ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1.ročníku školního roku 2019/2020

 

Vážení rodiče.

Na základě podané žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a v souladu s ustanovením § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, jsem rozhodl o přijetí dětí k základnímu vzdělávání podle níže uvedeném seznamu.

V seznamu jsou uvedeny přijaté děti pod registračním číslem, které vám bylo přiděleno při zápise.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

(podle přidělených registračních čísel)

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 39, 42, 43.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2019, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky dítěte o jeden školní rok, pokud je žádost o odklad doložena těmito doklady:

  1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)
  2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

                                                                            Mgr. František Vrána, ředitel školy

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit