ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Volno pro žáky dne 22. 12. 2021

Na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuje ředitelka Základní školy Zlaté Hory ze závažných organizačních důvodů na středu 22. 12. 2021 jeden volný den pro žáky.

 

Důvodem vyhlášení volného dne pro žáky je velká nemocnost pedagogického sboru.

 

Rodiče, kteří byste potřebovali na tento den dát své dítě do školní družiny, informujte prosím do pátku 17. 12. buď třídní učitelku nebo přímo ředitelku školy. Uveďte také konkrétní čas, který by Vaše dítě v družině bylo.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit