ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Stávka 27. 11. 2023

Naše škola se zapojí do výstražné stávky v pondělí 27. 11. 2023.

Důvodem stávky nejsou platy učitelů, ale snižování prostředků na vzdělávání, které by výrazně ovlivnilo výuku i na Základní škole Zlaté Hory.

Omezení financí (snížení PHmax) by mohlo způsobit spojení některých tříd na 1. stupni, na 2. stupni výrazné omezení dělení („půlení“) hodin.

Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga by v podmínkách naší školy (podle momentálně dostupných informací) znamenalo snížení jejich počtu o třetinu až polovinu, což by výrazně zhoršilo podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Méně financí celkem by rovněž znamenalo méně peněz na pomůcky a učebnice.

Pokud dojde ke škrtům v počtech nepedagogických pracovníků, může nastat problém v zajištění provozu školy.

Co bude stávka znamenat pro rodiče a žáky naší školy?

Vzhledem k počtu stávkujících pracovníků bude škola v pondělí 27. 11. zcela uzavřena, nebude v provozu ani družina, ani školní jídelna. Kuchyně bude v provozu.

Protože nebude výuka, nemají žáci nárok na oběd za dotovanou cenu, obědy tedy budou mít všichni odhlášené. V případě zájmu lze oběd přihlásit za plnou cenu (80 Kč) a odebrat do jídlonosiče stejně, jako je to u cizích strávníků.

Na závěr bychom vás chtěli požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

Pracovníci Základní školy Zlaté Hory

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit