ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Volnočasové aktivity ve školním roce 2018/2019

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ

ve školním roce 2018/2019

Aktuální doba konání kroužků bude upřesněna během měsíce září 2018

Sportovní aktivity realizované v odpoledních hodinách ve škole

Velká tělocvična

Název aktivity den od do vedoucí
VOLEJBAL pondělí

čtvrtek

16:00 18:00 p. Novotný

p. Babák

CYKLISTIKA středa 17:00 18:30 p. Procházka
NOHEJBAL středa 20.00 21.00 p.Hefka
KOPANÁ středa

sobota

18:30

14:00

19:30

15:00

p. Kalaš

p. Kmínek

FLORBAL čtvrtek

sobota

18:00

10:30

21:00

12:30

p. Kuba
FOTBAL děti sobota 15.30 17.00 p. Bernreiter

Malá tělocvična

Název aktivity den od do vedoucí
KARATE pondělí     čtvrtek 14:30

18.00

15:30

19.00

p. Lydka
KLUB TANCE pondělí 16:00

17:00

17:00

18:30

p. Kavický
KLUB TANCE pátek 14.00 17.00 p. Kavický
CVIČENÍ ŽEN úterý

čtvrtek

17.00 18.00 p. Vesecká
ŠKOLNÍ DRUŽINA středa 15:00 16:00 p. Ordáňová,

p. Žalčíková

CVIČENÍ středa 17.30 19.00 p. Wagnerová

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DOSPĚLÝCH

ve školním roce 2018/2019

Sportovní aktivity TJ realizované v odpoledních hodinách ve škole

Velká tělocvična

Název aktivity den od do vedoucí
FOTBAL ml. přípravka úterý

pátek

15.30 17.00 p. Koper
FOTBAL st. přípravka středa

neděle

15.30

10.00

17.00

12.00

p. Job
FOTBAL žáci úterý

sobota

17.00

8.30

19.00

10.00

p. Husveth
BASKETBAL úterý

pátek

19:00 20:30 p. Janíček
VOLEJBAL TJ pátek 20.30 22.00 p. Králík
CYKLISTIKA TJ pátek 17.00 19.00 p. Uchytil

ZÁJMOVÉ KROUŽKY DĚTÍ

ve školním roce 2018/2019

Název kroužku den místo od do vedoucí
VALÁŠEK středa učebna Hv p. Janíčková
ŠACHY úterý

čtvrtek

třída SPEC. p. Hudský
MLADÍ HASIČI úterý hasičárna p. Finsterle

p. Turzová

ORIENTAČNÍ BĚH p. Babák
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK p. Gerych
MIŠ – MAŠ učebna Vv p. Vávrová
STŘELECKÝ KROUŽEK p. Pišl
MODELÁŘSKÝ KROUŽEK pátek klubovna v budově pošty p. Janček
SKAUTI – kluci

Vlčata

Skauti I – Jestřábi

Sk. II – Medvědi

úterý

středa

pátek

Skautská klubovna Dřevěnka

16:00

17:00

18:00

18:00

19:00

20:00

p. Musil

p. Hastík, p. Ivan

p. Cicoň

SKAUTI – holky

Světlušky

Skautky I

Skautky II

čtvrtek

pátek

úterý

Klubovna v budově ZUŠ

16:00

17:00

17:00

17:30

18:30

18:30

p. Petreková, p.Kmínková

p. Haľáková

p. Strouhalová, p.Neubauerová

Kroužky zpravidla fungují od začátku října do konce května.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit