ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Otevření tělocvičen a posilovny pro veřejnost od 3. 12. 2020

PRAVIDLA PRO ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ AKTIVITY  V TĚLOCVIČNÁCH OD 3. 12. 2020

  1. Možné jsou pouze individuální aktivity v maximálním počtu 10 účastníků.
  2. Všichni účastníci používají roušku a dodržují 2 m odstupy.
  3. Šatnu účastníci používají pouze v nezbytně nutné míře, je zakázáno využívat sprchy.
  4. Všichni účastníci jsou povinni si před vstupem do tělocvičny vydezinfikovat nebo důkladně umýt ruce; totéž platí i po použití WC.
  5. Všichni účastníci používají zásadně vlastní cvičební pomůcky, které jsou buď odděleně uloženy nebo si je nosí na cvičení.
  6. Během aktivity i po ní je dbáno na důkladné větrání, mezi jednotlivými aktivitami je pauza nejméně 15 min.
  7. Není dovoleno, aby se aktivit zúčastnila osoba s příznaky virového onemocnění.

Za dodržování těchto pravidel odpovídá vedoucí aktivity.

Ve stejném režimu mohou fungovat i sportovní kroužky pro žáky školy.

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit