ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Rozhodnutí o přijetí žáků

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Zlaté Hory, rozhodla svou ředitelkou na základě ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Zlaté Hory od školního roku 2024/2025

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy Zlaté Hory ke krajskému úřadu Olomouckého kraje.

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy v.r.                                                       

Datum zveřejnění rozhodnutí:                                                                      9. 4. 2024

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit