ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Výuka a provoz školy od 4. 1. 2021

Prezenční výuka od 4. 1. 2021 je povolena pouze pro žáky 1. a 2. ročníku a pro žáky speciální třídy. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Hodiny TV budou v případě dobrého počasí probíhat formou procházky nebo her venku, pamatujte tedy na vhodné oblečení.

Pro tyto žáky je bez omezení zajištěno stravování ve školní jídelně a také družina, která bude rozdělena na tři skupiny, tedy na jednotlivé třídy.

Žáci, kteří mají obědy ve školní jídelně hrazeny z účtu, přes sporožiro, nebo dotované, budou mít automaticky oběd přihlášen již na pondělí 4. 1.

Rodiče žáků, kteří stravné hradí hotově, si musí obědy sami přihlásit přes internet, nebo se v pondělí 4. 1. dopoledne do 12:00 musí spojit s vedoucí školní jídelny a obědy si domluvit.

Pro žáky i zaměstnance školy stále platí povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup třetích osob (rodiče a rodinní příslušníci) do prostor školy je možný pouze v nezbytně nutných případech, s tím že by měl být omezen kontakt s ostatními osobami v prostorách školy. Vstup je možný pouze s rouškou.

Ostatní žáci školy přecházejí od 4. 1. 2021 plně na distanční výuku. Rozvrhy pro 2. stupeň, které byly zveřejněny v souvislosti s distanční výukou od 12. 10. 2020, zůstávají nadále v platnosti, stejně jako všechna pravidla, která platila na konci listopadu. Poklud dojde k nějakým změnám v rozvrzích, budou o tom žáci včas informováni.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nárok na oběd za zvýhodněnou cenu, musí si ale obědy přihlásit (mají je automaticky odhlášené). Vyzvednout si jej mohou v následujících časech:

12:50 – 3. tř.               13:10 – 5. tř.               13:30 – 7. tř                13:50 – 9.AB 

13:00 – 4. tř.               13:20 – 6. tř.               13:40 – 8.AB 

Pokud někdo nestihne přijít v určeném čase, může si oběd vyzvednout těsně před 14:00.

Obědy mohou vyzvedávat pouze zdravé osoby, které nemají nařízenou karanténu.

Zde se můžete podívat na pokyny MŠMT: Informace

Uvedená opatření jsou zatím platná do 10. 1. 2021.

Děkujeme za spolupráci a dodržování všech pravidel.

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit