ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Organizace konce školního roku

1. stupeň

  • do pondělí 29. 6. se žáci učí, odevzdávají učebnice, vše podle pokynů třídních učitelek;
  • vysvědčení se bude žákům 1. stupně vydávat 30. 6. ráno;
  • 29. 6. a 30. 6. je provoz školy pro žáky pouze do oběda (po rozdání vysvědčení mohou jít žáci hned domů, v tom případě se ale nemohou vrátit na oběd, protože by nebylo možné dodržet skupinky, ve kterých chodí);
  • pokud žák nyní do školy nechodí a bude chtít přijít odevzdat učebnice nebo pro vysvědčení (je možné doplňovat skupinky), musí přinést čestné prohlášení s aktuálním datem;
  • rodiče žáků. kteří do konce školního roku do školy nepůjdou, se domluví na odevzdání učebnic a předání vysvědčení individuálně s třídními učitelkami.

2. stupeň

  • až do konce školního roku chodí žáci 2. stupně do školy na 9.00;
  • učebnice budou odevzdávat v týdnu od 22. do 26. června podle pokynů svých třídních učitelek;
  • vysvědčení budou žákům vydána po skupinách, jak chodí do školy; tj. 29. a 30. června v 9.00;
  • pokud žák nyní do školy nechodí a bude chtít přijít odevzdat učebnice nebo pro vysvědčení (je možné doplňovat skupinky), musí přinést čestné prohlášení s aktuálním datem;
  • rodiče žáků. kteří do konce školního roku do školy nepůjdou, se domluví na odevzdání učebnic a předání vysvědčení individuálně s třídními učitelkami.
Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit