ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

7. třída

Od 10. 5. začíná rotační výuka žáků 2. stupně.

7. třída bude od v týdnu od 10. 5. 2021  pokračovat v distanční výuce podle tohoto rozvrhu:

7. třída 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí AJ1 Z
úterý AJ2 ČJ F
středa D M
čtvrtek ČJ NJ2
pátek NJ1 M

V týdnu od 17. 5. se žáci vrátí do školy, učit se budou podle normálního rozvrhu, který je možné si zkontrolovat zde.

 

Měsíční plán na květen: 2021_05

TÝDEN 10.5. – 14.5. 2021

ČESKÝ JAZYK

AJ

ZEMĚPIS 

Přírodopis

Fyzika

Online výuka – v úterý dle rozvrhu hodin (4. vyuč. hodina), pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Hydrostatická tlaková síla. Hydrostatický tlak. Řešení příkladů. Úvahové úlohy.

Pracovní list k odevzdání do čtvrtka 13. 5. 2021 do 15h – zadání: F7_prac_list_do_13_5_2021

MATEMATIKA

V týdnu 10.5.-14.5. 2021 budeme řešit přímou a nepřímou úměrnost.

Odkazy na připojení najdete na webu.

Středa: http://meet.google.com/ecu-cvkq-top

Pátek: http://meet.google.com/sga-ukqv-mvv

Domácí úlohu na týden 10.5. – 14.5. 2021 najdete zde: DÚ – 7.třída (10.5.-14.5.2021) DÚ – 7.třída (10.5.-14.5.2021)

DĚJEPIS

Středa, 12.5. : ZDE

Zápis – husitství, viz prezentace minulého týdne – pokračování

NĚMČINA

Čtvrtek, 13.5., 2. skupina: ZDE

Pátek, 14.5., 1. skupina: ZDE

 

TÝDEN 3.5. – 7.5. 2021

ČESKÝ JAZYK

AJ 

VV

 • samostatná práce: Asambláž: ukázka zde

HV

ZEMĚPIS –

Přírodopis

Fyzika

Online výuka – v úterý a v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. V online výuce počítejte se zadáním samostatné práce.

Téma: Hydrostatická tlaková síla, pokusy. Hydrostatický tlak. Řešení příkladů. Úvahové úlohy.

MATEMATIKA

V týdnu 3.5.-7.5. 2021 budeme probírat měřítko plánu, mapy a začneme probírat trojčlenku.

Odkazy na připojení najdete na webu.

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

Pátek: http://meet.google.com/dtx-ypuv-ikp

DĚJEPIS

ODKAZY:

Pondělí, 3.5.: ZDE, téma: Husitství, Jan Hus, Uč. str. 82+83

Středa, 5.5.: ZDE, téma: Vypuknutí husitských válek, Jan Žižka, Uč. str. 83+84

Prezentace: bude zase minimálně na dva týdny, poznačíme si jen vyznačené. Dej2_Ta_Husitstvi

NĚMČINA:

 1. skupina: Pondělí, 3.5.: ZDE, Pátek, 7.5.: ZDE
 2. skupina: Úterý, 4.5.: ZDE, Čtvrtek, 6.5.: ZDE

Sledujte změny během týdne!!! 

——————————————————————————————————

TÝDEN 26.-30.4. 2021

ČESKÝ JAZYK

ZEMĚPIS

AJ

OV

Přírodopis

Výchova ke zdraví

Fyzika

Online výuka – v úterý a v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. V online výuce počítejte se zadáním samostatné práce.

Téma: Hydrostatická tlaková síla, pokusy. Hydrostatický tlak. Řešení příkladů.

Video: 1) https://www.youtube.com/watch?v=i7b0DAdKwDA ; 2) https://www.youtube.com/watch?v=_Cpe2_EVh6s

Matematika

V týdnu 29.4.-30.4. budeme opakovat racionální čísla. Budeme probírat poměr a měřítko plánu, mapy.

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

Pátek: http://meet.google.com/dtx-ypuv-ikp

Pracovní činnosti (obě dvě skupiny) – pokyny najdete zde: PcČ 7.třída DÚ (26.4.-7.5.2021) PcČ 7.třída DÚ (26.4.-7.5.2021)

DĚJEPIS

NĚMČINA

 • ODKAZY:
 • 1. skupina: Pondělí 26.4. ZDE + pátek 30.4. ZDE
 • 2. skupina: Úterý, 27.4. ZDE + čtvrtek 29.4. ZDE
 • Sledujte změny během týdne!
 • Tady máte na tento týden prezentaci – zapsat prosím do sešitu: Téma – Dostal jsem – Ich habe bekommen. Viz následující prezentace:
 • Perfektum minulý čas
 • Dú – prosím vypracovat věty z prezentace, přeložit a poslat mi je vyfocené na mail. Termín odevzdání: Čtvrtek 29.4. 2021 16:00!!! – Jen pro skupinu č. 2.
 • Skupina číslo 1 – do pondělí do 16:00

 

TÝDEN 19.4. – 23.4. 2021

Třídní schůzky: úterý 20. 4. 2021 odkaz: http://meet.google.com/ujs-phkh-afs

 • na tento odkaz se rodič připojí po domluvě na určitý čas

ČESKÝ JAZYK

ZEMĚPIS

AJ 

HV online hodina:http://meet.google.com/wkb-gqks-tyd

VV

Přírodopis

Matematika

V týdnu 19.4.-23.4. 2021 budeme opakovat slovní úlohy na poměr a začneme probírat trojčlenku.

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

Pátek: http://meet.google.com/dtx-ypuv-ikp

Fyzika

Online výuka – v úterý a v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. V online výuce počítejte se zadáním samostatné práce.

Téma: Hydraulické zařízení – řešení příkladů. Hydrostatická tlaková síla, pokusy.

Video: 1) https://www.youtube.com/watch?v=i7b0DAdKwDA ; 2) https://www.youtube.com/watch?v=_Cpe2_EVh6s

DĚJEPIS

ODKAZY NA VÝUKU + TÉMATA (PREZENTACE)

 • Prověrka – Poslední Přemyslovci – v pondělí! Nezapomeňte se naučit!!! 
 • Začneme s novým tématem – Lucemburkové (úvod, Jan Lucemburský + Karel IV.), prezentace – bude na dva týdny – celý rod Lucemburků (podobně jako u posledních Přemyslovců)
 • Prezentace: Lucemburové: 28.Lucemburkove1 (1) (pouze to podtrhané, růžově – Jan, žlutě – Karel IV.)
 • PONDĚLÍ (19.4. 2021, 5. hodina), odkaz: ZDE, Téma: Jan Lucemburský (1310-1346), uč. strana 74+75 (snímky z prezentace: 1+2, 6-12 – růžové)
 • STŘEDA (21.4. 2021, 1. hodina), odkaz: ZDE, Téma: Karel IV. (1346-1378), uč. strana 76-78, Karla IV si rozdělíme na dvě hodiny – je o něm moc informací (v prezentaci – žlutě, stačí snímky – 17-21, zbytek příští týden)
 • 28.Lucemburkove1-1 (žlutě je Karel IV. – od 17. snímku do 21. snímku, zbytek příští týden)
 • Jinak sledujte změny v průběhu týdne! 
 • Lucemburkové.II
 • Zde je zestručněná prezentace, ze které budeme vycházet, ta stačí k zápisům.

NĚMČINA

 • Dobereme téma svátků a slavení, napíšeme si prověrku na slovíčka 3. L (pracovní sešit strana 38+39)
 • začneme téma: Rodina
 • Online formuláře + aktivity
 • ODKAZY: 
 1. SKUPINA: Pondělí + pátek (1. hodina), Pondělí – ZDE, Pátek – ZDE
 2. SKUPINA: Úterý + čtvrtek (2. hodina), Úterý – ZDE, Čtvrtek – ZDE
 • Sledujte prosím změny!

 

TÝDEN 12. 4. – 16.4. 2021

ČESKÝ JAZYK

 

ZEMĚPIS

AJ

OV 

Výchova ke zdraví:

Přírodopis:

 • středa, 14.4. –  BEZ online výukyv rámci hodiny nastudujete: dravci /uč.str.51 a hrabaví str.52/ – uděláte zápis do sešitu /charakteristika a zástupci – zápis posíláte ihned, nejpozději do 10:00 na vojcakovas@skolazh.cz
 • čtvrtek, 15.4. – výuka na: http://meet.google.com/ztw-metn-ufw
 • ptáci: pěvci

Matematika

V týdnu 12.4.-16.4. 2021 budeme probírat slovní úlohy na poměr. Začneme probírat měřítko plánu a mapy. Budeme opakovat racionální čísla a rovnoběžníky.

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

Pátek: http://meet.google.com/dtx-ypuv-ikp

Fyzika

Online výuka – v úterý a v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. V online výuce počítejte se zadáním samostatné práce.

Téma: Hydraulické zařízení. Učivo: F7_UČIVO_13_4_2021_HYDR_ZAŘ

Video: 1) https://www.youtube.com/watch?v=xSGw63jeMRs  2) https://www.youtube.com/watch?v=Jv9EIUmJto0

DĚJEPIS

ODKAZY:

PONDĚLÍ, 5. HOD: ZDE, Téma: Václav II. (viz poslední prezentace, z předminulého týdne, platí ještě pro tento týden, kdy dobereme Přemyslovce)

STŘEDA 1. HOD: ZDE, Téma: Václav III. + Opakování Přemyslovců (online aktivity) můžete zkusit – Odkaz:  Poslední Přemyslovci – Výukové zdroje (wordwall.net)

 

NĚMČINA

 1. Skupina (PO + PÁ 1. hod.): Pondělí – ZDE, Pátek – ZDE
 2. Skupina (ÚT + ČT, 2. hod.): Úterý – ZDE,
 • Nezapomeňte se učit slovíčka, ze strany 38+39
 • Téma: Časování, slovíčka, procvičování práce s textem
 • Sledujte změny na stránkách školy
 • Ve čtvrtek není NJ!

 

 

TÝDEN 6. 4. – 9.4. 2021

ČESKÝ JAZYK

 1. online hodiny:

Přírodopis

 • online výuka, vždy na: http://meet.google.com/nqk-pzxz-fgw
 • středa, 7.4.: ptáci: šplhavci, sovy.
 • čtvrtek, 8.4.: opakování /dlouhokřídlí, brodiví, šplhavci, sovy/ poznávačka. Dravci.
 • PŘIPOMÍNÁM – odevzdání úkolu: pozorování ptáků – do 6.4. /byl prodloužený termín odevzdání!!!/

Fyzika

V úterý 6.4.2021 – nepřítomnost vyučující; práce do hodiny fyziky dle rozvrhu hodin zde: F7_6_4_2021  , vyřešené úlohy vyfotit a zaslat dle instrukcí v zadání. (Téma: Tření, třecí síla. Fyz. úlohy – tlak.)

Online výuka – v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. V online výuce počítejte se zadáním samostatné práce.

Vhodná videa:

1)https://edu.ceskatelevize.cz/video/255-smykove-treni-a-valivy-odpor,

2) https://www.youtube.com/watch?v=J_tHMkNxk1M

ZEMĚPIS

AJ

HV

VV

Matematika

V týdnu 6.4.-9.4. 2021 probereme slovní úlohy na poměr. Budeme opakovat racionální čísla a rovnoběžníky.

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

Pátek: http://meet.google.com/dtx-ypuv-ikp

 

DĚJEPIS:

Hodiny online:

Středa: ZDE

Téma – Poslední Přemyslovci, viz. prezentace z minulého týdne.

 

NĚMČINA:

Úterý, 6. 4. odkaz ZDE,

Čtvrtek, 8. 4. odkaz ZDE

Pátek, 9. 4., odkaz ZDE

Sledujte, kdyby se něco objevilo. Nezapomeňte se učit slovíčka ze strany 38!!! 

—————————————————————————————————

TÝDEN 29. 3. – 31.3. 2021

Plán práce březen: 2021_03

!!! Výuka nebude probíhat ve dnech: čtvrtek: 1.4. – Velikonoční prázdniny, pátek: 2.4. – Velký pátek, pondělí: 5.4. – Pondělí velikonoční

ČESKÝ JAZYK

 • ÚTERÝ –  význam slova – synonyma, antonyma, homonyma: http://meet.google.com/sij-hrrb-gii
 • STŘEDA – OBĚ SKUPINY – samostatná práce – práce s textem, slohový úkol – vše v e-mailu

 

Přírodopis

Fyzika

Online výuka – v úterý dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. V online výuce počítejte se zadáním samostatné práce.

Téma: Tlak vyvolaný dřevěným kvádrem – měření potřebných údajů, výpočty. Tření, třecí síla.

Výchova ke zdraví

AJ 

OV 

ZEMĚPIS

Matematika

V týdnu 29.3.-31.3. budeme opakovat racionální čísla. Budeme probírat poměr.

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

DĚJEPIS

Online – výuka – odkazy:

Pondělí, 29.3. – ZDE, Středa, 31.3. – ZDE

ZÁPISY –  Téma: Doba královská – Poslední Přemyslovci: Prezentace je dlouhá a bude pokrývat více týdnů. Týká se to látky na 2-3 týdny, proto příspěvek bude platný i ten nadcházející týden po tomto týdnu!

27poslednipremyslovci

 

NĚMČINA

Online – výuka – odkazy:

 1. skupina: Pondělí 29.3. ZDE 
 2. skupina Úterý 30.3.ZDE

Učte se slovíčka ze strany 38 PS a sledujte internet – aktuality ve škole, co se objeví!

 

TÝDEN 22.3. – 26.3. 2021

ČESKÝ JAZYK

 1. online hodiny:

 

ZEMĚPIS

AJ

VV 

HV

Fyzika

Online výuka – v úterý a v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. V online výuce počítejte se zadáním samostatné práce.

Téma: TLAK – fyzikální úlohy, převody jednotek; určení tlaku na základě měření – pokračování – tlak vyvolaný dřevěným kvádrem.

Písemná práce (v online hodině v pátek 26.3.2021).

Práce ke splnění do 25.3.2021, poslat na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání: F7_práce_do_25_3_2021

Přírodopis

 • online výuka vždy na: http://meet.google.com/ick-gikk-ucj
 • středa, 24.3. test /poznávačka: běžci, letci, vrubozobí/, veslonozí, dlouhokřídlí.
 • čtvrtek, 25.3. – brodiví, šplhavci. Úkol bude zadaný ve výuce.

Matematika

V týdnu 22.3.-26.3. budeme opakovat racionální čísla. Probereme obvod a obsah rovnoběžníku a ukážeme si konstrukci. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete na webu.

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

Pátek: http://meet.google.com/dtx-ypuv-ikp

Domácí úkol najdete zde: Desetinná čísla – Všechny početní úkony Desetinná čísla – Všechny početní úkony

Pracovní činnosti (obě dvě skupiny) – pokyny najdete zde: PcČ 7.třída DÚ (22.3.-31.3.2021)

DĚJEPIS

Odkazy na online výuku:

Pondělí: ZDE,Prezentace:  Turci: TATARSKE-TURECKE-A-JINE-VYBOJE, (vypsat o Turcích – pouze to růžové)

Středa: ZDE, Stoletá válka – prezentace: Stoleta valka (vypsat to žluté + růžové). D-7-Papežské-schizma (vypsat žluté  – zápisy do čtvrtka 25.3. 16:00)

 

NĚMČINA

ODKAZY NA VÝUKU:

1. SKUPINA: PO – ZDE, PÁ  –ZDE, téma: Časové předložky v NJ (opsat + naučit – termín:25.3. 16:00)

2. SKUPINA: ÚT – ZDE, ČT – ZDE,

Koukněte se i sem: Základní předložky – čas – Mein Deutsch (nemcina-zdarma.cz)

Jinak sledujte změny v průběhu týdne!

 

TÝDEN 15.3. – 19.3. 2021

OV 

ČESKÝ JAZYK

 1. online hodiny:

Přírodopis

 • online výuka: https://meet.google.com/ras-iiik-scd
 • středa, 17.3. – ptáci: běžci, plavci, rozdělení  – letci /vrubozobí/.
 • čtvrtek, 18.3. – letci /veslonozí, dlouhokřídlí, brodiví, šplhavci/. Úkol bude zadaný ve výuce.

Výchova ke zdraví

ZEMĚPIS

AJ –

Fyzika

Online výuka – v úterý a v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. V online výuce počítejte se zadáním samostatné práce.

Téma: TLAK – fyzikální úlohy, převody jednotek; určení tlaku na základě měření – pokračování.

Matematika

V týdnu 15.3.-19.3. budeme opakovat racionální čísla, početní úkony s racionálními čísly a probírat rovnoběžníky (druhy, vlastnosti, obvod, obsah). Začneme probírat poměr. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete na webu.

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

Pátek: http://meet.google.com/dtx-ypuv-ikp

DĚJEPIS

 • Odkazy na výuku:
 • Pondělí 15. 3. ZDE
 • Středa 17. 3.: ZDE
 • TÉMATA:
 • PONDĚLÍ: Křížové výpravy – prezentace – opiš to růžově zvýrazněné – (termín: úterý 16.3. 16:00) – Krizove.vypravy-7.třída
 • STŘEDA: VPÁD MONGOLŮ DO EVROPY – vypsat to vyžlucené (termín: pátek 19.3. 16:00) 7_rocnik-vpad_mongolu_do_evropy

NĚMČINA

 • Odkazy na výuku NJ:
 • 1. skupina – Pondělí – ZDE, Pátek – ZDE
 • 2. skupina – Úterý – ZDE, Čtvrtek – ZDE
 • TÉMA:
 • Slovní zásoba 3. L – Svátky (PS – šedý, str. 38+39)
 • Prezentace – sloveso sein – být – časování (ti, co nemají – opíší si z prezentace) – termín splnění: Středa 19.3. 16:00 – prezentace: Casovani slovesa sein – byt (1)  (vypsat pouze to červeně zakroužkované)
 • K procvičení – Sloveso Sein
 • Jinak sledujte změny, možná se v průběhu týdne ještě něco objeví! 

TÝDEN 8.3. – 12.3. 2021

ČESKÝ JAZYK

 1. online hodiny:

VV online hodina: http://meet.google.com/isb-kout-zjq

 • téma: abstraktní květina

ZEMĚPIS

Přírodopis

AJ

HV online hodina: http://meet.google.com/wkb-gqks-tyd

Matematika

V týdnu 8.3.-12.3. budeme probírat racionální čísla, početní úkony s racionálními čísly a začneme probírat rovnoběžníky (druhy, vlastnosti, obvod, obsah). Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete v poště i na webu.

Online hodiny:

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

Pátek: http://meet.google.com/dtx-ypuv-ikp

DĚJEPIS

 • Téma: Vrcholný středověk – životní styl. Proměny středověké krajiny. Zakládání vesnic a měst. 
 • Prezentace: D7 Město a vesnice
 • Z prezentace opsat vyznačené – do sešitu, vyfotit a odeslat na mail do čtvrtku 11.3. 16:00.
 • Odkazy na výuku:
 • Pondělní hodina: zde
 • Středeční hodina: zde

NĚMČINA

 • Odkazy na výuku: 
 • 1. skupina – pondělí – zde, pátek – zde
 • 2. skupina – úterý – zde, čtvrtek – zde
 • Sledujte změny v průběhu příštího týdne! 
 • PS str., 28/5 Dú (do čtvrtka 11.3. 16:00) – je i zapsaný v bakalářích.
 • ZÁPIS: opsat snímky číslo: 2, 3, 6, 7   klikni: 036 – W – otazky   Termín splnění: Po 15.3. 15:00
 • Můžeš si procvičit členy určité a neurčité, budeme také opakovat: odkaz klikni SEM
 • Pokud chceš procvičit dny a čas, klikni SEM
 • Rozlišení haben – mít x sein – být, spíše až na příští týden, pokud chceš, klikni ZDE
 • Pro zítřejší výuku W – otázky – klikni SEM

Fyzika

Online výuka – v úterý a v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: TLAK – fyzikální úlohy, převody jednotek; určení tlaku na základě měření.

Práce k odevzdání – zadání: F7_prac_list_do_11_3_2021  – vyřešit, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do 11. 3. 2021.

_____________________________________________________________

 

TÝDEN 1.3. – 5.3. 2021

ČESKÝ JAZYK

 1. online hodiny:

Zeměpis

Fyzika

Online výuka – v úterý a v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Tlaková síla, tlak. Převody jednotek síly, obsahu, tlaku. 

Zápis učiva, vysvětlení, řešené úlohy: F7_tlak_RESENI_ONL

Práce k odevzdání – v online hodině (v úterý 2.3. – převody jednotek, výpočet tlaku, tlakové síly).

AJ

 

Přírodopis

Výchova ke zdraví

Matematika

V týdnu 1.3.-5.3. budeme probírat racionální čísla, početní úkony s racionálními čísly. Začneme probírat rovnoběžníky (druhy, vlastnosti, obvod, obsah). Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete v poště i na webu.

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

Pátek: http://meet.google.com/dtx-ypuv-ikp

Domácí úkol zde: Počítání s celými čísly

DĚJEPIS

Probereme si románský styl, doladíme, zapíšeme, prezentace platí z minulého týdne a potom životní styl v raném středověku – jídlo, pití, móda… apod.

Výuka probíhá dle standartního rozvrhu. Nic se nemění!

Odkazy:

Pondělí – zde

Středa – zde

Zápisy: Do pátku 5.3. 16:00

Kronika_13

Legenda-1

NĚMČINA

Dobereme téma o škole a začneme nové téma – Svátky. Učte se slovíčka – Pracovní sešity str. 25+26!

Nezapomeňte mi posílat Vaše úkoly v pracovních sešitech – Rozvrh hodin (str. 21/12) do Úterý 2.3. 16:00!

Odkazy:

 1. skupinka – Pondělí – zde, Pátek – zde
 2. skupinka – Úterý – zde, Čtvrtek – zde

Sledujte němčinu i dějepis, možná se během týdne obnoví zápisy! 

TÝDEN 22.2. – 26.2. 2021

VV online hodina: jarní ozdoba, termín odevzdání 2. 3. 2021 http://meet.google.com/isb-kout-zjq

HV online hodina: Dirigent/ taktovka http://meet.google.com/wkb-gqks-tyd

Pracovní činnosti 7.třída (skupina p.uč. Weinerta)

1) Foto hotového výrobku (z týdne 25.1.-29.1.2021) pošlete na adresu weinerti@skolazh.cz

Týká se pouze těch, kteří úkol dosud nesplnili. Odkaz zde: PcČ 7.třída DÚ (25.1.-29.1.2021)

Hotový výrobek odevzdejte ve škole (až nastane řádná výuka)

2) Foto hotového výrobku (ze dne 22.2. 2021) pošlete na adresu weinerti@skolazh.cz

Odkaz zde: PcČ 7.třída DÚ (22.2.-5.3.2021)

Hotový výrobek odevzdejte ve škole (až nastane řádná výuka)

Pracovní činnosti 7.třída (skupina p.uč. Lexové)

Pokuste sobě nebo někomu známému nakreslit na obličej pavoučí síť podle návodu. Foto prosím pak poslat. Děkuji Lexová: Pavouk se sítí 

ČESKÝ JAZYK

 1. online hodiny:

Fyzika

Online výuka – v úterý a v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Tlaková síla, tlak. Převody jednotek síly, obsahu, tlaku. 

Zápis učiva, vysvětlení: F7_ZÁPIS_TLAK_tlak_síla_23_2_2020

Práce k odevzdání – bude zadána v online hodině.

Matematika

V týdnu 22.2.-26.2. začneme probírat racionální čísla a středovou souměrnost. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete na webu školy.

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

Pátek: http://meet.google.com/dtx-ypuv-ikp

Zeměpis

Přírodopis

Tělesná výchova – děvčata

 • udělej 20 dřepů na čas (vyzkoušej si dřepy aspoň ve třech dnech a pak se pokus je udělat co nejrychleji) – čas s fotografii pošli nejpozději v pátek 26. 2. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerpvaj@skolazh.cz

AJ

DĚJEPIS

Pondělí: Téma – dopíšeme svatého Štěpána, z prezentace o Uherském státu z minulého týdne, začneme způsob života ve středověku. Budeme pracovat s učebnicí online, co si zapíšeme, si řekneme. Odkaz: zde

Video – klikni sem + otázky: Středověká jídla

Středa: Románský styl – prezentace: Romansky_sloh (1) (vše podtrhané a zvýrazněné žlutě opsat do sešitu)

odkaz na pomocné stránky k výuce: Románská architektura (davidmikolas.cz)

pl-romanska-bazilika.pdf (davidmikolas.cz)     pl-romansky_sloh-poznej_stavbu_1.pdf (davidmikolas.cz)

Románský sloh – YouTube Románský sloh – YouTube (videa k výuce o románském stylu ke shlédnutí)

Procvičení – prezentace: Románský sloh

+ Úkol: Kdo si vyrobí z papíru (můžete z čajových krabiček) model kostela a vyfotí se s ním, dostane navíc malou 1! 

Odkaz na středeční hodinu je zde

 

NĚMČINA

První skupina – pondělí + pátek  – 1. hodinu je odkaz – pondělí – zde, pátek – zde

Druhá skupina – úterý + čtvrtek – 2. hodinu je odkaz – úterý – zde, čtvrtek – zde

Prezentace – platí rozvrh hodin + řadové číslovky, už máte dopředu, opisovat nemusíte, budeme s tím pracovat jako s oporou k učebnici a pracovnímu sešitu. Zopakujeme také časování sloves a pořádek slov ve větách.

Sledujte, kdyby se během týdne ještě něco objevilo!

Prezentace – neopisujte! Der Stundenplan – Rozvrh hodin

 

TÝDEN 15. 2. – 19. 2. 2021 

ČESKÝ JAZYK

 1. online hodiny:

Zeměpis

Přírodopis

Výchova ke zdraví

 • online výuka: http://meet.google.com/xwu-etkn-kqk
 • test – vitamíny, min.látky
 • úkol – pitný režim, zaznamenávání příjmu tekutinzde:PL voda_pitný režim
 • úkoly z PL vypracuj do sešitu VZ, tabulku si můžeš vytisknout nebo překreslit. Ostatní vypiš. Pošli do pátku, 26.2.2021 na: vojcakovas@skolazh.cz

OV  online hodina:http://meet.google.com/wkb-gqks-tyd

 • téma: Prezident ČR

AJ

MATEMATIKA

V týdnu 15.2.-19.2. budeme průběžně opakovat zlomky, sčítání a odčítání celých čísel, násobení celých čísel. Probereme dělení celých čísel. Začneme probírat racionální čísla a středovou souměrnost.  Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete v poště i na webu.

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

Pátek: http://meet.google.com/dtx-ypuv-ikp

Fyzika

Online výuka – v úterý a v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Páka (řešení fyzik. úloh, převody jednotek), příprava na pís. práci. Nové téma: Tlaková síla, tlak.

Práce k odevzdání – do čtvrtka 18.2.2021 do 15 hodin: příprava_na_pís_pr_do_18_2_2021 ; doma si zopakuj převody jednotek a základní fyz. úlohy (páka), v pátek 19.2. – písemná práce.

DĚJEPIS

Online výuka – odkazy: pondělí zde   středa zde 

Prezentace – téma: Polské knížectví a Uherský stát , mapy a území se objeví na internetu začátkem týdne. Takže prosím dobře sledujte.

Polské knížectví – pondělní látka (vše modře podtrhané a žlutě vyznačené si prosím opište) VY_32_Polsko – Měšek I a Boleslav Chrabrý

Vznik Polska (zde to máte zestručněné a máte zde i mapy Polského knížectví) – koukněte se prosím. Děkuji moc.

Uherský stát – středeční učivo (vše žlutě vyznačené si prosím opište) POČÁTKY UHERSKÉHO STÁTU

+ také práce s učebnicí, STR. 39

Na každou online hodinu si prosím berte učebnice a sešity!!!

POZOR!!! VE STŘEDU 17.2. SI NAPÍŠEME NA FRANCII, ANGLII A KYJEVSKOU RUS. PROSÍM NAUČIT SE! SEŠIT + UČEBNICE STR. 40-43!!!

 

NĚMČINA

Online výuka – odkazy:

1. skupina pondělí zde  pátek zde 

2. skupina: úterý zde čtvrtek zde 

Osobní zájmena – odkaz na stránky – zde 

Prezentace k opsání Ukazovací zájmena – 3

Sledujte bedlivě, možná se ještě něco během týdne objeví na stránkách školy.

Nezapomeňte sebou nosit pomůcky!!!

ČTVRTEK – 2. SKUP. A PÁTEK – 1. SKUP. PROVĚRKA SLOVÍČKA 2. LEKCE!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TÝDEN 1.2. – 5.2. 2021

OV http://meet.google.com/wkb-gqks-tyd

 • téma: výkonná, zákonodárná a soudní moc

Matematika

V týdnu 1.2.-5.2. budeme průběžně opakovat zlomky, sčítání a odčítání celých čísel, zopakujeme si, co víme o trojúhelníku. Začneme násobení celých čísel. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete v poště i na webu.

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

Pátek: http://meet.google.com/dtx-ypuv-ikp

Domácí úkol zde: Sčítání a odčítání celých čísel jednoduše – domácí úkol Sčítání a odčítání celých čísel jednoduše – domácí úkol

Pracovní činnosti (skupina p.uč. Weinerta):

1) Foto hotového výrobku (z týdne 25.1.-28.1.2021) pošlete na adresu weinerti@skolazh.cz

2) Hotový výrobek odevzdejte ve škole (až nastane řádná výuka)

ZEMĚPIS

AJ

Výchova ke zdraví

Fyzika

Online výuka – v úterý a v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Opakování – páka (řešení fyzik. úloh, převody jednotek). Páka v praxi. 

Práce k odevzdání – do 4.2.2021 do 15 hodin: F7_příprava_na_písemku_do 4_2_2021; doma si zopakuj převody jednotek a základní fyz. úlohy (páka), v pátek 5.2. – písemná práce.

Přírodopis

ČESKÝ JAZYK

 1. online hodiny:

Němčina

Odkazy:

1. skupina (pondělí a pátek 1. hodinu)

Pondělí – odkaz zde

Pátek – odkaz zde

2. skupina (úterý a čtvrtek 2. hodinu)

Úterý – odkaz zde

Čtvrtek – odkaz zde

Prezentace – haben + 4. pád Haben (haben – mít + 4. pád) – prosím opsat + přeložit věty (termín: pátek  5.2. 15:00)

NEMCINA1_12 (prezentaci si projdeme a povíme si, co dostanete za úkol. Nic neopisujte. Řekneme si ve škole). Děkuji.

 

Dějepis 

V pondělí dobereme starou prezentaci o Kyjevské Rusi a ve středu se začneme zabývat středověkými státy – Anglií a Francií.

Nezapomeňte, že zkouším na Svatou říši římskou a na Český stát a Velkou Moravu!

Pondělí – odkaz zde

Středa – odkaz zde

Prezentace – Anglie + Francie 05_Vznik středověké Francie a Anglie (1) 

Prosím opsat vyžlucené – termín (pátek 5.2. 15:00)

Odkaz na stránky z učebnice se ještě objeví během týdne na stránkách školy, prosím sledujte. Děkuji.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TÝDEN 25.1. – 28.1. 2021

ZEMĚPIS

 

HV – online hodina: http://meet.google.com/wkb-gqks-tyd

AJ

Fyzika

Online výuka v úterý 26.1.2021 neproběhne – nepřítomnost vyučující; v pátek – pololetní prázdniny. 

Pracovní list k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz  do středy 27.1.2021 do 16 hodin;

zadání: F7_prac_list_do_27_1_2021

ČESKÝ JAZYK

 1. online hodiny:
 1. samostatná práce na známky: uč str. 32 – jazykový rozbor, kromě otázek 2. a 7. – do úterý 26.1. do 11:00 (zadáno na hodině)

Přírodopis

Pracovní činnosti – pokyny pro skupinu p. uč. Weinerta najdte zde: PcČ 7.třída DÚ.

– pokyny pro skupinu p. uč. Lexové.

                              odkaz : (4) Pinterest .

Matematika

V týdnu 25.1.-28.1. budeme průběžně opakovat zlomky, sčítání a odčítání celých čísel, zopakujeme si, co víme o trojúhelníku. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete v poště i na webu.

Pondělí 2. hodina (půlená): http://meet.google.com/jdf-cmcm-inj

Pondělí 4.hodina (půlená): http://meet.google.com/yzb-qzeb-cun

Úterý: http://meet.google.com/mpf-vpxz-wqi

Čtvrtek: http://meet.google.com/kuc-dicy-azt

DĚJEPIS 

ONLINE – ODKAZY:

Pondělí: 5. hodina: naleznete odkaz zde

Středa: 1. hodina: naleznete odkaz zde

Prezentace: Dobereme Svatou říši římskou (Ottonskou renesanci) – viz.: prezentace: Svatá_říše_římská 

(ta samá, co byla na minulý týden)

Kyjevska_rus (Prosím opsat to vyžlucené). (Pátek 29.1. 18:00)

Je to v učebnicích na straně 43. Tuto stránku Vám budu zítra sdílet online! Během tohoto týdne si všichni půjdete pro učebnice do dějepisu k paní asistentce Charvátové. Děkuji.

Úkol: Práce s textem – přečti si pozorně text o bitvě na Lechu, vyhledej informace a odpověz na otázky pod textem. Vyfoť a pošli mi na mail. (Pátek 29.1. 18:00)

Bitva na Lechu + otázky 

Vypracovat, vyfotit a odeslat do pátku 29.1. 18:00

 

NĚMČINA

V hodinách NJ platí stále řadové číslovky a Dieterův rozvrh hodin: Prezentace: Der Stundenplan – Rozvrh hodin (pokud máte, nemusíte opisovat)

Náplní hodiny bude časování sloves, slovíčka 2. L ze strany 26 a nově sloveso mögen – mít rád (způsobové – modální sloveso)

Prezentace:

Časování způsobových sloves  Opsat snímky 2. – 4. + vypracovat otázky na snímcích 5 a 7, na 5 přeložit a na 7 odpovědět. 6. snímek uděláme ve škole během výuky.

Úkoly vypracovat, vyfotit a odeslat do pátku 29.1. 18:00

Odkazy na výuku:

 1. skupina (pondělí + pátek, 1. vyučovací hodinu)Pondělí: ZDE  Pátek: ZDE
 2. skupina (úterý + čtvrtek, 2. vyučovací hodinu) Úterý: ZDE  Čtvrtek: ZDE

Budu se těšit na Vaši účast na online výuce!

 

TÝDEN 18. 1. – 22. 1. 2021

OV:  http://meet.google.com/wkb-gqks-tyd

téma: Česká Republika

Matematika:

V týdnu 18.1.-22.1. budeme průběžně opakovat počítání se zlomky, opakovat číselnou osu a začneme probírat sčítání celých čísel. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete v poště

ZEMĚPIS

ČESKÝ JAZYK

 1. online hodiny:

Fyzika

Online výuka – v úterý a v pátek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Opakování – Newtonovy pohybové zákony. Páka. Rovnovážná poloha páky. Řešení fyz. úloh. Pokusy.

Video (zhlédnout):

1. https://edu.ceskatelevize.cz/video/36-pokus-paka  

2.https://www.youtube.com/watch?v=E4hSYhqjApA

3.https://www.youtube.com/watch?v=x_3jD812vo0

AJ 

poslech

Přírodopis

Výchova ke zdraví

 • online výuka: http://meet.google.com/byc-cxii-jos
 • úkol: připrav zeleninový nebo ovocný salát, doplň receptem. Vše vyfoť a pošli do pátku, 29.1.2021 na: vojcakovas@skolazh.cz
 • vyfoť zápis z výuky – téma vitamíny a pošli do pátku, 29.1.2021 na: vojcakovas@skolazh.cz

 

Dějepis:

Online hodiny:

Pondělí – odkaz zde

Středa – odkaz zde

V dějepise platí ta předchozí prezentace – dobereme český stát a začneme novou látku, nezapomeňte opakovat si Velkou Moravu.

Nová prezentace: Svatá říše římská národa Německého – 5_-_svatá_říše_římská

Opakovat Velkou Moravu!!!

 

Němčina: 

Online – 1. skup. pondělí + pátek (1. vyučovací hodinu):

Pondělí: odkaz zde

Pátek: odkaz zde

Online – 2. skupina: úterý + čtvrtek (2. hodinu)

Úterý: odkaz zde

Čtvrtek: odkaz zde

Prezentace – Rozvrh hodin  Der Stundenplan – Rozvrh hodin (opsat pouze rozvrh hodin, budeme se učit názvy předmětů) + slovíčka 2. lekce.

 

Určitě se koukni!

Vypracuj dle pokynů vyučujícího. Termín odevzdání je v pátek 22.1. v 18:00. Dodrž prosím termín!

Prezentace – Čas (opiš 2. – 5. snímek, v 5. snímku máš úkol, ten prosím vypracuj, pak vyfoť vše a pošli mi na mail)

Čas – die Zeit

Prezentace – časování slovesa haben – mít – opiš a vypracuj prosím celou i s úkolem – v 6. snímku – přeložíš věty

Časování slovesa „haben

_________________________________________

__________________________

 Matematika 

Úkoly na týden 11.1. – 15.1. vypracujte, podepište a pošlete do 15.1. 2021, zadání zde: Celá čísla – úvod

Zeměpis

Český jazyk

 1. online hodiny:
 • úkol: učebnice str. 30-31/3, ke splnění do čtvrtku 14.1.2021 do 14:00

Fyzika

Online výuka – úterý 12. 1. 2021 od 10:55 hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Opakování – Newtonovy pohybové zákony. Páka. Rovnovážná poloha páky.

Video (zhlédnout):

1. https://edu.ceskatelevize.cz/video/36-pokus-paka  

2.https://www.youtube.com/watch?v=E4hSYhqjApA

3.https://www.youtube.com/watch?v=x_3jD812vo0

Zápis učiva: ZÁPIS_PÁKA_ROVN_POLOHA

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 14.1.2021 do 14 hodin;

zadání: F7_prac_list_do_14_1_2021

Přírodopis

AJ zadání AJ7_8

poslech UČ 25, 4a)b)

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs

online hodina: pondělí SK1,http://meet.google.com/xad-hrht-mfy

úterý SK 2, http://meet.google.com/wwc-xobz-riy

 

Dějepis:

Středa:

 • Odkaz hodiny klikni zde
 • Prezentace: Počátky českého státu klikni Pocatky_ceskeho_statu (vypsat hlavně knížete Bořivoje, sv. Ludmilu, Václava, Vratislava a Břetislava)
 • Test (vyberete si jednu z řad – buď A nebo B) – téma: Slované a Sámova říše Slované + Sámova říše test 
 • test (Slované + Sámova říše) + zápis (Český stá) vypracujete, vyfotíte a pošlete do čtvrtku 14.1. 14:00!

Němčina

 • 2. skupina: čtvrtek – odkaz: zde
 • 1. skupina: pátek – odkaz: zde
 • Test NJ Dny v týdnu: Dny prověrka (vypracovat a poslat na mail) – termín: 14.1. 14:00!
 • Prezentace – platí ty z minulého týdne + prezentace na téma časování sloves Časování sloves množné číslo (opsat + vypracovat úkoly do čtvrtku 14. 1. 2021, do 16:00)
 • DÚ – pracovní sešit – šedý – strana 16/ cv. 2 a 17/3. cv. (vyfotit a poslat do středy 20.1. 18:00!!!)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TÝDEN 4. 1. – 8. 1. 2021

TH – pátek 8.1., od 9:00, odkaz bude na třídní skupině 

Český jazyk

 1. online hodiny:
 • úkoly zadány v hodině v úterý, ke splnění do pátku 8.1.2021 do 10:00

Zeměpis

Fyzika

Online výuka – úterý 5. 1. 2021 od 10:55 hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pravítko, ostrouhanou tužku, 2 pastelky; UČEBNICI.

Téma: Opakování – skládání sil, zákon setrvačnosti   Nové téma: Zákon vzájemného působení dvou těles

Video s pokusy (zhlédnout) – Newtonovy pohybové zákony: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-zakony/titulky

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 7.1.2021 do 14 hodin;

zadání: F7_prac_list_do_7_1_2021

Přírodopis

 • online výuka: čtvrtek, 7.1.2021 http://meet.google.com/zmj-wtjh-vfu
 • úkoly po online výuce: PL – zde: 4.1._8.1._PL plazi vyplň /informace čerpej z učebnice, str. 28/ a pošli  spolu se zápisem do úterý, 12.1.2021 na: vojcakovas@skolazh.cz
 •                                           vytvoř si do sešitu zápis /z učebnice na str.28/ podle následujících pokynů – zde: Pokyny k

Matematika – pokyny zde: Pokyny pro vypracování 7.třída

AJ – zadání AJ7_7

poslech

online hodiny: pondělí SK1 – http://meet.google.com/ypb-kmpj-nqw

úterý SK 2 – http://meet.google.com/aru-kzqb-xzz

 

Dějepis

Téma týdne: Velká Morava – prezentace: Dej1_Ta_Velka_Morava  (opsat vyžlucené a naučit)

Termín splnění: 8.1. 14:00 (vyfotit, poslat na můj e-mail)

Zopakovat – Sámovu říši + Slovany (kdo byli, odkud přišli apod.) – napíšeme si malé opakování

Hodina – online – středa 6.1. v 8:00 odkaz zde

 

Němčina

2. Lekce: Škola – slovíčka v pracovním sešitě strana 26 si doděláme během výuky

Prezentace NJ:

Výslovnost v němčině – dvojhlásky ie x ei

Der Stundenplan – Rozvrh hodin  

Opsat, vypracovat úkoly a naučit! Písmeně poslat na mail!

Pozor!

Tento týden se učíme NJ podle zavedeného online rozvrhu,

ale od příštího týdne nastanou změny, bedlivě sledujte stránky školy!!! (Bude se to týkat také dějepisu!!)

Odkazy na on-line výuku:

Čtvrtek 8:55 zde 

Pátek 8:00 zde

 

Měsíční plán na listopad: listop_7

Nesplněné úkoly z distanční výuky mají žáci možnost doplnit nejpozději do 11. 12. 2020

TÝDEN 7.12. – 11.12. 2020

Pracovní činnosti – skupina p. uč. Lexové:

Do PcČ potřebujete : zavařovací láhev (sklenici ) na výrobu svícnu, lepidlo, nůžky velké  i  malé pedikurní  (kdo má korálky větší na navlékání, lepící ozdoby, mašličky , stužky ….). Budeme vyrábět svícny, ozdoby na školní stromek a papírové hvězdy.  

Český jazyk

 1. online hodiny:
 • úkoly zadány po hodině v úterý 8.12.

ZEMĚPIS

Matematika – pokyny zde: Pokyny pro vypracování 7.třída Násobení zlomků

Přírodopis

 • online výuka, ve čtvrtek, 10.12., odkaz zde: http://meet.google.com/jrv-drbf-txf
 • na výuku mějte připravený vyplněný prac.list  – ryby, který jste obdrželi ve výuce, ve čtvrtek, 3.12.
 • nové učivo – zadání po proběhlé výuce je zde: obojživelníci

Fyzika

Online výuka – úterý 8. 12. 2020 od 10:55 hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pravítko, ostrouhanou tužku, 2 pastelky. Pokračujeme ve skládání sil stejného a opačného směru.

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 10. 12. 2020 do 14 hodin;

zadání: F7_prac_list_do_10_12_2020

AJ

zadání AJ7_5 – kopie

online hodiny: pondělí SK1 http://meet.google.com/kca-sfnq-hew

úterý SK 2: úterý http://meet.google.com/eww-xree-vzm

 

Dějepis

Na středeční výuku naleznete odkaz zde

zápis – Vikingové – pokračování (snímek číslo 9 Dánští Vikingové, 12 Zánik Vikingů, 14 Život Vikingů a 21 Kultura a umění Vikingů) – prezentace: Dej1_Ta_VikingoveA

 

Německý jazyk

Prezentace – Dny v týdnu Dny v němčině (die Wochentage)(Opsat + procvičit) Části dne v NJ Opsat + procvičit – ty části dne si zkontroluji ve škole, stačí příští týden)

Výuka online: odkazy:

Čtvrtek (2. skup) v 8:55 zde

Pátek (1. skup) v 8:00 zde

Jinak prosím sledujte, kdyby se zde náhodou něco objevilo.

 

TÝDEN 23. 11. – 27. 11. 2020 

project-fourth-edition-workbook-4-4765558

Matematika – pokyny najdete zde: Pokyny pro vypracování 7.třída Sčítání zlomků – kopie Sčítání zlomků – kopie

Český jazyk

 1. online hodiny:

2. úkoly:

 • ve čtvrtek 26.11. od 8:00 TEST Větné členy – všichni dostanou odkaz na email
 • do pátku 27.11. do 12:00: učebnice str. 15 – jazykový rozbor – napsat do sešitu, vyfotit, poslat na e-mail

ZEMĚPIS

Fyzika

Online výuka – úterý 24.11.2020 od 10:55 hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pravítko, ostrouhanou tužku, 2 pastelky.

Téma: Výpočet grav. síly, převody jednotek, znázornění síly

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat (až poté, co proběhne online hodina), vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 26.11.2020 do 14 hodin;

zadání: F7_prac_list_do_26_11_2020

AJ 

zadání AJ7_4

dodržujte termíny plnění a posílejte vše!

Pracovní činnosti – pokyny pro skupinu p. uč. Weinerta (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro 7. třídu PcČ – verze 2 Pokyny pro 7. třídu PcČ – verze 2

Přírodopis

Výchova ke zdraví

 • prohlédněte si prezentaci, přečtěte si text: klikni zde tuky
 • zadání úkolu: klikni zde tuky
 • vypracuj zadané úkoly a pošlete do 27.11.2020 na vojcakovas@skolazh.cz, dodržujte termíny plnění

Tělesná výchova – děvčata

Pošli fotku z nějaké své sportovní aktivity a popiš, co jsi dělala (jaké cviky, kolik jsi ušla km a kam jsi došla, …) – turistika, cvičení ve venkovní tělocvičně, cvičení doma, … – zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin

Dějepis

VY_32_INOVACE_464Křesťanství ranný středověk zde máte zápis, prosím vypsat vše žluté – týká se to klášterů. Termín kontroly zápisu je: 27.11. 14:00

Odkaz na výuku najdete zde

 

Němčina

Zápis: Das Formular Formulář (prosím opsat + vypracovat formulář – termín kontroly pro obě skupiny je 30.11. ve 14:00)

Odkazy – čtvrtek – 8.55-9.40, 2. skupina: zde

pátek – 8:00-8:45, 1. skupina: zde

 

___________________________________________________________________________

TÝDEN 16. 11. – 20. 11. 2020 

třídnická hodina: pátek, v 8:55, http://meet.google.com/iwj-cijc-dsk

MATEMATIKA – úlohy (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro vypracování 7. třída Smíšené číslo na zlomek Smíšené číslo na zlomek

Pracovní činnosti – pokyny pro skupinu p. uč. Weinerta (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro 7. třídu PcČ Pokyny pro 7. třídu PcČ

Úkol do PcČ – Skupina p.uč. Lexové – výrobek z přírodnin( věneček, košíček, obtisky listů, skřítek, zvířátka z jablek, kaštany, větvičky….)- vyrobit, vyfotit a poslat na e-mail lexovaj@skolazh.cz

ZEMĚPIS

ČESKÝ JAZYK

1. online hodina:

2. úkoly:

 • do pátku 20.11. do 12:00: učebnice str. 10/1 + str. 95/7 – napsat do sešitu, vyfotit, poslat na e-mail

Přírodopis

 • opakování paryby, nové učivo – ryby, online výuka ve čtvrtek, 19.11.2020 http://meet.google.com/uov-orvi-gpi
 • úkol – zadáno po online hodině – klikni zde: diagram paryby
 • nákres a popis ryby – učebnice str. 15
 • diagram a obrázek ryby pošli do úterý, 24.11. na vojcakovas@skolazh.cz – pošli vše, neposílej po částech! Dodržuj termín plnění.

Fyzika

Online výuka – tento týden se nekoná – v úterý je státní svátek.

Téma: Síla, jednotky síly, jednotky hmotnosti, výpočet gravitační síly – procvičování učiva

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 19.11.2020 do 14 hodin;

zadání: F7_prac_list_do_19_11_2020

AJ zadání AJ7_3

online hodiny:

OV

 • opakování testík_OV
 • datum plnění:23.11.2020

HV zde  HV_úkol , datum plnění: 24.11.2020

 

Dějepis

klikni zde: online hodina: středa 18.11. v 8:00 (pod slovem zde máte odkaz na online hodinu)

Prezentace: Islám + Arabové: VY_32_INOVACE_465.Arabové (žlutě vyznačené opsat + odpovědět na otázky k prezentaci) – termín splnění úkolu: 20.11. 14:00

Video k výkladu: klikni: https://www.youtube.com/watch?v=ieB_29S7ldY&t=591s

 

Němčina

Odkazy na výuku NJ:

2. skup.: čtvrtek 19.11. v 8:55: klikni zde

 1. skup.: pátek 20.11. v 8:00 zde

prezentace: sloveso „sein“ = být (časování) – opsat sloveso být (pouze 2. snímek + přeložit 6. vět – poslední snímek prezentace)- termín splnění: 23.11. ve 14:00.

klikni:

Časování sloves v jednotném čísle přítomného času

 

________________________________________________________________________

 

Výuka od 9.11. do 13.11. 2020

ZEMĚPIS

Matematika- všechny informace najdete zde: Pokyny pro vypracování – 7.třída Zlomek na smíšené číslo

Český jazyk

 1. online hodiny:

2. úkoly:

 • ve středu 11.11. od 9:00 TEST Větné členy – všichni dostanou odkaz na email
 • do pátku 13.11. do 12:00: učebnice str.8/2, str.9/7 – napsat do sešitu, vyfotit, poslat na e-mail

Fyzika

Online výuka – úterý 10.11.2020 od 10:55 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

Téma: Síla, jednotky síly, gravitační síla, výpočet gr. síly

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat (až poté, co proběhne online hodina), vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 12.11.2020 do 14 hodin;

zadání: F7_prac-list_do_12_11_2020

Přírodopis

Výchova ke zdraví

AJ zadání AJ7_2

online hodiny:

pondělí v 8:55(1 sk.)– http://meet.google.com/ioo-yizs-bcv

úterý v 8:55 (2 sk.) – http://meet.google.com/kvr-hcnm-bap

 

Němčina 

Meine Familie (opsat do sešitu + DÚ – PŘELOŽIT OTÁZKY). Termín odevzdání: 11.11. ve 14:00. 

Odkazy –

2. skupina čtvrtek 8.55-9:40: https://meet.google.com/ueu-wpaf-scu?authuser=0

 1. skupina (pátek 8:00-8:45): https://meet.google.com/nmq-fudv-ymj?authuser=0

 

Dějepis

VY_32_INOVACE_463.Byzanc (Žlutě zvýrazněné prosím opsat do sešitu). Termín odevzdání: 11.11. 14:00

Odpověz na otázky z dějepisu. Téma – Stěhování národů 

Stěhování národů + Francká říše – otázky do dějepisu (vypracovat na středu 11. 11. 14:00)

Odkaz na výuku ve středu 11.11. 8:00:

https://meet.google.com/udn-btan-ayy?authuser=0

 

 

Výuka od 2.11. do 6. 2020

Třídnická hodina, v pátek 6.11 v 9:00, meet.google.com/ouk-ifuh-fuv 

Matematika: všechny informace najdete zde: Pokyny pro vypracování 7.třída Převod zlomku na desetinné číslo – kopie Převod zlomku na desetinné číslo – kopie – kopie

ČESKÝ JAZYK

 1. online hodiny:

2. úkoly:

 • do čtvrtku 5.11 do 12:00: učebnice strana 88/2 písemně do sešitu, vyfotit poslat na e-mail
 • do pátku 6.11. do 12:00: učebnice str.114/12a, b písemně do Wordu, poslat na e-mail

ZEMĚPIS

OV – UČ str.:10-11, přečti 

udělej si zápis do ŠS, možná ti pomůže tato prezentace: vy-32-inovace-3-10-spolecenske-skupiny

Zápis odešli na email, do 7.11.

AJzadání AJ7_1

online hodina 1 SK: pondělí 2.11. od 8:55:https://meet.google.com/soa-dvqz-iip?hs=122&authuser=0

online hodina 2 SK: úterý 3.11. od 8:55:https://meet.google.com/tjz-zecg-hzc

Na online hodinu si vždy připrav UČ, PS a psací potřeby!

poslech:

Přírodopis

a) online hodina: čtvrtek  5.11. od 10:55hod. http://meet.google.com/mrr-xbyt-unw

b) téma hodiny: opakování strunatci, pláštěnci, bezlebeční /, nové učivo – obratlovci, mihule

c) výukové video /kruhoústí/ https://www.youtube.com/watch?v=ZuRn1H4o3lU

d) dom. úkol: do svého sešitu vypracuj zápis podle pokynů – až po online výuce! pokyny k zápisu_mihule

Výtvarná výchova

Prohlédni si nápadník a vytvoř podzimní dekoraci. Vyfoť a pošli do pátku, 13.11.2020 na adresu vyučujících Vv. https://www.beautifulhome.cz/clanky/listi-jsou-ty-nejhezci-dekorace-podzimni-prirody

Fyzika

Online výuka – úterý 3.11.2020 od 10:55 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 5.11.2020 do 14 hodin;

zadání: F7_prac_list_do_5_11_2020

 

DĚJEPIS:

Prezentace: VY_32_INOVACE_461. Frankové  opsat do pátku 6. 11. 14:00

Odkaz: https://meet.google.com/udn-btan-ayy?authuser=0

 

NĚMČINA

W otázky (opsat + věty přeložit), do pondělí 10.11. 14:00 (2. skup. – čtvrteční), do 11.11. 14:00 (1. skup. páteční)

Odkaz ( 2. skup čt 8:55 – 9:40): https://meet.google.com/ueu-wpaf-scu?authuser=0

Odkaz (1. skup. pá 8:00 – 8:45): https://meet.google.com/von-ybkm-vqp?authuser=0

https://meet.google.com/bjo-wfhf-uix?authuser=0 Zkusit tento odkaz, omlouvám se.

 

Důležité!

Po domluvě s paní asistentkou Vám dám 7. úkol do NJ z pondělí na středu všem. 

Bude to zase prezentace, sledujte, během pondělí se objeví na stránkách školy.

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Výuka od 19.10 do 23.10.2020

Matematika: pokyny najdete zde – Pokyny pro vypracování 7.třída Zlomky – kopie

Zeměpis

Český jazyk

 1. online hodiny:

2. pracovní list ke splnění do pátku 23.10. do 12:00, zpracovat přímo souboru, poslat na email:PL – předmět

 

Přírodopis

 1. online výuka ve čtvrtek, 22.10.2020 od 11:00 http://meet.google.com/msg-tqpq-erp
 2. online test /téma kapradiny a přesličky/ bude spuštěn ihned po online výuce. Odkaz https://docs.google.com/forms/d/1Cv02Q3RI27KZvxR9YQnx5UnJ0EHL3VRUeol0Mt6H5uQ/edit#responses
 3. téma: strunatci – opakování, pláštěnci a bezlebeční, v hodině budeme pracovat s tímto textem: práce s textem_strunatci_dú
 4. před výukou se podívejte na: https://www.youtube.com/watch?v=s1CNoVUMIHs – můžete si do svého sešitu poznamenat, co vás překvapilo, udivil, zaujalo…
 5. zajímavá videa k učivu: https://www.youtube.com/watch?v=yfYV3ba5yR0
 6. https://www.youtube.com/watch?v=GUR3sQR9nUY   nebo kopinatec  https://www.youtube.com/watch?v=2eotnfvAaXA
 7. dom. úkol – zadaný ve čtvrtek, 22.10. – ZDE: dú 7.tř  úkol mi zasílejte na vojcakovas@skolazh.cz do středy, 4.11.2020 – neposílejte úkoly, které jsou neúplné, poloviční! Čtěte zadání!!!

AJ 

str.:11, cv 5a) otázky v min. č., 6a) ústní,

str.12, cv) 1a)

PS str.: 7, cv7, opis slov. 1C

vypracované poslat na email! termín odevzdání: 23.10 do 10.00

Dějepis

Fyzika

Online výuka – úterý 20.10.2020 od 11 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do 22.10.2020 do 14 hodin; zadání:

F7_v_s_t_prac_list

Němčina

 • online výuka – čtvrtek, 22.10. 2. skupina – odkaz: https://meet.google.com/ueu-wpaf-scu?authuser=0
 • online výuka – pátek, 23.10. 1. skupina: – odkaz: https://meet.google.com/dzp-jvbo-sbi?authuser=0
 • prezentace: 2. Kommen x wohnen (DÚ – v předposledním snímku máte 8 vět na překlad, prosím vypracovat do středy 4. 11. do 15:00). Děkuji moc. Hezký den a podzimní prázdniny. M. Půda

____________________________________________________________________

výuka od 12.10. do 16. 10.

Matematika – pokyny jsou zde: Pokyny pro vypracování 7. třída Zlomky – část celku

Přírodopis – online hodina: http://meet.google.com/rxd-prhw-vay 

shlédni PŘED online hodinouhttps://www.youtube.com/watch?v=Q9KzjV2tiLg&t=658s

učebnice: str. 74-75 /přesličky, kapradiny/, str. 10 /strunatci/. Splněné úkoly  – zápis a nákres: přesličky a kapradiny, uč.str. 74, 75 /zašlete do pátku, 16.10.2020 do 8:00hod na vojcakovas@skolazh.cz

AJ – opis slovíček 1B,

online hodina: 8:55 – 9:40- http://meet.google.com/dyt-ramk-pwg

online hodina:2 https://meet.google.com/jce-nkke-yyy?hs=122&authuser=0

UČ str.10, 11: cv.2 – A surprise for Smart Alec

PS: str.6, cv.1, 3,4, 5, 6. (doma vyplníte pouze to, co se nestihne na online hodině)

ČJ

 1. online hodiny:

2. úkol ke splnění do pátku 16.10.2020 do 12:00 – učebnice str. 83/4 písemně do sešitu, vyfotit a poslat na email

Z online hodina: https://meet.google.com/tdr-jqxw-enx?hs=122&authuser=0

Úkol: do pátku do 10:00 – vytvořit výpisek na téma Afrika – Pouště a polopouště; Stálezelené lesy a křoviny (vyhledat informace na PC a vypracovat). Práce  posíláte na email! (vodakovap@skolazh.cz)

Fyzika

– online hodina – dne 13.10.2020, pozvánka zaslána

– práce k odevzdání do pátku 16.10.2020 do 14 hodin – zadání rozdáno ve škole; pokud by ho někdo nenašel, bylo rozesláno e-mailem; řešení vyfotit a poslat na e-mail kubovad@skolazh.cz; pokud splníte práci dříve než v pátek, je možné ji odeslat i dříve

Dějepis

Německý jazyk 

 

 

Previous

Next

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit