodiče

Stránky MŠMT s informacemi pro žáky: Informace pro žáky

Návod pro provedení samoodběrového testu: test SINGCLEAN

Jaké informace teď tedy bude škola od Vás co nejdříve potřebovat?

  • Zda máte zájem být přítomni u testování Vašeho dítěte (pomoci mu s testováním).
  • Zda NESOUHLASÍTE s testováním svého dítěte, a proto je do školy nebudete posílat.

Pokud od Vás informaci v tomto smyslu neobdržíme, budeme mít za to, že s testováním i dalšími opatřeními souhlasíte, a Vaše dítě se bude s dodržováním všech podmínek prezenčně vzdělávat.

Jsem si vědoma toho, že celá situace je, mírně řečeno, komplikovaná. Proto si velmi vážím Vaší spolupráce, připomínek i dotazů.

 

Mgr. Jitka Novotná

ředitelka školy

725 582 347

reditel@skolazh.cz

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit