ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Screeningové testování ve dnech 22. a 29. 11.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 11. 2021 (Příloha usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2021 č.1018) proběhnou ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 ve školách dvě kola screeningového testování na onemocnění Covid-19.

Testování není povinné pro žáky, kteří

– doloží potvrzení o očkování,

– doloží potvrzení o prodělání nemoci Covid-19, přičemž datum prvního PCR nesmí být starší 180 dnů,

– doloží potvrzení o negativním PCR testu ne starší 3 dnů,

– doloží potvrzení o negativním antigenním testu ne starší 24 hodin (poslední dva je třeba absolvovat na odběrném místě);

– budou mít po celou dobu přítomnosti ve škole roušku.

Testovat se budou i třídy po návratu z karantény.

Testování bude probíhat stejně jako v září, pokud by rodiče žáků z nižších ročníků chtěli své dítě doprovodit, testovací sady budou opět nachystány v dílnách.

Pokud rodiče s testováním dítěte nesouhlasí, informují třídní učitelku/třídního učitele svého dítěte a dítě musí mít po celou dobu výuky roušku, s výjimkou doby, kdy jí nebo pije. Takové dítě rovněž nesmí uvnitř cvičit a zpívat.

Pokud by rodiče nesouhlasili ani s rouškami, ani s testováním, dítě se nemůže prezenčně vzdělávat. Je třeba se domluvit s třídní učitelkou (třídním učitelem), jak se bude dítě vzdělávat a jakým způsobem mu bude omluvena nepřítomnost ve škole.

V případě pozitivního testu budou zákonní zástupci kontaktováni a informováni o dalším postupu, který zahrnuje:

  • potvrzení školy o pozitivním testu
  • izolaci žáka, informaci zákonným zástupcům, ti informují lékaře dítěte
  • lékař dítěte vystaví žádanku na PCR test

Vzhledem k tomu, že testování proběhnou v pondělí, spolužáků pozitivně testovaného žáka se bezprostředně žádné další opatření netýká.

Pokud žák není ve škole v den (hodinu) testování, bude otestován po příchodu do školy.

Připomínám, že do školy nesmějí děti s příznaky virového onemocnění (kašel, rýma, …).

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit