ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Zlaté Hory, rozhodla svou ředitelkou na základě ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Zlaté Hory od školního roku 2023/2024

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

37

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy Zlaté Hory ke krajskému úřadu Olomouckého kraje.

 

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy                                                 

 

Datum zveřejnění rozhodnutí                                                                       14. 6. 2023

 

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit