ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Přírodovědná korespondenční soutěž – pro žáky 1. i 2.stupně

Vážení přátelé,

také v tomto školním roce vyhlašuje Středisko volného času DUHA Přírodovědnou korespondenční soutěž opět pouze v jednom kole. Soutěž je tradičně vyhlášena pro pět věkových kategorií a jako vždy se jí mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy, které se spojí s odborným poradcem (učitel, rodič aj.), při dodržení počtu max. pěti soutěžících v jedné soutěžní skupině.

Zpracovaná témata zasílejte nebo osobně přineste své třídní učitelce nebo Šárce Vojčákové /2. pavilon dole/- vše bude předáno do SVČ DUGHA v Jeseníku. Nejpěknější výtvory budou (snad) vystaveny v dubnu v kině Pohoda na Výstavě ke Dni Země, kterou každoročně pořádá naše organizace. Po skončení výstavy v kině si můžete zaslané výrobky a práce vyzvednout, ale z důvodu omezených prostorových možností prosíme, abyste tak učinili během měsíce května. Nejlepší účastníci soutěže budou odměněni drobnými věcnými cenami od našich sponzorů a partnerů.

Uzávěrka soutěže je  12.3.2021  1.kat. 1.-3. třída, 2. kat. 4.-5. třída, 3. kat. 6.-7. třída, 4. kat. 8.-9. třída

Téma pro jednotlivé skupiny naleznete zde:  korespondenční přírodovědná soutěž

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit