ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Screeningové testování

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví bude i nadále na školách každé pondělí probíhat preventivní screeningové testování.

Testování není povinné pro žáky, kteří

– doloží potvrzení o očkování,

– doloží potvrzení o prodělání nemoci Covid-19, přičemž datum prvního PCR nesmí být starší 180 dnů,

– doloží potvrzení o negativním PCR testu ne starší 3 dnů,

– budou mít po celou dobu přítomnosti ve škole roušku.

Testovat se budou i žáci po návratu z karantény.

Testování bude probíhat ve stejném režimu.

Pokud rodiče s testováním dítěte nesouhlasí, informují třídní učitelku/třídního učitele svého dítěte a dítě musí mít po celou dobu výuky roušku, s výjimkou doby, kdy jí nebo pije. Takové dítě rovněž nesmí uvnitř cvičit a zpívat.

Pokud by rodiče nesouhlasili ani s rouškami, ani s testováním, dítě se nemůže prezenčně vzdělávat. Je třeba se domluvit s třídní učitelkou (třídním učitelem), jak se bude dítě vzdělávat a jakým způsobem mu bude omluvena nepřítomnost ve škole.

V případě pozitivního testu budou zákonní zástupci kontaktováni a informováni o dalším postupu, který zahrnuje:

  • potvrzení školy o pozitivním testu
  • izolaci žáka, informaci zákonným zástupcům, ti informují lékaře dítěte
  • lékař dítěte vystaví žádanku na PCR test

Vzhledem k tomu, že testování proběhnou v pondělí, spolužáků pozitivně testovaného žáka se bezprostředně žádné další opatření netýká.

Pokud žák není ve škole v den (hodinu) testování, bude otestován po příchodu do školy.

Připomínám, že do školy nesmějí děti s příznaky virového onemocnění (kašel, rýma, …).

Děkuji za spolupráci.

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit