ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Zápis ze zasedání dne 25. 5. 2017

Zápis ze zasedání školské rady dne 25. 5. 2017

Přítomni: Jana Grimová, Jiří Tománek, Hana Müllerová, Svatava Bečáková, Jitka Novotná

Program jednání:

  1. Projednání zprávy o inspekci ČŠI ve dnech 4. – 6. 4. 2017

– členové školské rady se seznámili s inspekční zprávou, na dotazy k jednotlivým bodům odpověděla J. Novotná

  1. 2.      Informace o situaci a možnostech řešení zabezpečení školního hřiště

– J. Novotná informovala o problémech, které se na hřišti v poslední době vyskytly (úrazy, nebezpečné chování), J. Tománek vysvětlil, co může udělat město

  1. 3.      Informace o možnosti stravování cizích strávníků v ŠJ

– J. Novotná slíbila projednání s vedoucí ŠJ p. Janíčkovou

  1. 4.      Předběžná dohoda o termínu dalšího zasedání

– vzhledem k potřebě úprav ŠVP bude další zasedání na konci srpna 2017

 

 

 

zapsala: Jitka Novotná

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit