ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

6. třída

Od 10. 5. začíná rotační výuka žáků 2. stupně.

V tomto týdnu se žáci 6. třídy vrátí do školy, učit se budou podle normálního rozvrhu, který je možné si zkontrolovat zde.

6. třída bude v týdnu od 17. 5.  pokračovat v distanční výuce podle tohoto rozvrhu:

6. třída 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí Z M
úterý D
středa ČJ/M ČJ/M AJ/Brá
(Dobrovolná sk.)
čtvrtek AJ/AJ
pátek ČJ F

Měsíční plán na květen: 2021_05

DISTANČNÍ VÝUKA od 17.5. – 21.5. 2021

Doučování pro přihlášené studenty proběhne tento týden online. Termín: středa 19.5.2020 – 10:00 – 11:00!!!!

Skupina 6ti studentů se zúčastní výuky prezenčně v úterý a ve středu. Testování bude probíhat v malé tělocvičně. 

Matematika

 • online výuka bude probíhat opět v prostředí MS Teams – tento týden nás čeká procvičování – krychle a kvádr, počítání jejich povrchu a objemu, převody jednotek objemu. Na online hodiny budete mí vždy řádné rýsovací potřeby, sešit do geometrie a učebnici do geometrie, průběžně budeme opakovat i osovou souměrnost
 • na celý týden máte zadaný pracovní list na opakování osové souměrnosti (obdrželi jste jej ve čtvrtek ve škole) – termín odevzdání: v pondělí 24.5.2021 ve škole
 • samostatná práce: doplnění pracovního listu krychle, kvádr a poznáváme tělesa. Vypracujete všechna chybějící cvičení z tohoto pracovního listu. Termín odevzdání: pondělí 24.5.2020 ve škole

Zeměpis

Online hodina se nekoná!

Zkuste si únikovou hru, která zahrnuje témata atmosféra, hydrosféra a litosféra. Získané klíče si zapište do sešitu a zkontrolujeme si to ve škole. https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTssVWRgLoP8XxvrH_jmfJwCwkrl8Lux222jJzww68zRSleh2VdtkKudcEisgRvJ_k1tdWn_m3UnwnU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR2sBs5FuGwXa24SoUvs-JZNk8tq5YGXGrwuzeyxo3yDPNascNpdNVkaCVc&slide=id.p

AJ (skupina: P. Bránková)

 • samostatnou práci máte zadanou ze čtvrteční hodiny. Připomínám termín odevzdání nejpozději 18.5.2021 v 16:00, příprava na čtvrteční  online hodinu: Slovní zásoba z celé 4 lekce, opakování How much, how many, some, any, a/an, the
 • středeční dobrovolná hodina tento týden nebude
 • online hodina čt v prostředí MS Teams dle rozvrhu.

AJ (skupina: J. Mauričová)

Přírodopis

 • online výuka: úterý, od 10:00 hod, zde: http://meet.google.com/tqv-zgvv-xyf
 • učivo: kroužkovci
 • úkoly: PL kroužkovci, laboratorní práce – pozorování žížaly – práce přinesete do výuky 25.5.

Jazyk český

Milí šesťáci, zde máte přehled práce na tento týden. Připomínám zadanou báseň, recitace proběhnou v týdnu, kdy budete ve škole.

Pondělí: JČ-  samostatná práce – cv. 7/62 a 9/63.  Cvičení naleznete v pracovním listě, který jste dostali ve škole – vypravování. Nezapomeňte uložit do MS Teams, termín odevzdání: 17.5. 2021

Úterý:  JČ- samostatná práce: čítanka str. 171/2, přečíst a odpovědět písemně na otázky pod textem, vyfotit a uložit v MS Teams, termín odevzdání: 18.5. 2021.

Středa: JČ- online hodiny, odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Jste rozděleni na skupiny.

Čtvrtek: JČ- samostatná práce – oprava textu, nezapomeňte vyfotit a uložit do MS Teams, pracovní list – dopisy – instrukce obdržíte ve středeční online hodině. Společná kontrola proběhne v pátek.

Pátek: JČ- online hodina. Budeme se věnovat mluvnici. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Dějepis

Úterý: D – se sejdeme v online hodině, odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Pátek: D – Caesar – samostatná práce, naleznete v MS Teams, nezapomeňte vyfotit a uložit  do MS Teams, společná kontrola proběhne v úterý 22. 5. v hodině dějepisu.

Fyzika

Téma: Hustota látky – práce s tabulkou hustot látek, výpočet hustoty látky, hmotnosti a objemu tělesa.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pátek dle rozvrhu hodin (4.vyuč.hodina); připravte si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici. Odkazy k připojení a zadání práce naleznete v MS Teams.

Zadání práce k odevzdání: F6_prac_list_do_21_5_2021

 


DISTANČNÍ VÝUKA od 3.5. – 7.5. 2021

Matematika

 • online hodiny dle platného rozvrhu v MS Teams. Tento týden nás čekají v geometrii osově souměrné obrazce, osy úsečky a v aritmetice společný násobek a nejmenší společný násobek.

AJ (skupina: P. Bránková)

 • příprava na středeční online hodinu: slovní zásoba 4C
 • středa, čtvrtek – online hodiny dle platného rozvrhu v MS Teams – gramatiky How much/How many, lekce 4C
 • připomínám zadanou práci PS Project, str. 42 cv. 1,2,4, termín odevzdání 3.5.2021 16:00

AJ (skupina: J. Mauričová)

Fyzika

Téma: Hustota látky – práce s tabulkou hustot látek, výpočet hustoty látky. Výpočet hmotnosti tělesa.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí a v pátek dle rozvrhu hodin; připravte si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. 

Jazyk český

Milí šesťáci, v tomto týdnu se budeme věnovat především skladbě češtiny, seznámíme se s druhy podmětu a přísudku, zopakujeme si pojmy spojené s poezií. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Dějepis

V tomto týdnu se seznámíme s dějinami Říma v období republiky.  Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

ZEMĚPIS

Přírodopis

Výtvarná výchova – práce zadána v prostředí MS Teams

Pracovní činnosti  (skupina P. Bránkové) – úkol zadán v MS Teams


DISTANČNÍ VÝUKA od 26.4. – 30.4. 2021

Třídnická hodina: Pondělí od 11:45!!!!

Matematika

 • online hodiny dle platného rozvrhu v MS Teams. Tento týden si procvičíme znaky dělitelnosti, dělitele, prvočísla, čísla soudělná a nesoudělná. Vrátíme se ke geometrii, kde nás čeká osová souměrnost – bodů, obrazců. Do hodin si vždy nachystáte jak sešity a učebnice do aritmetiky, tak i do geometrie.

ZEMĚPIS

Jazyk český

Milí šesťáci, v tomto týdnu se budeme věnovat opakování literárních pojmů, přípravě na slohovou práci a jazykovému rozboru. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Dějepis

V tomto týdnu nás čeká období počátku starověkého Říma, seznámíme se s legendou o jeho vzniku i s počátky vývoje největší říše tehdejší doby. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Fyzika

Téma: Hustota látky – práce s tabulkou hustot látek, výpočet hustoty látky. Opakování učiva (změna objemu tělesa).

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí a v pátek dle rozvrhu hodin; připravte si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. 

AJ (skupina: P. Bránková)

 • Příprava na středeční online hodinu: opakování slovní zásoby 4a -4b
 • středa, čtvrtek online hodiny v MS Teams: gramatika some/any, lekce 4b

AJ (skupina: J. Mauričová)

OV

Přírodopis

Pracovní činnosti – pokyny (skupina p.uč. Weinerta) najdete zde: PcČ 6.třída DÚ (26.4.-7.5.2021) PcČ 6.třída DÚ (26.4.-7.5.2021)

Výchova ke zdraví – online hodina v MS Teams dle rozvrhu, připomínám test!!!!


DISTANČNÍ VÝUKA od 19.4. – 23.4. 2021

AJ (skupina: J. Mauričová AJ6_22)

Matematika

 • online hodiny dle platného rozvrhu v prostředí MS Teams. Tento týden budeme pokračovat v aritmetice, procvičíme rozklad čísel na prvočinitele, a naučíme se najít největšího společného dělitele, v geometrie se podíváme na osovou souměrnost.

AJ (sk. P. Bránková)

Příprava na středeční hodinu: slovní zásoba 4b

 • středa – online hodina dle rozvrhu v prostředí MS Teams, Listening and speaking 4a
 • čtvrtek – online hodina dle rozvrhu v prostředí MS Teams – 4b Stone soup (vocablulary), grammar (some, any)

Zeměpis

Přírodopis

Jazyk český

Milí šesťáci, v tomto týdnu se budeme věnovat opakování ohebných slovních druhů, přečteme si nějaké bajky, čeká nás i tvorba příběhu. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Dějepis

V tomto týdnu se budeme opakováním dějin starověkého Řecka. Čeká nás i písemné opakování. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Fyzika

Písemná práce – změna objemu kapalného a plynného tělesa při zahřívání a ochlazování, změna objemu pevného tělesa při zahřívání a ochlazování; bimetalový pásek. 

Téma: Hustota látky – vyvození učiva.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí a v pátek dle rozvrhu hodin; připravte si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. 

VV – práce zadána v prostředí MS Teams – téma Den Země

P10  – v MS Teams zadán úkol – procvičování online – termín splnění 30.4.2021 do 10.00


DISTANČNÍ VÝUKA od 12.4. – 16.4. 2021

Matematika

 • online hodiny dle platného rozvrhu v prostředí MS Teams. Tento týden budeme pokračovat v aritmetice, naučíme se znaky dělitelnosti č. 9 a čeká nás další nová látka  – prvočísla a čísla složená, v geometrie se podíváme na osovou souměrnost.

ZEMĚPIS

AJ (skupina: P. Bránková)

 • příprava na středeční online hodinu (UNIT 3 – REVISION) – materiály vloženy v MS Teams
 • středa – online hodina dle rozvrhu v prostředí MS Teams, UNIT 3 – revision
 • čtvrtek – online hodina dle rozvrhu v prostředí MS Teams – budeme pokračovat v lekci 4 (4a)

AJ (skupina: J. Mauričová)

OV – online hodina, pátek 10:00 http://meet.google.com/xht-pvea-ryu

 • pokračování: Obecní samospráva

VZ  – online hodina dle rozvrhu v MS Teams, téma: IZS – Integrovaný záchranný systém

Fyzika

Téma: Teplota. Změna objemu kapalného a plynného tělesa při zahřívání a ochlazování. Lékařský teploměr. Opakování – čas.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pátek dle rozvrhu hodin; připravte si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. 

Videa s pokusy: 1) https://www.youtube.com/watch?v=EXYIyyZWEhA    2) https://www.youtube.com/watch?v=IE7YhJguFns

Přírodopis

 • úterý, 13.4. – informace na MS Teams /vývoj.cyklus ploštice, tasemnice/. Hlístice.
 • pátek, 16.4. – informace na M Teams – opakování

Jazyk český

Milí šesťáci, v pondělí nás čeká sloh – budeme opakovat jednotlivé slohové útvary, v úterý a čtvrtek pak práce s textem v čítance., ve středu budeme pokračovat se slovesy. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Dějepis

V tomto týdnu se budeme zabývat každodenním životem v Řecku. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

P10 

 • v MS Teams zadán úkol – procvičování online – termín splnění 30.4.2021 do 10.00

DISTANČNÍ VÝUKA od 6.4 – 9.4. 2021

čtvrtek – třídnická hodina (přesný čas bude upřesněn)

Matematika

 • online hodiny dle platného rozvrhu v prostředí MS Teams. Tento týden budeme pokračovat v aritmetice, zopakujeme si znaky dělitelnosti čísel 10, 5, 2 a 3 a čeká nás další nová látka  – prvočísla a čísla složená. 

Jazyk český

Milí šesťáci, v úterý nás čekají bajky, ve středu pak učivo o slovesech. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Dějepis

V tomto týdnu se budeme zabývat opakováním a dějinami Řecka v Helénistickém období. Očekávejte také písemné opakování dějin Řecka. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Fyzika

Téma: Teplota. Změna objemu pevného tělesa při zahřívání a ochlazování. Bimetalový pásek.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pátek dle rozvrhu hodin; připravte si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. 

Videa s pokusy: 1) https://www.youtube.com/watch?v=v3syuYX5RJc 2) https://www.youtube.com/watch?v=cAfPA-lIg_Y  3)https://www.youtube.com/watch?v=8kP6rR0U8aw 

Přírodopis

 • online výuka: http://meet.google.com/tvn-rztv-zju
 • úterý, 6.4.: opakování učiva z minulé hodiny. Ploštěnci – ploštěnky, motolice.
 • pátek, 9.4.: Ploštěnci – tasemnice, ochrana před cizopasnými ploštěnci.
 • PŘIPOMÍNÁM – badatelský úkol /pozorování hub, řas a lišejníků/ – do 5.4.!

Zeměpis

AJ (skupina: P. Bránková)

 • příprava na středeční online hodinu – slovíčka 4A, příprava na test – nepravidelná slovesa
 • středa – online hodina dle rozvrhu v prostředí MS Teams, test online  – nepravidelná slovesa, příprava na Revision lekce 3
 • čtvrtek – online hodina dle rozvrhu v prostředí MS Teams
 • jinak připomínám práci na projektu My holiday. Termín odevzdání 9.4.2021 do 10:00

AJ (skupina: J. Mauričová)

HV – online hodina dle rozvrhu v MS Teams 

VV – samostatná práce, zadání v MS Teams

 


DISTANČNÍ VÝUKA od 29. 3. – 31. 3. 2021

1.4. – Velikonoční prázdniny

2.4. – Velký pátek (státní svátek)

Matematika

 • online hodiny dle platného rozvrhu. Tento týden začínáme s novým učivem – Dělitelnost, do hodin si nachystáte sešit do aritmetiky a učebnici aritmetiky

Jazyk český

Milí šesťáci, v pondělí se budeme věnovat slohu, v úterý pak práci s textem. Ve středu nás čeká opakování učiva o číslovkách. Seznámíme se slovesy. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Dějepis

V tomto týdnu se budeme zabývat opakováním a dějinami Athén po válečném konfliktu. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Přírodopis

 • online výuka, úterý, 30.3. zde: http://meet.google.com/rfz-hmjn-xtn
 • test: žahavci. Nové učivo: znaky bezobratlých /opakování/, hermafrodité, gonochoristé – vysvětkení. Úvod ploštěnci.
 • !!! úkolpozorování hub, řas a lišejníků – prodloužený termín odevzdání /do MS Teams/ – do 5.4.2021

AJ (skupina: J. Mauričová)

AJ (skupina: P. Bránková)

 • příprava na středeční hodinu: opakování sloves _ PS Project, str. 32 cv. 3, termín odevzdání do 30.3.2021 do 14:00
 • středa: online hodina dle platného rozvrhu v MS Teams
 • jinak připomínám práci na projektu My holiday. Termín odevzdání 9.4.2021 do 10:00

Zeměpis

Fyzika

Téma: Čas, hmotnost – shrnutí (převody jednotek, slovní úlohy).

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí dle rozvrhu hodin; připravte si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Práce k odevzdání – v MS Teams – bude zadána ve výuce (v pondělí 29.3.2021 – písemná práce – čas – slovní úlohy, hmotnost).


DISTANČNÍ VÝUKA od 22. 3. – 26. 3. 2021

Matematika

 • online hodiny dle rozvrhu MS Teams, tento týden si zopakujeme desetinná čísla, jejich použití v praxi a také ve slovních úlohách. Práce budou zadávány v online hodinách. Do hodin budete mít nachystaný sešit i učebnice do Aritmetiky, psací a rýsovací potřeby.  Na procvičování desetinných čísel a opakování násobilky nás také čeká práce v Khan Academy. 

Zeměpis

AJ (skupina P. Bránková)

 • příprava na středeční online hodinu (úkol máte zadaný již z minulého týdne – vše v MS Teams, termín odevzdání v úterý 23.3.2021 13:00 hod), opakování nepravidelných sloves, pravidla psaní pravidelných sloves v minulém čase
 • středa: online hodina dle rozvrhu v MS Teams
 • čtvrtek: online hodina dle rozvrhu v MS Teams

AJ (skupina: J. Mauričová)

Přírodopis

 • online výuka v MS Teams 
 • úterý, 23.3. –  procvičování, opakování: žahavci.
 • pátek, 26.3. – test žahavci, připomenutí – bezobratlí, posíláte zápisy v sešitě ke kontrole – zadám v MS Teams

Jazyk český – v pondělí se nebudete připojovat k online hodině, čeká vás samostatná práce. Naleznete ji v MS Teams. Termín odevzdání je 22.3. 2021. V tomto týdnu se budeme věnovat číslovkám a slovesům. Budeme také pracovat s texty v čítance. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Dějepis – v tomto týdnu se budeme zabývat válečným konfliktem mezi Řeky a Peršany. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Fyzika

Téma: Čas – slovní úlohy. 

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí a v pátek dle rozvrhu hodin; připravte si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Práce k odevzdání – v MS Teams – bude zadána ve výuce (v pondělí 22.3.2021 – písemná práce – převody jednotek času a slovní úlohy).

HV – čtvrtek: online hodina dle rozvrhu v MS Teams, seznámíte se strunným nástrojem – harfou

VV – pátek: online hodina dle rozvrhu v MS Teams 

PcČ (sk. P. Bránkové) – veškeré informace naleznete v MS Teams

PcČ (sk. I. Weinerta) – pokyny najdete zde: PcČ 6.třída DÚ (22.3.-31.3.2021)


DISTANČNÍ VÝUKA od 15. 3. – 19. 3. 2021

OV

 • Obecní samospráva: UČ 46- 47 – přečíst a udělat jednoduchý zápis do ŠS

Matematika

online výuka dle rozvrhu a plánovaných schůzek v MS Teams. Práce k odevzdání bude zadána v online výuce. Tento týden si upevníme učivo úhly. Procvičíme si také početní operace s desetinnými čísly. Do hodin budete mít připraveny řádné rýsovací potřeby, učebnice a sešity.

Přírodopis

 • úterý, 16.3. online výuka na Google Meet, odkaz zdehttp://meet.google.com/ndi-umxd-hwe
 • opakování – test: prvoci, úvod: žahavci
 • pátek, 19.3. online na MS Teams /odkaz obdržíte/, učivo: žahavci. Úkol bude zadaný ve výuce.

Zeměpis

AJ (skupina: P. Bránkové)

 • Pondělí: příprava na středeční online hodinu:   Opakování slovní zásoby 3c + nepravidelná slovesa z minulého týdne, Slovní zásoba 3D.
 • Středa: online výuka dle rozvrhu, MS Teams – test slovíčka 3c + nepravidelná slovesa. Nové učivo: minulý čas prostý otázky, krátké odpovědi, výrazy na wh-
 • Čtvrtek: online výuka dle rozvrhu, MS Team

AJ (skupina: J. Mauričová)

Jazyk český – V tomto týdnu se budeme věnovat jazykovému rozboru i pravopisu. Čeká vás poslech báje a ve slohu se seznámíte s úředním dopisem. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Dějepis – V tomto týdnu se budeme zabývat historií městských států – Athén a Sparty. Odkazy k připojení najdete v MS Teams. Samostatná práce: Archaické období a řecká kolonizace – dokončení zápisu do 15.3. 2021.

Fyzika

Téma: Čas – slovní úlohy. Převody jednotek. 

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí a v pátek dle rozvrhu hodin; připravte si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Práce k odevzdání – v MS Teams – zadána ve výuce (v pondělí 15.3.2021 – písemná práce – převody jednotek času).

Výchova ke zdraví

Online hodina dle rozvrhu v MS Teams. Téma: Integrovaný záchranný systém


DISTANČNÍ VÝUKA od 8. 3. – 12. 3. 2021

Matematika

online výuka dle rozvrhu a plánovaných schůzek v MS Teams. Práce k odevzdání bude zadána v online výuce. Tento týden nás čekají pro změnu opět úhly. Upevníme si znalosti sčítání a odčítání úhlů, grafický součet a rozdíl úhlů a naučíme se úhly také násobit a dělit. Do hodin budete mít připraveny řádné rýsovací potřeby, učebnici geometrie a sešit do geometrie.

AJ (sk. P. Bránková)

 • Pondělí: příprava na středeční online hodinu:   Opakování slovní zásoby 3a – 3b. Slovní zásoba 3c. Do školního sešitu nadepsat nadpis nepravidelná slovesa, přepsat z učebnice str. 36 cv. 2 pod sebe jednotlivá nepravidelná slovesa z tabulky.  Přepis vyfotit a odevzdat nejpozději do úterý do 14:00 do MS Teams.
 • Středa: online výuka dle rozvrhu, MS Teams – test slovíčka 3a – 3b, tvoření minulého času u pravidelných sloves. Nové učivo: minulý čas – nepravidelná slovesa
 • Čtvrtek: online výuka dle rozvrhu, MS Team

Výchova ke zdraví

Tento týden si nahradíme hodinu z minulého týdne. Online výuka proběhne opět dle kalendáře v MS Teams.

Hudební výchova

Online hodina proběhne v prostředí v MS Teams dle rozvrhu.

Zeměpis

Dějepis

Milí šesťáci, v tomto týdnu si budeme povídat o Homérovi, řeckých bozích a městských státech. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Jazyk český

V tomto týdnu budeme skloňovat zájmena, budeme se zabývat bájemi starověkého Řecka a čeká nás i psaní dopisu. Odkazy k připojení najdete v MS Teams.

Fyzika

Téma: Měření času, jednotky času. Čas – slovní úlohy.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí a v pátek dle rozvrhu hodin; připravit si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Práce k odevzdání – v MS Teams – zadána ve výuce.

Přírodopis

 • úterý, 9.3., online výuka – odkaz zde: http://meet.google.com/tia-dqkd-dpn
 • téma: prvoci – úvod
 • pátek, 12.3., online výuka: odkaz bude dodán
 • téma: prvoci, dokončení.  Test na prvoky bude proběhne v úterý, 16.3. Zápis z pondělí a pátku vyfotíte, nahrajete do MS Teams, nejpozději do pondělí, 15.3.

AJ (skupina: J. Mauričová)


DISTANČNÍ VÝUKA od 1. 3. – 5. 3. 2021

OV

Matematika                                        

online výuka dle rozvrhu a plánovaných schůzek v MS Teams. Práce k odevzdání bude zadána v online výuce. Tento týden nás čekají pro změnu opět úhly. Podíváme se na sčítání a odčítání úhlů, grafický součet a rozdíl úhlů. Do hodin budete mít připraveny řádné rýsovací potřeby, učebnici geometrie a oba sešity (geometrie, aritmetika).

Fyzika

Téma: Měření času, jednotky času. Hmotnost – písemná práce.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí a v pátek dle rozvrhu hodin; připravit si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Práce k odevzdání – v MS Teams – zadána ve výuce.

Zeměpis

AJ(skupina: P. Bránková)

 • Pondělí: příprava na středeční online hodinu:   Opakování slovní zásoby 3b.  Dle zadání v MS Teams vypracujete do úterý v PS Project cv. 1 a 2 ze str. 26 (procvičování slovní zásoby 3b, pravidla pro psaní minulého času u pravidelných sloves_tabulka).
 • Středa: online výuka dle rozvrhu, MS Teams
 • Čtvrtek: online výuka dle rozvrhu, MS Team

AJ(skupina: J. Mauričová)

Přírodopis

Jazyk český

V tomto týdnu si zopakujeme učivo o přídavných jménech – pravopis, druhy přídavných jmen a stupňování. Budeme si číst pověsti Zlatohorska a čeká nás i nové učivo o zájmenech. Připomínám domácí úkol k pověstem. Odkazy k připojení naleznete v  MS Teams.

Dějepis

Milí šesťáci, budeme si povídat o starověké Krétě a Mykénách, budeme pracovat s mapou. Odkazy k připojení naleznete v  MS Teams.

Fyzika

Téma: Hmotnost – převody jednotek, slovní úlohy. Měření času, jednotky času.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí a v pátek dle rozvrhu hodin; připravit si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Práce k odevzdání – v MS Teams – zadána ve výuce.

Výchova ke zdraví

online výuka proběhne v MS Teams dle rozvrhu

 


DISTANČNÍ VÝUKA od 22. 2. – 26. 2. 2021

OV – 

AJ (skupina: J. Mauričová)

AJ (sk. p. Bránkové)

 • online hodiny ve středu a ve čtvrtek dle plánu v MS Teams.
 • příprava na středeční online hodinu: slovní zásoba 3b, opakování slovní zásoby 3A, opakování was/were PS str. 25 cv. 4

Matematika

 • online hodiny dle plánu v MS Teams. Tento týden Vás opět čeká učivo úhly – zaměříme se na počítání s úhly. Na hodiny máte připraven sešit a učebnici do geometrie, rýsovací pomůcky včetně úhloměru.

Fyzika

Téma: Měření hmotnosti, jednotky hmotnosti, rovnoramenné váhy. Slovní úlohy. 

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pátek 26.2.2021 dle rozvrhu hodin; připravit si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Práce k odevzdání – v MS Teams. Pracovní list do online hodiny v pondělí 22.2.2021 – zveřejněn v MS Teams (vypracovanou práci tam vložit).

Zeměpis

Přírodopis

Jazyk český

V hodinách se zaměříme na stupňování přídavných jmen, budeme určovat druhy zájmen. Čeká nás také práce s textem a cvičná slohová práce. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Dějepis

Dokončíme dějiny starověké Číny a podíváme se na počátek dějin antických států – přírodní podmínky, rozlohu. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Tělesná výchova 

 • udělej 20 dřepů na čas (vyzkoušej si dřepy aspoň ve třech dnech a pak se pokus je udělat co nejrychleji) – čas s fotografii pošli nejpozději v pátek 26. 2. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerpvaj@skolazh.cz

Pracovní činnosti 

Pozor!!! –  dochází k výměně skupin. Úkol č. 2 již plní skupina žáků, kteří v prvním pololetí patřili k p. Bránkové

1) Foto hotového výrobku (z týdne 25.1.-29.1.2021) pošlete na adresu weinerti@skolazh.cz

Týká se pouze těch, kteří úkol dosud nesplnili. Odkaz zde: PcČ 6.třída DÚ (25.1.-29.1.2021)

Hotový výrobek odevzdejte ve škole (až nastane řádná výuka)

Úkol č. 2 (skupina I. Weinert)

2) Foto hotového výrobku (ze dne 22.2. 2021) pošlete na adresu weinerti@skolazh.cz

Odkaz zde: PcČ 6.třída DÚ (22.2.-5.3.2021)

Hotový výrobek odevzdejte ve škole (až nastane řádná výuka)

Pracovní činnosti (sk. p. Bránkové)

Vyjděte ven do přírody. Tento týden má být jarní počasí. Najděte něco, co patří k jaru. Zvěčněte tento okamžik na svůj mobil a fotku vložte do zadání v MS Teams nejpozději v neděli 28.2.2021. Nejlepší fotky budou oceněny!!!

HV/VV

 • online hodiny dle plánu v MS Teams.

 


DISTANČNÍ VÝUKA od 15. 2. – 19. 2. 2021

 

Matematika

online výuka dle rozvrhu a plánovaných schůzek v MS Teams. Práce k odevzdání bude zadána v online výuce. Tento týden nás čekají opět úhly. Do hodin budete mít připraveny řádné rýsovací potřeby, učebnici geometrie a oba sešity (geometrie, aritmetika).

Zeměpis

Jazyk český

Milí šesťáci, v tomto týdnu se budeme věnovat skloňování přídavných jmen, čeká nás testík prověřování znalostí – podstatná jména, budeme se také zabývat stupňováním přídavných jmen. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Dějepis

V dějepise se podíváme do starověké Číny, seznámíme se s objevy Číňanů.  Čeká vás také testík. Bližší informace dostanete v online hodině. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Fyzika

Téma: Objem kapalného a pevného tělesa – procvičování. Měření hmotnosti, jednotky hmotnosti, rovnoramenné váhy.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí 15.2.2021 a v pátek 19.2.2021 dle rozvrhu hodin; připravit si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Práce k odevzdání – v MS Teams. Písemná práce – v pátek 19.2.2021 (objem kapalného a pevného tělesa).

Přírodopis

AJ (skupina: P. Bránková)

 • Pondělí: příprava na středeční online hodinu:   Ve středu Vás bude čeká opravný test present simple/present contiuous. Přípravu najdete  v zadání v MS Teams. Procvičovat můžete i zde: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-simple-present-continuous
 • Středa: online výuka dle rozvrhu, MS Teams
 • Čtvrtek: online výuka dle rozvrhu, MS Team

AJ (skupina: J. Mauričová) 

OV –

VZ – online hodina dle rozvrhu a plánované schůzky v MS Teams.


DISTANČNÍ VÝUKA od 1.2. – 5.2. 2021

Pracovní činnosti (skupina p.uč. Weinerta):

1) Foto hotového výrobku (z týdne 25.1.-28.1.2021) pošlete na adresu weinerti@skolazh.cz

2) Hotový výrobek odevzdejte ve škole (až nastane řádná výuka)

 OV – online hodina, pátek 10:00 http://meet.google.com/xht-pvea-ryu

 • Dětská práva

Zeměpis

Matematika – online výuka dle rozvrhu a plánovaných schůzek v MS Teams. Práce k odevzdání bude zadána v online výuce. Tento týden nás čekají desetinná čísla v praxi (slovní úlohy) a dále úhly – úvod do učiva.  V úterý budete mít všichni na hodinu matematiky připravený úhloměr. 

AJ (skupina: J. Mauričová) 

AJ (skupina: P. Bránková) 

 • Pondělí: příprava na středeční online hodinu: Slovní zásoba 3A Holidays.  Ve středu Vás bude čekat test Present simple or present continuous? Procvičovat můžete zde: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-simple-present-continuous
 • Středa: online výuka dle rozvrhu, MS Teams
 • Čtvrtek: online výuka dle rozvrhu, MS Team – Test Revision 2 lekce

Výchova ke zdraví – online hodina dle rozvrhu. Budeme pokračovat v tématu komunikace. 

Přírodopis

Fyzika

Téma: Odměrný válec, měření objemu kapalného a pevného tělesa – procvičování; převody jednotek – duté jednotky objemu.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí 1.2.2021 a v pátek 5.2.2021 dle rozvrhu hodin; připravit si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Práce k odevzdání – v MS Teams.

Jazyk český

Milí šesťáci se budeme věnovat těmto tématům.  Pondělí: skloňování podstatných jmen – části lidského těla, úterý: práce s textem, středa a čtvrtek: shrnutí učiva o podstatných jménech, druhy přídavných jmen. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Dějepis – V tomto týdnu uzavřeme dějiny Egypta a vydáme se do Indie ve starověku. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.


DISTANČNÍ VÝUKA od 25. 1. – 28. 1. 2021 (v pátek 29.1.2021 pololetní prázdniny)

Matematika – online výuka dle rozvrhu a plánovaných schůzek v MS Teams. Práce k odevzdání bude zadána v online výuce. Procvičování dělení desetinných čísel. 

Fyzika

Téma: Délka – shrnutí. Měření objemu kapalného a pevného tělesa.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí dle rozvrhu hodin; připravit si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Práce k odevzdání – v MS Teams.

Zeměpis

AJ (skupina: P. Bránková) 

 • Pondělí: příprava na středeční online hodinu: slovní zásoba 2D – ústní zkoušení, Pracovní sešit Project, str. 20 cv. 1, 2, opakování str. 22 cv. 1,2
 • Středa: online výuka dle rozvrhu, MS Teams
 • Čtvrtek: online výuka dle rozvrhu, MS Teams

AJ (skupina: J. Mauričová) 

Přírodopis

Pracovní činnosti – pokyny pro skupinu p. uč. Weinerta najdete zde: PcČ 6.třída DÚ

Jazyk český

Milí šesťáci se budeme věnovat těmto tématům.  Pondělí: popis pracovního postupu, úterý: práce s textem, středa a čtvrtek: skloňování podstatných jmen. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Dějepis – V tomto týdnu se zaměříme na každodenní život ve starověkém Egyptě. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Hudební výchova – schůzka dle rozvrhu a kalendáře v MS Teams. 

 


DISTANČNÍ VÝUKA od 18. 1. – 22. 1. 2021 

OV – online hodina, pátek 10:00 http://meet.google.com/xht-pvea-ryu

téma: Pravidla ve společnosti, Lidská práva

Matematika – online výuka dle rozvrhu a plánovaných schůzek v MS Teams. Práce k odevzdání bude zadána v online výuce. (Nové učivo – dělení desetinných čísel)

Zeměpis

AJ (skupina: P. Bránková) 

Pondělí: příprava na středeční online hodinu (slovní zásoba 2A – 2C – zkoušení, test), opakování present simple/present continuous zde

Středa: online výuka dle rozvrhu, MS Teams

Čtvrtek: úkoly budou zadány ve středu v online hodině

AJ (skupina: J. Mauričová) 

zadání AJ6_9

online hodiny: středa, črvtek – https://meet.google.com/cpw-rvuo-jwy

Přírodopis

 • online výuka: pátek – MS Teams
 • pátek – houby /kvasinky/

Jazyk český

Milí šesťáci, v tomto týdnu se v pondělí budeme věnovat slohu, v úterý literatuře, ve středu mluvnici, ve čtvrtek to bude od každého trošku. Samostatnou práci dostanete v online hodině. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Dějepis

V dějepise nás čeká období starověkého Egypta. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Fyzika

Téma: Délka – shrnutí. Objem tělesa – odměrný válec – určování údajů. Měření objemu kapalného tělesa.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí a v pátek dle rozvrhu hodin; připravit si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Práce k odevzdání – bude zadána v online výuce.

Výchova ke zdraví

Pokračujeme v problematice komunikace – konflikt _ zadání v MS Teams


DISTANČNÍ VÝUKA od 11. 1. – 15. 1. 2021 

Matematika 

Online hodiny:  dle rozvrhu a naplánovaných schůzek v kalendáři MS Teams v pondělí 11.1.2021 od 10:00 a ve středu 13.1.2021 sk. 1 od 8:00 a sk. 2 od 8:55 ve vytvořených týmech. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit a učebnici do aritmetiky, pravítko, psací potřeby.

Úkol č. 1: PL č. 12 – dle zadání v MS Teams, termín odevzdání 12.1.2021 do 12:00

Fyzika

Téma: Délka – shrnutí. Objem tělesa – odměrný válec – určování údajů.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 15. 1. 2021 od 10:55 h – připravit si školní sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky.

Práce k odevzdání – vypracovat pracovní list, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz nebo odevzdat v prostředí MS Teams do pátku 15.1.2021 do 14 hodin; zadání: F6_prac_list_6_do_15_1_2021

Jazyk český

Milí šesťáci, online se sejdeme ve středu a v pátek. Odkazy k připojení naleznete ve v MS Teams.  Ve středu vás čeká testík na určování druhů POJ, v pátek se budeme věnovat literatuře. Samostatná práce pro tento týden.

1) mluvnice: určování slovních druhů zde termín odevzdání: pátek 15.1. 2021

2) sloh: cv. 3/ 131, termín odevzdání úterý 12.1. 2021, podrobnosti k vypracování naleznete v MS Teams.

Dějepis

Sejdeme se online v úterý. PL bude zpřístupněn po online hodině v úterý v MS Teams.

Zeměpis

Přírodopis

online výuka: úterý, 12.1., MS Teams /pozvánka před hodinou/

téma: sinice /opakování, procvičování, nové učivo – houby/

AJ (P. Bránková) –  online hodina: v pondělí 11.1.2021 v 11:50 v prostředí MS Teams. Dobrovolná online hodina ve středu se tento týden konat nebude. Úkoly z online hodiny budou vkládány postupně. 

Úkol č. 1: Pracovní sešit Project str. 18 cv. 2, str. 19 cv. 4,5 do 13.1.2021 do 9:00

Úkol č. 2 – Project My favourite animal, termín odevzdání 15.1.2021 do 9:00

AJ (J. Mauričová) – zadání AJ6_8

online hodina: pondělí v 11:50, http://meet.google.com/kpx-ecev-veo

poslech: PS, str. 19


DISTANČNÍ VÝUKA od 4. 1. – 8. 1. 2021

Zeměpis

Matematika 

Online hodiny:  dle rozvrhu a naplánovaných schůzek v kalendáři MS Teams v pondělí 4.1.2021 od 10:00 a ve středu 6.1.2021 sk. 2 od 8:00 a sk. 1 od 8:55 ve vytvořených týmech. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit a učebnici do aritmetiky, pravítko, psací potřeby.

Úkol č. 1: PL č. 10 – dle zadání v MS Teams

Přírodopis

!!! změna online hodiny – úterý, 5.1. od 10:00 hod /3.vyuč.hodina/ MS Teams

AJ (J. Mauričová): zadání AJ6_7

online hodina: pondělí v 11:50 http://meet.google.com/kdn-mkdj-nhz

AJ (skupina P. Bránková)

online hodina: v pondělí 4.1.2021 v 11:50 v prostředí MS Teams. Dobrovolná online hodina ve středu se tento týden konat nebude. Úkoly z online hodiny budou vkládány postupně. 

Úkol č. 1: PS Project, str. 18 cv. 1 (termín odevzdání: v průběhu online-hodiny)

Úkol č. 2: PS_present simple_dle zadání v MS Teams (termín odevzdání: středa 6.1.2021 v 11:00)

Úkol č. 3: PS_present continuous_dle zadání v MS Teams (termín odevzdání: pátek 8.1.2021 v 11:00)

 

Jazyk český

Milí šesťáci, v tomto týdnu se sejdeme v online hodinách ve středu a v pátek. Odkazy k připojení naleznete v  MS Teams. Samostatná práce 1) učebnice cv. 1a/41, 3a /41, odevzdejte do čtvrtka 7.1. 2021. 2)čítanka Děvčátko se sirkami čít. 80 – 81, přečíst a odpovědět na otázky pod textem. Odeslat ke kontrole do úterý 5.1. 2021.

Dějepis

Online se sejdeme opět v úterý. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Budeme se věnovat dějinám Mezopotámie, Fénicie a Palestiny. Samostatná práce uč. str. 36 cv. 1, 2, 3, 4, 6, pište do sešitu – připravte si na online hodinu – proběhne společná kontrola, po online hodině bude zpřístupněn PL v MS Teams Palestina zde, ten vyplníte a odevzdejte do 7.1. 2021. Zadání z online hodiny zde.

Fyzika

Téma: Délka – opakované měření délky; opakování – převody jednotek délky, údaje o délkovém měřidle

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 8. 1. 2021 od 10:55 h – připravit si školní sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky.

Práce k odevzdání – vypracovat pracovní list, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz nebo odevzdat v prostředí MS Teams do pátku 8.1.2021 do 16 hodin; zadání: F6_prac_list_5_do_8_1_2021


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DISTANČNÍ VÝUKA od 7.12. – 11.12.2020

MATEMATIKA – online hodiny v po a st dle rozvrhu v prostředí MS Teams.

 • Samostatná práce č. 1: učebnice aritmetiky, str. 31 cv. 6 a str. 33 cv. 4. Termín odevzdání 8.12.2020 do 13:00 hodin. 
 • Samostatná práce č. 2: učebnice aritmetiky, str. 34 cv. 4 a str. 36 cv. 2,4. Termín odevzdání 11.12.2020 do 8:00 hodin.
 • Samostatná práce č. 3: učebnice aritmetiky, zlatý test str. 24 a 28. Termín odevzdání osobně 14.12.2020.

Vše odevzdáváte v prostředí MS TEAMS!!!!!

ZEMĚPIS

Jazyk český

Ve středu se sejdeme online ve skupinách. V pátek se sejdeme celá třída. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Samostatná práce – sloh uč. str. 130 cv. 2 (V případě, že nemáte vlastní telefon, poproste o půjčení rodiče) Práci nafoťte a uložte v MS Teams. Termín odevzdání: 9.12. 2020.

Samostatná práce – literatura čítanka str. 78 – 79. S dárky jsem letos pěkně dopadl – přečtěte text a odpovězte na otázky pod textem. Práci nafoťte a uložte v MS Teams. Termín odevzdání: 11.12. 2020.

Dějepis

Na online hodině se sejdeme v úterý v 9 00h. Zadání samostatné práce naleznete po úterní hodině v MS Teams a také ZDE Termín odevzdání: 10.12. 2020.

Fyzika

Téma: Délka – jak správně měřit délku, opakované měření délky; opakování – převody jednotek délky

Úkol na období od 7.12. do 11.12. 2020: vypracovat pracovní list, který žáci dostali ve škole dne 4.12.2020, řešení přinést do školy dne 14.12.2020 (pokud bude někdo nemocný, pošle práci e-mailem na adresu kubovad@skolazh.cz);  zúčastnit se online výuky dle rozvrhu (MS Teams, pátek 11.12. od 10:55h).

Přírodopis

 • online výuka, pátek, 11.12. od 8:00hod na MS Teams – téma: viry, bakterie
 • pracovní list – viry /žáci obdrželi ve škole v pátek, 4.11./ – vyplňte po online výuce
 • online hodina 11.12. http://meet.google.com/qtp-qwbc-cgi

AJ (skupina P. Bránková)

Online hodina v po 7.12.2020 dle rozvrhu. Tento týden se dobrovolná online hodina ve středu neuskuteční.

Samostatná práce:

 1. Odevzdat pracovní list, 10 vět a udělat zápis z PS Project, strana 73 (2.2. a 2.3.) v termínu do po 7.12.2020  13:30. 
 2. Pracovní sešit Project str. 16 cv. 2a,b, poslech zde:
 3. Pracovní sešit Project str. 17 cv. 5 – napsat věty podle pravdivosti. Termín odevzdání úkolu (2-4) st 9.12.2020 do 8:00.
 4. Učebnice str. 23 cv. 6 – napsat do pracovního sešitu, vyfotit. Termín odevzdání úkolu pá 11.12.2020 do 9:00.

Vše odevzdáváte v prostředí MS TEAMS!!!!!

AJ (J. Mauričová): zadání AJ6_6

online hodina v pondělí: od 11:50 http://meet.google.com/ncx-pjsi-voa

 

DISTANČNÍ VÝUKA od 23.11.2020 do 27.11.2020

ZEMĚPIS

AJ ( skupina p. Mauričová)

Přírodopis:

 • zadání vloženo na MS Teams – opakování jedno a mnohobuněčné organismy, zápis učiva
 • online hodina – pátek, 27.11.2020

Pracovní činnosti  (sk. I. Weinert) – pokyny (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro 6. třídu PcČ – verze 2 Pokyny pro 6. třídu PcČ – verze 2

Tělesná výchova 

Pošli fotku z nějaké své sportovní aktivity a popiš, co jsi dělal / a (jaké cviky, kolik jsi ušl / a km a kam jsi došl / a, …) – turistika, cvičení ve venkovní tělocvičně, cvičení doma, … – zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin

Fyzika

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 27. 11. 2020 od 10:55 hodin.

Vhodné ke zhlédnutí: http://zsbrok.cz/wp-content/uploads/MAGNETICK%C3%89-VLASTNOSTI-L%C3%81TEK.pdf

Téma: Indukční čáry magnetického pole, magnetické pole Země; pustit si video s pokusy: https://www.youtube.com/watch?v=lhajAbWNFPM , (je opravdu nutné video zhlédnout!!!)

Práce k odevzdání – vypracovat pracovní list, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz nebo odevzdat v prostředí MS Teams do čtvrtka 26.11.2020 do 14 hodin; zadání: F6_prac_list_4

Online test – pátek 27.11. – po online hodině (téma: magn.pole, rozdělení magnetů podle tvaru a původu, popis magnetu, jak magnety navzájem reagují, feromagnetické látky aj.).

Dějepis

V tomto týdnu budeme opakovat dějiny pravěku, čeká nás velký test. V úterý se sejdeme všichni online. Odkaz k připojení najdete v MS Teams. Pročtěte si opakování z učebnice D na str. 26 – 27, ústně si odpovězte na otázky č. 1 – 5, cvičení č. 11 přepište do školního sešitu a spojte pojmy, které k sobě patří. Vyfoťte a uložte v MS Teams. Termín odevzdání: 26.11. 2020. Test proběhne po návratu do školy. Dejte si do pořádku sešity z dějepisu!!!

Jazyk český

Online se sejdeme ve středu a v pátek. V pátek se sejdeme všichni společně, začátek hodiny bude v 9 hodin. Odkazy k připojení najdete v MS Teams. V samostatné práci se budeme věnovat především literatuře.

 • Vzhledem k tomu, že se blíží kontrola čtenářských deníků, nezapomínejte na čtení a zápis do čtenářského deníku. Seznam četby jsem vám již poslala na e maily, také jej najdete v MS Teams. Kontrola proběhne ve škole.
 • V minulém týdnu jsme si hráli s verši, moc se to povedlo, tento týden budeme pokračovat. Haiku, které jste vytvořili, vzorně přepište na bílý papír bez linek o rozměrech 7 x 7 cm. Pište každou básničku na jeden papír. K básničkám vymyslete vlastní ilustraci. Básničky tentokrát neposílejte ke kontrole, donesete je přímo do školy.

______________________________________________________________________

 

DISTANČNÍ VÝUKA od 16.11.2020 do 20.11.2020

Pracovní činnosti  (sk. I. Weinert) – pokyny (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro 6. třídu PcČ Pokyny pro 6. třídu PcČ

– náhradní termín pro odevzdání úkolu do PcČ je: úterý 24.11. 12:00-13:00

PcČ (skupina P. Bránková) – vše zadáno v MS Teams; Vyběhněte někam ven, vezměte s sebou mobil (ten stejně u sebe máte skoro pořád) a vyfoťte nějakou zajímavou fotku na téma podzim. Fotku nahrajte do MS Teams. Termín odevzdání je v sobotu 21.11.2020 v 17:00 hodin. Vaše krásné fotky pak vystavíme ve třídě na nástěnku a vyhlásíme soutěž o nejhezčí fotografii na téma podzim. Už se těším na vaše krásné výtvory.

MATEMATIKA

Online hodiny:  dle rozvrhu a naplánovaných schůzek v kalendáři MS Teams v pondělí 16.11.2020 od 10:00 a ve středu 18.11.2020 sk. 2 od 8:00 a sk. 1 od 8:55 ve vytvořených týmech. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit a učebnici do aritmetiky, pravítko, psací potřeby.

Úkoly z online hodin budou vkládány průběžně po každé online hodině.

Úkol z pondělní online hodiny: Vše zadáno v MS Teams, odevzdat zápis z hodiny, vypracovat z učebnice Aritmetiky cv. 2 na str. 17, odevzdat v prostředí MS Teams v termínu do 18.11.2020 do 8:00 hodin.

 

ZEMĚPIS

 OV opakování zde

datum plnění: 26.11.2020

AJ (skupina P. Bránkové)

Online hodina: dle rozvrhu a naplánované schůzky v kalendáři MS Teams v pondělí 16.11. a ve středu 17.11.2020 dobrovolná online hodina. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravenou učebnici a pracovní sešit Project, školní sešit a pracovní sešit, psací potřeby.

Úkoly z online hodin budou vkládány průběžně po každé online hodině.

 Úkol z online hodiny 16.11.2020 –  vše zadáno v MS Teams, pracovní sešit Project str. 13 cv. 1 + dobrovolné (poslech str. 13 cv. 3a,b), učebnice str. 18 cv. 2 – cvičení přepsat do pracovního sešitu, vyfotit a odevzdat v MS Teams do 18.11.2020 do 8:00.

AJ zadání AJ6_4

online hodina: dle rozvrhu, pondělí od 11:50 http://meet.google.com/xza-ooht-tqb

datum plnění : 20.11.2010

Přírodopis

 • vše na MS Teams /jednobuněčné a mnohobuněčné organismy – zápis, procvičování – buňka/, kontroluji jen zápis /ostatní je k procvičení a ke zhlédnutí/ – datum plnění: 17.11.2020
 • online výuka v pátek, 20.11. od 8:00 hod

Fyzika

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 20. 11. 2020 od 10:55 hodin.

Vhodné ke zhlédnutí: http://zsbrok.cz/wp-content/uploads/MAGNETICK%C3%89-VLASTNOSTI-L%C3%81TEK.pdf

Téma: Indukční čáry magnetického pole; nové video s pokusy: https://www.youtube.com/watch?v=lhajAbWNFPM

Zápis učiva (online hodina 20.11.): F6_zápis_2; zápis je možné si vytisknout a vlepit do sešitu ,,Fyzika Š“, učivo v učebnici: str. 57 – 58.

Slíbený online test – pátek 20.11. – po online hodině (téma: stavba atomu, elektrické pole, elektrování těles – elektrický náboj).

Jazyk český

Online hodiny budeme mít ve středu a v pátek, V pátek budeme rozděleni opět na skupiny, odkazy k připojení najdete v MS Teams.,

Samostatná práce:

 1. Literatura: Japonská haiku –  přečíst básně na straně 56 v čítance a pokusit se vytvořit své dvě haiku instrukce k vytvoření najdete v MS Teams a také ZDE
  1.  Mluvnice: cv. 1a ( a – l) 1b nedělejte. str. 26. Termín odevzdání: 19.11. 2020. Instrukce k práci naleznete ZDE
 2. Ve středu v online hodině očekávejte test : Druhy otázek.

Dějepis

Naše země po odchodu Keltů uč. str. 25, zodpovězte na pracovní list ZDE, uložte a odevzdejte do MS Teams. Termín odevzdání: 19.11. 2020.

___________________________________________________________________________________

DISTANČNÍ VÝUKA od 9.11.2020 do 13.11.2020

MATEMATIKA

Online hodiny:  dle rozvrhu a naplánovaných schůzek v kalendáři MS Teams v pondělí od 10:00 a ve středu sk. 2 od 8:00 a sk. 1 od 8:55 ve vytvořených týmech. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit do geometrie, zopakujeme si z 5. ročníku převody jednotek hmotnosti.

Úkoly z online hodin budou vkládány průběžně po každé online hodině.

Úkol z online hodiny 9.11.2020 – kdo na hodině nebyl, zajistí si zápis nové látky do sešitu. V termínu do středy 11.11.2020 do 13:00 vypracujete pracovní list  PL5_prevodyjednotekhmotnosti a odevzdáte v termínu v prostředí do MS Teams. Veškeré informace již do MS Teams byly vloženy.

Úkol z online hodiny 11.11.2020 – kdo na hodině nebyl, zajistí si zápis nové látky do sešitu. V termínu do čtvrtka 12.11.2020 do 10:00 vypracujete část pracovního listu č. 6 PL6_prevodyjednotek_souhrn a v termínu do pondělí 16.11.2020 do 9:00 vypracujete celý pracovní list č. 7: PL7_prevodyjednotek_souhrn Vše odevzdáte v termínu v prostředí MS Teams. Veškeré informace již do MS Teams byly vloženy.

ZEMĚPIS

Přírodopis – vše na MS Teams /buňka – zápis, test – mikroskop/, datum plnění: 11.11.2020

online výuka v pátek, 13.11. od 8:00 hod

Fyzika

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 13. 11. 2020 od 10:55 hodin.

Vhodné ke zhlédnutí: http://zsbrok.cz/wp-content/uploads/MAGNETICK%C3%89-VLASTNOSTI-L%C3%81TEK.pdf

Zápis učiva (online hodina 6.11. a 13.11.): F6_zápis_1; zápis je možné si vytisknout a vlepit do sešitu ,,Fyzika Š“, učivo v učebnici: str. 49-55

Práce k odevzdání – vypracovat pracovní list, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz nebo odevzdat v prostředí MS Teams do pátku 13.11.2020 do 16 hodin; zadání: F6_prac_list_3

AJ (skupina P. Bránkové)

Online hodina: dle rozvrhu a naplánované schůzky v kalendáři MS Teams v pondělí 9.11. a ve středu 11.11.2020 dobrovolná online hodina. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravenou učebnici a pracovní sešit Project, školní sešit a pracovní sešit, psací potřeby.

Úkoly z online hodin budou vkládány průběžně po každé online hodině.

Úkol z online hodiny 9.11.2020 – kdo na hodině nebyl, zajistí si zápis do školního sešitu – učebnice, strana 15.  Do středy 11.11.2020 do 13:00 vypracovat na str. 14 cv. 2a, 2b. Napsat do pracovního sešitu, nafotit a vše odevzdat v prostředí MS Teams. Veškeré informace již do MS Teams byly vloženy. Odkaz na poslech ke cvičením: zde 

Úkol ze dne 11.11.2020 – kdo nebyl na dobrovolné hodině, vypracuje v pracovním sešitě Project na str. 10 cv. 1 a 3 a na str. 11 cv. 5 a 6 a odevzdá společně s úkolem: Pracovní sešit Project, str. 11 cv. 7 + dobrovolné cvičení str. 10 cv. 2 v prostředí MS Teams v termínu do 13.11.2020 do 10:00

Test Kahoot! – ověření slovní zásoby Instroduction, 1A, 1B, 1C. Test je nutné vypracovat v termínu 12.11.2020 od 9:00 do 10:00.  Následně již nebude test přístupný. Instrukce i zadání vloženo do MS Teams a zasláno emailem.

AJ (skupina J. Mauričové) – zadání AJ6_3

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs

online hodina: dle rozvrhu, pondělí od 11:50 http://meet.google.com/pzv-bdkp-ofv

Dějepis

Na online hodině se sejdeme v úterý v 9 00 h. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Ve čtvrtek se zaměříme na samostatnou práci Keltové, zadání naleznete také v MS Teamsech, odevzdat bude možné po online hodině! Termín odevzdání: 12.11. 2020.

Jazyk český

Online hodiny budeme mít ve středu a v pátek, V pátek nebudeme rozděleni na skupiny, hodina proběhne společně. Začátek bude v 9 00h. Podklady k připojení naleznete v MS Teams. Samostatná práce:

1) Slohová práce podle osnovy, zadání i osnovu naleznete jednak v MS Teams, jednak ZDE. Termín odevzdání: 11.11. 2020.

2)  Mluvnice: 1a, 2a/str. 8 v pracovním listu č. 5. Ten máte u sebe. Termín odevzdání: 12.11. 2020

Výchova ke zdraví – vše vloženo do MS Teams, ze studijního materiálu vypracovat do sešitu zápis. Po vypracování zápisu budete schopni odpovědět na 3 jednoduché otázky v pracovním listě a dále si zopakujete rodinné vztahy. Pracovní list si můžete vytisknout, popř. vypracovat do sešitu. Vše vyfotit a odevzdat prostřednictvím MS Teams v termínu do čtvrtka 12.11.2020 do 13:00 hod.. PL zde: Funkce rodiny_pracovni-list

Hudební výchova – zopakujte si vše, co jsme si řekli o Národním divadle. Na internetu si vyhledejte alespoň 5 herců, kteří v současné době v ND působí a zapište si tyto jména do sešitu k zápisu, který již máte. Koncem týdne očekávejte Kahoot! na Národní divadlo. O Kahootu budete včas informování jak v MS Teams tak emailem!!!!!

Kahoot! Národní divadlo – test bude nutné vyplnit v období od 12.11.2020 od 10:00 do pátku 13.11.2020 do 14:00. Následně již test nebude přístupný. Instrukce i zadání vloženo do MS Teams a také zasláno emailem.

_______________________________________________________________

DISTANČNÍ VÝUKA od 2.11.2020 do 6.11.2020

MATEMATIKA

Online hodiny:  dle rozvrhu a naplánovaných schůzek v kalendáři MS Teams v pondělí od 10:00 a ve středu sk. 2 od 8:00 a sk. 1 od 8:55 ve vytvořených týmech. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit do geometrie i aritmetiky, učebnici geometrie a aritmetiky, pravítko, psací potřeby.

Úkoly z online hodin budou vkládány průběžně po každé online hodině.

úkol z online hodiny ze dne 2.11.2020 – Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si zajistí zápis a přepíše do sešitu. Vzorové příklady bez řešení z online hodiny: Online_hodina_02112020 Do úterý 3.11.2020 do 10:00 vypracovat PL č. 4: PL4_slovní úlohy_03112020 a odevzdat v prostředí MS Teams. (odevzdání v MS Teams bude zpřístupněno i po termínu).

úkol z online hodiny ze dne 4.11.2020 – ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si zajistí zápis a přepíše do sešitu. Součástí hodiny byl test Kahoot! – pokud ho někdo nevyplnil, bude na příští online hodině zkoušen ústně.  Do pondělí 9.11.2020 si zopakujte výpočty obvodu čtverce, obdélníku, trojúhelníku (vzorečky už byste měli znát zpaměti), procvičte si převody jednotek délky a obsahu.

Na další online hodině nás bude čekat opakování učiva – převody jednotek hmotnosti a objemu.

ZEMĚPIS

OV- zápis do ŠS Svátky

vypracovat do 6.11. a pošli na email: mauricovaj@skolazh.cz

AJ (skupina P. Bránkové)

Online hodina: dle rozvrhu a naplánované schůzky v kalendáři MS Teams v pondělí 2.11. a ve středu 4.11.2020 dobrovolná online hodina. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravenou učebnici a pracovní sešit Project, školní sešit a pracovní sešit, psací potřeby.

Úkoly z online hodin budou vkládány průběžně po každé online hodině.

úkol z online hodiny ze dne 2.11.2020 – Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si zajistí zápis a přepíše do sešitu.  Učebnice str. 12 a 13, 1C – Mickey, Millie and Mut, gramatika přítomný čas prostý (otázky). Do středy  4.11.2020 do 8:00 vypracovat cvičení 5a, 5b na straně 13 učebnice a odevzdat v prostředí MS Teams. (odevzdání v MS Teams bude zpřístupněno i po termínu). Poslech ke cvičení naleznete zde

dobrovolná online hodina 4.11.2020 – procvičování otázek v Present simple. Společně jsme vypracovali cvičení v pracovním sešitě Project str. 8 cv. 1,2,4 a str. 9 cv. 6Kdo se dobrovolné online hodiny nezúčastnil, doplní si všechny cvičení v pracovním sešitě a odevzdá společně s úkolem č. 2 v prostředí MS Teams v termínu do 6.11.2020 do 10:00 hod.

úkol č. 2: pracovní sešit Project, str. 9 cv. 5 a dobrovolný úkol str. 8 cv. 3 (poslech), veškeré zadání je již také v MS Teams. Úkol odevzdat v termínu do 6.11.2020 do 10:00 hodin.

AJ (skupina J. Mauričové)

Zadání AJ6_2

online hodina: dle rozvrhu, pondělí od 11:50:https://meet.google.com/zdw-zjej-qxq?hs=122&authuser=0 , připrav si učebnici, pracovní sešit, psací potřeby!

Úkoly z online výuky zaslat do 6.11. na mauricovaj@skolazh.cz

Přírodopis:

Online hodina: dle rozvrhu, v pátek, 6.11. od 8:00hod v MS Teams, připojení alespoň 5 minut před zahájením výuky. Přichystejte si učebnici, sešit a psací potřeby. Téma: opakování mikroskop, postup při mikroskopování. Zadání dú – pozorování. Nové učivo – buňka.

Fyzika

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 6. 11. 2020 od 10:55 hodin.

Práce k odevzdání – vypracovat pracovní list, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz nebo odevzdat v prostředí MS Teams do pátku 6.11.2020 do 14 hodin; zadání: F6_prac_list_2

Český jazyk

Sejdeme se ve středu a v pátek na online hodinách. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Samostatná práce: Čítanka str. 17 – 19, přečíst text a odpovědět na otázky 1 – 3 pod textem do sešitu z literatury, poslat ke kontrole do čtvrtka 5. 11. 2020. Učebnice str. 124 cv. 3 a 4, do slohového sešitu, poslat ke kontrole do 4. 11. 2020

Dějepis

V  úterý se sejdeme online, odkazy k připojení najdete v MS Teams. Ve čtvrtek nás čeká testík online – předchůdci člověka , samostatná práce – pracovní list –Doba bronzová,  ten vyplňte, vyfoťte a odevzdejte do pátku 6. 11. 2020, opět prostřednictvím MS Teams.

Výtvarná výchova

V prostředí MS Teams ve vytvořeném týmu najdete inspiraci k zadanému úkolu. Předlohy vám budou zaslány jednotlivě na školní email (prijmenij@skolazh.cz). Termín odevzdání do pátku 6. 11. 2020 do 10:00 hodin v prostředí MS Teams.

Mimořádná schůzka k zadání VV proběhne dne 3.11.2020 od 8:00 v prostřednictví MS Teams. Pozvánky nahrány do kalendáře v prostředí MS Teams.

_______________________________________________________________________________________________

DISTANČNÍ VÝUKA od 19.10.2020 – 23.10.2020

Matematika

Online hodiny:  dle rozvrhu, v pondělí od 10:00 a ve středu sk. 2 od 8:00 a sk. 1 od 9:00 ve vytvořených týmech v MS Teams Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit do geometrie, učebnici geometrie, pravítko, psací potřeby.

 • Úkoly z online výuky po 19.10.2020  Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si zajistí zápis a přepíše do sešitu. Vzorové příklady bez řešení z online hodiny: Online_hodina_191020. Do úterý 20.10.2020 do 9:00 hod. vypracujte pracovní list a odevzdejte v prostředí MS Teams, (popř. odeslat na email: brankovap@skolazh.cz). PL2_obvod_trojuhelniku_201020
 • Úkoly z online výuky st. 21.10.2020 Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si zajistí zápis a přepíše do sešitu. Byla probírána nová látka_opakování 5. třídy (obsah čtverce a obdélníku, převody jednotek obsahu).  Do čtvrtka 21.10.2020 do 12:00 hod. vypracujte pracovní list a odevzdejte v prostředí MS Teams, (popř. odeslat na email: brankovap@skolazh.cz): Pracovní list č. 3 _obsah_čtverec, obdélník

AJ (skupina P. Bránkové)

Online hodiny: dle rozvrhu, v pondělí od 11:00 a ve středu od 10:00 ve vytvořeném týmu v MS Teams. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravenou učebnici, pracovní sešit Project a sešity, psací potřeby

 • Úkoly z online výuky po 19.10.2020 Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si vypracuje v pracovní sešitě Project str. 6, 7 cv. 4 a 5, vyfotí a zašle nejpozději do středy 21.10.2020 do 8:00 na email: brankovap@skolazh.cz, dále na straně 7 poslechové cvičení 6: poslech ke cvičení máte na CD, které bylo součástí pracovního sešitu.  Vypracované cvičení odevzdáváte v prostředí MS Teams také v termínu do 21.10.2020 do 8:00. Na středeční hodinu zopakovat slovíčka 1B, řadové číslovky, měsíce v roce a dny v týdnu.
 • Úkoly z online výuky st. 21.10.2020 Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si přečte a přeloží článek z učebnice str. 11 cv. 8. Do pracovního sešitu si vypracuje cvičení 8b, a pracovní list č. 2: Worksheet 2 _present simple odkaz k poslechu zde

Úkoly odevzdáváte v prostředí MS Teams.

AJ (skupina J. Mauričové)

Zeměpis

Jazyk český

Online hodiny: středa   1. skupina 8 00 – 9 00           2. skupina 9 00 – 10 00, pátek     1. skupina     9 00 – 9 30        2. skupina     9 30 – 10 00, odkazy k připojení naleznete v Teams.

Učivo: Ve středu mluvnice – v pátek sloh, v pondělí samostatná práce uč. str. 17 cv. 5a.  V úterý uč. literatury str.12 – 13, přečíst text a písemně odpovědět do sešitu z literatury, odpovědi vyfotit a poslat do Teams.

Dějepis

Online hodina – úterý 9 00 – 10 00 Eneolit, odkazy k připojení v Teams.

Čtvrtek: samostatná práce, odeslat ke kontrole do 22.10. 2020  OSMISMĚRKA

Fyzika

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 23.10.2020 od 11 hodin.

Práce k odevzdání – vypracovat pracovní list, vyfotit a odevzdat v prostředí MS Teams  (nebo poslat na adresu kubovad@skolazh.cz) do 22.10.2020 do 14 hodin; zadání: F6_prac_list_1

____________________________________________________________________________

 

DISTANČNÍ VÝUKA od 14.10.2020 – 19.10.2020

Přírodopis

 1. online výuka: pátek, 16.10.2020 od 8:00 hod – připojte se tímto odkazem: http://meet.google.com/nsz-mvdw-imd

2. do výuky si připravte: učebnici, sešit, psací potřeby,

3. úkol: vytvoř potravní řetězec /informace dostanete v online výuce/, foto úkolu pošli do úterý, 20.10.2020 do 12:00 na: vojcakovas@skolazh.cz

Matematika

14.10.2020 – V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka pro jednotlivé skupiny dle rozvrhu. První skupina od 8:00 hod., druhá skupina od 9:00 hod. ve vytvořených týmech. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit do geometrie, učebnici geometrie, pravítko, psací potřeby.

Úkoly z online výuky: Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si zajistí zápis z hodiny a doplní do sešitu. Do pátku 16.10. do 12:00 vypracujte pracovní list a odevzdejte v prostředí MS Teams, (popř. odeslat na email: brankovap@skolazh.cz) : Pracovní list č. 1_obvod_ctverec_obdelnik_trojuhelnik_16102020 

Anglický jazyk (skupina P. Bránkové)

14.10.2020 – V prostředí MS Teams proběhne od  10:00 online výuka ve vytvořeném týmu. Připojte se prosím alespoň 5 minut předem před zahájením výuky. Mějte připravenou učebnici Project, pracovní sešit Project, sešity a psací potřeby.

Úkoly z online výuky: Pracovní sešit Project – str. 6 cv. 4, str. 7. cv. 5. , slovíčka 1B, pracovní list na present simple_vložen do prostředí MS Teams. Vše odevzdat do pondělí 19.10.2020 do 8:00 hod. v prostředí MS Teams (popř. na email:brankovap@skolazh.cz)

Anglický jazyk (skupina J. Mauričová)

Jazyk český

V tomto týdnu se sejdeme ve středu a v pátek online, ve čtvrtek při samostatné práci si přečtěte text na str. 41 -43 a ústně si odpovězte na otázky u textu. V pátek budeme s textem pracovat v online výuce.

Dějepis

V dějepise proveďte zápis z Teams, bližší informace naleznete ve zprávách.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit