ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/2025

Město Zlaté Hory stanovilo usnesením z 35. schůze Rady města Zlatých Hor, konané dne 15. dubna 2024, měsíční úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině Základní školy Zlaté Hory na školní rok 2024/2025 ve výši 200 Kč.

Ředitelka školy může účastníka vzdělávání od úplaty na základě žádosti osvobodit v případě, že zákonný zástupce pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, náleží mu zvýšení příspěvku na péči, má nárok na příspěvek na dítě nebo má účastník svěřený do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Pobírání všech výše uvedených příspěvků je třeba doložit.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit