ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

9.A

Od 10. 5. začíná rotační výuka žáků 2. stupně.

9.A bude od v týdnu od 10. 5.  pokračovat v distanční výuce podle tohoto rozvrhu:

9.A 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí ČJ M
úterý Z AJ
středa M D
čtvrtek F ČJ CH
pátek RJ

V týdnu od 17. 5. se žáci vrátí do školy, učit se budou podle normálního rozvrhu, který je možné si zkontrolovat zde.

 

Plán práce na měsíc květen: 2021_05

Týden od 10. do 14. května 2021

ZEMĚPIS

Chemie – místo pondělní hodiny samostatná práce – napiš vzorce alkoholu, aldehydu, ketonu a kyseliny odvozených od propanu, butanu a oktanu a wordwall na procvičování (termín splnění středa 16.00) Ve čtvrtek on-line hodina – další procvičování organických sloučenin a referát Hnojiva.

Jazyk český

Milí deváťáci, máme tu rotační výuku, tak několik informací. Úkoly Vám budu zadávat průběžně, a to přímo v online hodinách nebo na stránkách. Snažte se vždy dodržovat termíny odevzdávání prací.

Pondělí: online hodina – budeme se věnovat pravopisu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Úterý: samostatná práce – opakování literatury, instrukce a zadání obdržíte po pondělní online hodině a také zde OPAKOVÁNÍ LITERÁRNÍCH POJMŮ

Čtvrtek: online hodina – budeme se věnovat fejetonu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Pátek: Samostatná práce s textem. Naleznete v pátek ve své poště a také zde.

Dějepis

Středa: online hodina, tématem bude svět v období 60–80 let 20. století. Odkazy naleznete ve své poště. Pátek: samostatná práce, instrukce i zadání obdržíte ve středu v online hodině.

Fyzika

Online výuka – ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. Téma: Země a vesmír (planety, hvězdy, galaxie, kosmodromy). Opakování učiva ZŠ.

Žákovské práce (do 24. 5. 2021; dle instrukcí ve výuce – referát v text. editoru či vytvořená prezentace) – zadaná témata: F9_témata_REFERÁT_PREZENTACE

Přírodopis

Ruský jazyk

 • Učebnice str.110/ cvič. 12a) – číst, překlad
 • PS str.69/ cvič. 6 – poslat do 13.5.2021

Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

Anglický jazyk – online hodina bude pouze v úterý, pozvánku budete mít jako obvykle v mailu.

Do pondělí do 16.00 dokončete v pracovním sešitu stranu 55, celou ji vyfoťte a pošlete. Dále dokončete do normálního sešitu cv. 5 na str. 69 v učebnici a spolu se zápisem a cv. 7 z téže strany (dělali jsme je ve škole) vyfoťte a pošlete. Před úterní hodinou se  ještě seznamte se slovíčky U6B zde.

Na hodině začneme s U6B – say/tell + práce s textem

Úkol z úterý – do neděle 16. 5. do 16.00 – přečtěte si v učebnici článek na str. 71 – A bus ride into the history books a písemně do sešitu vypracujte na str. 71/1,2 a na str. 72/3,4, vyfoťte a pošlete.

Matematika

V týdnu 10.5.-14.5. 2021 budeme řešit slovní úlohy pomocí goniometrických funkcí. Odkazy na připojení najdete na webu.

Pondělí: http://meet.google.com/ibu-vpon-zmz

Středa: http://meet.google.com/tdo-swvc-ztp

Domácí úlohu na týden 10.5. – 14.5. 2021 najdete zde: DÚ – 9.AB (10.5.-14.5.2021) DÚ – 9.AB (10.5.-14.5.2021)

Týden od 3. do 7. května 2021

Anglický jazyk – v pondělí a v úterý budeme hlavně opakovat a pracovat s textem, ve čtvrtek nás čeká nepřímá řeč – dokončení části A 6. lekce. Pozvánky jako obvykle pošlu ráno před výukou.

Chemie – budeme hlavně opakovat organické a přírodní sloučeniny a pokračovat s referáty. Pozvánky budete mít jako obvykle v mailu.

Jazyk český

V tomto týdnu se budeme věnovat opakování pravopisu, čeká Vás práce s texty i příprava na slohovou práci. Odkazy k připojení najdete ve své poště.

Dějepis

V tomto týdnu se budeme věnovat událostem konce osmdesátých let v Československu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Výtvarná výchova

Tento týden spolu vytvoříme návrh na třídní tablo. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Fyzika

Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. Téma: Země a vesmír (planety, hvězdy, galaxie).

ZEMĚPIS

Přírodopis

Občanská výchova

Ruský jazyk

 • Zapsat do školního sešitu časování slovesa „mýt“ – učebnice str. 108, žlutá tabulka
 • Opakovat slovíčka 6. lekce

Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

Matematika

V týdnu 3.5.-7.5. 2021 budeme probírat goniometrické funkce a průběžně opakovat. Odkazy na připojení najdete na webu.

Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Pátek: http://meet.google.com/vrr-hrby-nde

Náhradní práci za odpadlou hodinu ze dne 5.5.2021 najdete zde (vypracujte do 7.5.2021) : Náhradní práce 9 Náhradní práce 9

Plán práce na měsíc duben: 2021_04

Týden od 26. do 30. dubna 2021

Anglický jazyk – po pondělním opakování si v úterý napíšete test z učiva 5. lekce (trpný rod + slovní zásoba), nezapomeňte na projekt, který jste si rozpracovali v úterý. Ve čtvrtek začneme pomalu s 6. lekcí. Pozvánky pošlu jako obvykle do mailu.

Chemie – budeme pokračovat v opakování organických sloučenin, probereme nukleové kyseliny a budeme se také věnovat výživě. Nezapomínejte na referáty! Pozvánky na hodiny pošlu jako obvykle.

ZEMĚPIS

Jazyk český

V tomto týdnu se budeme věnovat tvoření vět, hlavním zásadám českého slovosledu i přípravě na slohovou práci. V pondělí a ve středu pokračuje v odpoledních hodinách příprava k přijímacím zkouškám pro přihlášené žáky. Připomínám testování. Odkazy k připojení najdete ve své poště.

Dějepis

V tomto týdnu se budeme věnovat především opakování událostí v Československu po roce 1945. Čeká vás i práce s odborným textem. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Hudební výchova

Tento týden Vás čeká práce s textem i poslech písní období socialismu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Přírodopis 

Výchova ke zdraví

Fyzika

Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. Téma: Ochrana před jaderným zářením – dokončení. Země a vesmír – Sluneční soustava.

Video: 1) https://www.youtube.com/watch?v=wbFuny-WwFg;  2) https://www.youtube.com/watch?v=96YcqcRPJKo; 3)https://www.youtube.com/watch?v=W3UDeF3qotY

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit str. 63 / cvič. 21
 • Opakovat gramatiku
 • Úkol poslat do 29.4.2021

Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

Matematika

V týdnu 26.4-30.4. 2021 budeme opakovat lineární nerovnice a soustavy lineárních nerovnic. Budeme probírat goniometrické funkce. Odkazy na připojení najdete na webu.

Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

Pátek: http://meet.google.com/vrr-hrby-nde

Odkaz na vzorové přijímací testy: Vzorové přijímací testy | GZW.CZ

Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Pracovní činnosti – pokyny najdete zde: PcČ 9.AB DÚ (26.4.-7.5.2021) PcČ 9.AB DÚ (26.4.-7.5.2021)

 

Týden od 19. do 23. dubna 2021

Anglický jazyk – čeká nás opakování 5. lekce a projekt. Pozvánky na hodiny pošlu vždy ráno.

Chemie – tento týden budeme opakovat a procvičovat organické sloučeniny a také začnete s prezentací svých referátů – Enzym, Hormony, Vitaminy, příští týden to budou Složení a výživová hodnota potravy a Konzervace potravin. Pozvánky na hodiny budete mít jako obvykle v mailu.

ZEMĚPIS

Přírodopis

Občanská výchova

Jazyk český

V tomto týdnu se budeme věnovat opakování větných členů a pravopisu. Připomínám samostatnou práci – tvorba interview.  V pondělí a ve středu proběhne v odpoledních hodinách příprava k přijímacím zkouškám pro přihlášené žáky. Odkazy k připojení najdete ve své poště.

Dějepis

Tématem hodin bude období Normalizace v Československu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Výtvarná výchova

Tento týden se seznámíme s kresbou pomocí stínu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Fyzika

Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. Téma: Jaderné havárie. Ochrana před jaderným zářením.

Video: dokument o jaderné havárii elektrárny v Černobylu – https://www.youtube.com/watch?v=skmTH11cteI

Ruský jazyk

 • Opakovat skloňování podstatných jmen v množném čísle
 • PS str.61/ cvič. 16 – odeslat do 22.4.2021

Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

Matematika

V týdnu 19.4-23.4. 2021 budeme opakovat lineární nerovnice a soustavy lineárních nerovnic. Začneme probírat goniometrické funkce. Odkazy na připojení najdete na webu.

Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

Pátek: http://meet.google.com/vrr-hrby-nde

Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Odkaz na vzorové přijímací testy: Vzorové přijímací testy | GZW.CZ

Týden od 12. do 16. dubna 2021

ZEMĚPIS

Anglický jazyk – čeká nás U5D – především práce s textem a také něco o anglickém jazyce, samozřejmě anglicky:-). Pozvánky pošlu jako vždy ráno mailem.

Chemie – budeme pokračovat v přírodních sloučeninách – tuky a bílkoviny. Pozvánky na hodiny budou jako obvykle vždy ráno v mailu.

Fyzika

Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. Téma: Jaderné štěpení a jaderné slučování. Jaderná elektrárna.

Video:

1) Jader.elektrárna – animace:  https://www.youtube.com/watch?v=ro4bH7rdF54

2) Virtuální prohlídka: http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-dukovany/

Přírodopis

Občanská výchova

 • online výuka: BEZ online výuky
 • prohlédněte si a pročtěte /příští hodinu zopakujeme/ – náhradní rodinná péče: Náhradní rodinná péče1

Dějepis

Milí deváťáci, tématem hodin bude období Pražského jara v Československu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Hudební výchova

V tomto týdnu se zaposloucháme do písní 60 let, čeká vás i samostatná práce na známky.

Jazyk český

V pondělí vás čeká samostatná práce na známky, v úterý se podíváme na další text z  poválečné literatury. Ve čtvrtek se budeme věnovat slohu. V pátek budeme opakovat k přijímacím zkouškám. Odkazy k připojení najdete ve své poště.

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit str. 59/ cv. 12a), 12b)
 • Opakovat gramatiku

Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

Matematika

V týdnu 12.4-16.4. 2021 budeme probírat lineární nerovnice a soustavy lineárních nerovnic. Budeme opakovat intervaly, výrazy, rovnice. Odkazy na připojení najdete na webu.

Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

Pátek: http://meet.google.com/vrr-hrby-nde

Příprava na přijímačky z matematiky – středa: http://meet.google.com/tib-kkdu-jaz

Pracovní list k přípravě na přijímačky z matematiky naleznete zde: Příprava na přijímačky 19

Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Odkaz na vzorové přijímací testy: Vzorové přijímací testy | GZW.CZ

—————————————————————————————————

Týden od 6. do 9. dubna 2021

Anglický jazyk – v další části 5. lekce (U5C) nás čeká cestování a procvičování předložek. Pozvánky opět pošlu ráno před hodinami.

Chemie –  budeme postupovat dále přírodními sloučeninami a opakovat všechny organické sloučeniny. Pozvánku jako obvykle najdete ráno v mailu.

Jazyk český

Milí deváťáci, v úterý budeme pracovat s textem, ve čtvrtek se budeme zabývat souvětím a jeho rozborem. Odkazy k připojení najdete ve své poště.

Dějepis

Tématem hodin bude období konfliktů ve světě v období po druhé světové válce. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Fyzika

Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. Téma: Využití jaderného záření. Jaderné reakce. Jaderné štěpení a jaderné slučování.

Přírodopis

Občanská výchova

 • online výuka: http://meet.google.com/miv-zdkw-cgd
 • téma: pracovní smlouva, zaměstnanec, zaměstnavatel, fyzická, právnická osoba
 • připomínám – odevzdání práce, která byla zadaná v minulé hodině /24.3./, termín splnění: 6.4.2021

ZEMĚPIS

Matematika

V týdnu 6.4-9.4. 2021 probereme lineární nerovnice. Budeme opakovat intervaly, mnohočleny, rovnice. Odkazy na připojení najdete na webu.

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

Pátek: http://meet.google.com/vrr-hrby-nde

Příprava na přijímačky z matematiky – středa: http://meet.google.com/tib-kkdu-jaz

Pracovní list k přípravě na přijímačky z matematiky naleznete zde: Příprava na přijímačky 19

Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Ruský jazyk

 • úkol bude zadán v online hodině

Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

————————————————————————————–

Týden od 29. do 31. března 2021

Měsíční plán na březen: 2021_03

Anglický jazyk – budeme pokračovat v 5. lekci – kromě práce s textem nás čeká trpný rod způsobových sloves. Pozvánky na hodiny pošlu jako obvykle ráno.

Chemie – v naší jediné hodině se tento týden začneme zabývat sacharidy, nadále budeme opakovat všechny organické sloučeniny. Pozvánku na hodinu pošlu v pondělí ráno.

Jazyk český

Milí deváťáci,  v pondělí si zopakujeme postup při určování vedlejších vět, v úterý budeme pracovat s textem. Odkazy k připojení najdete ve své poště.

Dějepis

Online hodina proběhne ve středu, tématem bude období počátku 60. let v Československu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Fyzika

Online výuka – ve středu dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI. Téma: Stavba atomu. Atomová jádra. Radioaktivita.

Video: Objev radioaktivity – https://edu.ceskatelevize.cz/video/1937-objeveni-radioaktivity

Přírodopis

Výchova ke zdraví

ZEMĚPIS

Ruský jazyk

 • připravit ústně str. 90 / cvič. 11 a) – na úterý 30.3.2021

online hodina

Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

Matematika

V týdnu 29.3.-31.3.budeme průběžně opakovat lomené výrazy a lineární funkce. Budeme probírat lomené výrazy a probereme povrch válce.

Odkazy na připojení najdete na webu.

Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

Příprava na přijímačky z matematiky – středa: http://meet.google.com/tib-kkdu-jaz

Pracovní list k přípravě na přijímačky z matematiky naleznete zde: Příprava na přijímačky 18

Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Týden od 22. do 26. března 2021

Anglický jazyk – začneme s 5. lekcí v části A nás čeká trpný rod. Pozvánky na hodiny budu posílat opět vždy daný den ráno.

Chemie – v pondělí test na deriváty uhlovodíku, ve čtvrtek začneme přírodní sloučeniny. Nezapomínejte na referáty: Referáty do chemie9A, odkazy k připojení pošlu jako vždy.

ZEMĚPIS

Přírodopis

 • online výuka vždy nahttp://meet.google.com/nuz-qifi-jzo
 • pondělí, 22.3. – procvičování: činnost tekoucí vody. Činnost moře.
 • středa, 24.3. – činnost ledovců.

Občanská výchova

Jazyk český – v pondělí se nebudete připojovat na online hodinu – čeká vás samostatná práce ZDE. V týdnu proběhne společná kontrola v online hodině. Opět nás čeká učivo o větě jednoduché a souvětí. Tentokrát se podíváme i na sloh. Odkazy k připojení najdete ve své poště.

Výtvarná výchova – inspiraci k projektu koláž máte ve své poště. Termín odevzdání práce: do 24.3. 2021. Ve čtvrtek si připravte tři různé psací potřeby, (tužka, pero, fix), pravítko, papír vel. A4.

Dějepis – tématem tohoto týdne bude Budování socialismu v Československu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Ruský jazyk

 • učebnice str.83 – čtení, překlad
 • PS str.47 /cv. 16 – seřadit podle azbuky + překlad

Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

Pracovní činnosti – pokyny najdete zde: PcČ 9.AB DÚ (22.3.-31.3.2021)

Fyzika

Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Stavba atomu. Atomová jádra. Radioaktivita. Opakování – polovodiče.  Písemná práce – polovodiče (pojmy).

Matematika

V týdnu 22.3-26.3. budeme průběžně opakovat mnohočleny, grafické řešení soustavy lineárních rovnic, přímou a nepřímou úměrnost. Probereme kužel. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete na webu.

Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

Pátek: http://meet.google.com/vrr-hrby-nde

Příprava na přijímačky z matematiky – středa: http://meet.google.com/tib-kkdu-jaz

Pracovní list k přípravě na přijímačky z matematiky naleznete zde: Příprava na přijímačky 17

Domácí úkol najdete zde: DÚ – lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic DÚ – lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic

Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Týden od 15. do 19. března 2021

Anglický jazyk – čeká nás opakování U4 a ve čtvrtek test z celé lekce. Pozvánky na online hodiny vám pošlu opět vždy ráno.

Chemie – dokončíme deriváty uhlovodíků a budeme je procvičovat, příští týden si napíšete test. Pozvánky na online hodiny budete mít jako obvykle v poště

Fyzika

Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Polovodiče, polovodičová dioda – dokončení. Opakování – transformátor.

Vhodná videa, prezentace: 1)http://www.zsvltava.cz/fyzika/?p=3633 ; 2)https://slideplayer.cz/slide/3376273/

Přírodopis

Výchova ke zdraví

ZEMĚPIS

Jazyk český – V tomto týdnu se zaměříme na opakování učiva o souvětí, jejich typy a druhy vedlejších vět, podíváme se i na práci s textem. Připomínám každotýdenní páteční přípravu k přijímacím zkouškám. Odkazy k připojení najdete ve své poště.

Dějepis – Tématem tohoto týdne bude život v Československu po roce 1945. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Výtvarná výchova – Inspiraci k projektu koláž máte ve své poště. Termín odevzdání práce: do 24.3. 2021, 16 h.

Hudební výchova – V tomto týdnu se budeme věnovat poslechu písní vzniklých v poválečném období. Naším tématem budou tzv. budovatelské písně a písně oslavné. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Matematika

V týdnu 15.3-19.3. budeme průběžně opakovat mnohočleny, grafické řešení soustavy lineárních rovnic. Probereme přímou a nepřímou úměrnost. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete na webu.

Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

Pátek: http://meet.google.com/vrr-hrby-nde

Příprava na přijímačky z matematiky – středa: http://meet.google.com/tib-kkdu-jaz

Pracovní list k přípravě na přijímačky z matematiky naleznete zde: Příprava na přijímačky 17

Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Ruský jazyk

 • 5.lekce – zapsat slovíčka – PS str.66 bez hvězdiček
 • opakovat gramatiku – „nemám“, „potřebuji“

online hodiny

Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

Týden od 8. do 12. března 2021

Anglický jazyk – v lekci 4D bude především práce s textem, podíváme se také na to, jak má vypadat formální e-mail. Pozvánky budete mít vždy ráno v poště.

Chemie – čekají nás karboxylové kyseliny (uč. str. 62 – 66), pozvánky opět pošlu do mailu.

ZEMĚPIS

Fyzika

Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Polovodiče. Polovodičová dioda. Opakování – transformátor.

Pracovní list vyřešit, vyfotografovat a odeslat do středy 10. 3. 2021 na adresu kubovad@skolazh.cz, zadání: F9_prac_list_do_10_3_2021

Jazyk český

V tomto týdnu se opět budeme zabývat skladbou češtiny. Tentokrát se zaměříme na věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty. Budeme se také zabývat zvláštnostmi větné skladby. Opět nás čeká příprava k přijímacím zkouškám. Odkazy k připojení najdete ve své poště.

Dějepis

V tomto týdnu se budeme zabývat situací v Evropě po 2. světové válce, čeká vás práce s textem. Také se podíváme na život v Československu po roce 1945. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Výtvarná výchova

V tomto týdnu nás čeká koláž – zadání i pokyny k práci obdržíte v online hodině. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Přírodopis

Občanská výchova

Ruský jazyk

 • zapsat do školního sešitu gramatiku str. 73, 74
 • pracovní sešit str. 44 / cvič. 9 – poslat do čtvrtku 11.3. 2021

Online hodiny:

Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

Matematika

V týdnu 8.3-12.3. budeme průběžně opakovat mnohočleny, lomené výrazy, rovnice i soustavy a probírat grafické řešení soustavy lineárních rovnic. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete v poště i na webu.

Online hodiny:

Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

Pátek: http://meet.google.com/vrr-hrby-nde

Příprava na přijímačky z matematiky – středa: http://meet.google.com/tib-kkdu-jaz

Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Týden od 1. do 5. března 2021

Anglický jazyk – budeme se věnovat lekci 4C, kde jsou procvičována frázová slovesa – ve čtvrtek počítejte s testíkem. Pozvánky budete mít jako obvykle ráno v poště.

Chemie – v derivátech uhlovodíků pokročíme ke karbonylovým sloučeninám, pozvánky na hodiny pošlu jako obvykle ráno před výukou.

připomínám… Finanční gramotnost

 • téma: měna, kurzovní lístek. Zadání úkolu zde: měna_kurzovní lístek
 • termín odevzdání: 5.3.2021 na vojcakovas@skolazh.cz

Zeměpis

Přírodopis

Výchova ke zdraví

 • středa, 3.3., bez online výuky, pracujete na zadání
 • téma: netolismus, zadání práce je zde: Netolismus_online výuka

Jazyk český

V tomto týdnu se budeme zabývat výrazy, které nejsou větnými členy, opět nás čeká příprava k přijímacím zkouškám a práce s texty. Odkazy k připojení najdete ve své poště.

Dějepis

V tomto týdnu se budeme zabývat situací v Evropě po 2. světové válce, vznikem mezinárodních organizací, vztahy mezi východem a západem. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Hudební výchova

Budeme se věnovat poslechu moderní hudby. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Ruský jazyk

Učebnice str. 69, 70 – opakovat gramatiku
PS str.43/ cv.4 – poslat do 4.3.2021

online hodiny

Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

Matematika

V týdnu 1.3-5.3. budeme průběžně opakovat výrazy, slovní úlohy s procenty a o společné práci lineární funkci a její průběh. Probereme grafické řešení soustavy lineárních rovnic. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete v poště i na webu.

Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

Pátek: http://meet.google.com/vrr-hrby-nde

Příprava na přijímačky z matematiky – středa: http://meet.google.com/tib-kkdu-jaz

Domácí úkol zde: Rovnice a soustavy

Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Fyzika

Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Transformátor – fyzik. úlohy – procvičování, písemná práce v online hodině. Rozvodná elektrická síť. Polovodiče.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Týden od 22. do 26. února 2021

Anglický jazyk – budeme pokračovat ve 4. lekci částí 4B, ve čtvrtek počítejte s testem na slovíčka. Připomínám, že do minulého pondělí jste měli odevzdat projekt – někteří jste ještě neodevzdali vůbec nic, další z vás nereagují na připomínky. Pozvánky na hodiny budete mít jako obvykle vždy ráno v mailu.

Chemie – čekají nás alkoholy a fenoly + opakování už probraných derivátů uhlovodíků. Pro online hodiny platí totéž co v angličtině.

Pracovní činnosti

1) Foto hotového výrobku (z týdne 25.1.-29.1.2021) pošlete na adresu weinerti@skolazh.cz

Týká se pouze těch, kteří úkol dosud nesplnili. Odkaz zde: PcČ 9.AB DÚ (25.1.-29.1.2021)

Hotový výrobek odevzdejte ve škole (až nastane řádná výuka)

2) Foto hotového výrobku (ze dne 22.2. 2021) pošlete na adresu weinerti@skolazh.cz

Odkaz zde: PcČ 9.AB DÚ (22.2.-5.3.2021)

Hotový výrobek odevzdejte ve škole (až nastane řádná výuka)

Zeměpis

Fyzika

Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Transformátor. Rozvodná elektrická síť. Převody jednotek.

Zápis učiva: F9_zápis_transformátor

Vhodná videa: 1) https://www.youtube.com/watch?v=dqQZJcekbDg2) https://www.youtube.com/watch?v=WmumCANDUOY

Matematika

V týdnu 22.2-26.2. budeme průběžně opakovat výrazy, rovnice, úlohy o společné práci. Budeme probírat lineární funkci, hranol a jehlan. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete na webu školy.

Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

Pátek: http://meet.google.com/vrr-hrby-nde

Příprava na přijímačky z matematiky – středa: http://meet.google.com/tib-kkdu-jaz

Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Finanční gramotnost

 • téma: měna, kurzovní lístek. Zadání úkolu zde: měna_kurzovní lístek
 • termín odevzdání: 5.3.2021 na vojcakovas@skolazh.cz

Přírodopis

 • online výuka, vždy na: http://meet.google.com/svx-ukrk-kwd
 • pondělí: vlna tsunami, sopečná činnost
 • středa: procvičování – vnitřní geolog.děje, úkol bude zadaný ve výuce

Občanská výchova

Tělesná výchova – děvčata

 • udělej 20 dřepů na čas (vyzkoušej si dřepy aspoň ve třech dnech a pak se pokus je udělat co nejrychleji) – čas s fotografii pošli nejpozději v pátek 26. 2. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerpvaj@skolazh.cz

Ruský jazyk

Učebnice str.62 / 24a) – číst, slovíčka 4. lekce

PS str.40 / 20a) – poslat do 26.2. 2021

online hodiny

Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

Týden od 15. do 19. února 2021

Zeměpis

Anglický jazyk – čeká nás U4A, kde jsou především otázky ve všech časech, které jsme už probrali. Pozvánky na online hodiny opět přijdou vždy ráno.

Chemie – na online hodinách zopakujeme uhlovodíky a začneme s deriváty uhlovodíků. Ve čtvrtek bude na uhlovodíky krátký test. 

Jazyk český

Milí deváťáci, v tomto týdnu se budeme věnovat opakování skladby. Součástí hodin bude i příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka. V hodině literatury očekávejte práci s textem. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Dějepis

V dějepise se zaměříme na konec druhé světové války, součástí hodin bude příprava na test k válečnému období. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Přírodopis

Výchova ke zdraví

Fyzika

Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Střídavý proud – řešení fyzik. úloh, práce s grafy – příprava na pís.práci. 

Nové téma: Transformátor.

Práce k odevzdání – do středy 17. 2. 2021 do 16 hodin; zadání: F9_prac_list_do_17_2_2021

Zápis učiva: F9_zápis_transformátor

Vhodná videa: 1) https://www.youtube.com/watch?v=dqQZJcekbDg2) https://www.youtube.com/watch?v=WmumCANDUOY

Ruský jazyk

Úkol bude zadán v úterý v online hodině.

online hodiny

Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

Matematika

V týdnu 15.2-19.2. budeme průběžně opakovat výrazy, rovnice, úlohy o společném pohybu a společné práci. Začneme probírat pojem funkce, graf funkce, průběh funkce, lineární funkci. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete na webu.

Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

Pátek: http://meet.google.com/vrr-hrby-nde

Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Příprava na přijímačky z matematiky – středa: http://meet.google.com/tib-kkdu-jaz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Týden od 1. do 5. února 2021

Anglický jazyk – dokončíme a procvičíme 3. lekci (Progress check), ve čtvrtek bude test. Pozvánky na on-line hodiny přijdou vždy ráno.

– úkoly na čtvrtek: PS str. 33 I can + 2 cvičení v Google učebně (second conditional + zvratná zájmena)

Chemie – na online hodinách budeme procvičovat uhlovodíky, pozvánky přijdou vždy ráno.

Matematika

V týdnu 1.2-5.2. budeme průběžně opakovat výrazy, počítat rovnice, úlohy o společném pohybu, válec. Začneme probírat úlohy o společné práci. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete v poště i na webu.

Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

Pátek: http://meet.google.com/vrr-hrby-nde

Příprava na přijímačky z matematiky – středa: http://meet.google.com/tib-kkdu-jaz

Domácí úkol zde: Domácí úkol (vzorce, rovnice) Domácí úkol (vzorce, rovnice)

Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Pracovní činnosti:

1) Foto hotového výrobku (z týdne 25.1.-28.1.2021) pošlete na adresu weinerti@skolazh.cz

2) Hotový výrobek odevzdejte ve škole (až nastane řádná výuka)

 

Zeměpis

  Výchova ke zdraví

  Přírodopis

  Ruský jazyk

  Učebnice str. 58 – přepsat tabulku „skloňování přídavných jmen tvrdých – vzor nový“

  online hodiny

  Úterý: http://meet.google.com/pku-jdiw-swf

  Pátek: http://meet.google.com/qck-xvkd-ycf

  Jazyk český

  Milí deváťáci v tomto týdnu se budeme věnovat následujícím tématům.  Pondělí: přechodníky,  úterý: válečná literatura II, čtvrtek: úvaha. Samostatná práce bude zadána v rámci online hodin. Zadání slohové práce zde. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

  Dějepis – V tomto týdnu se budeme věnovat osudům Židovského obyvatelstva v období 2. světové války.

  Hudební výchova – Budeme se věnovat moderním hudebním směrům.  Bližší informace obdržíte v online hodině, která se uskuteční ve čtvrtek. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

  Fyzika

  Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

  Téma: Střídavý proud – řešení fyzik. úloh, práce s grafy. 

  Práce k odevzdání – bude zadána v online hodině.

  Video (zhlédnout): https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Z1xKEf8FiYY

   

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Týden od 25. do 28. ledna 2021

  Anglický jazyk – on-line hodiny budou podle rozvrhu, čeká nás část lekce 3C. Na pondělní hodině vám bude zadán projekt – buď My ideal holiday (využití would) nebo Activity centre (učebnice str. 43 – Project task, text str.40)

  Chemie – hodina v pondělí a ve čtvrtek 3.h, dokončíme uhlovodíky a budeme je procvičovat. Krátké úkoly opět zadám na hodině.

  Zeměpis

  • online hodina – https://meet.google.com/mwz-cqyy-szj
  • na hodinu si nastudujte článek, který byl zadaný minule!
  • v učebnici na str. 46 udělejte úkol 16 a pošlete do pátku na mail

  Přírodopis

  Pracovní činnosti – pokyny najdete zde: PcČ 9.AB DÚ

  Matematika

  V týdnu 25.1.-28.1. budeme průběžně opakovat výrazy, počítat rovnice, úlohy o společném pohybu, zopakujeme hranol, válec. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete v poště i na webu.

  Pondělí: http://meet.google.com/owz-dvyn-wcc

  Úterý: http://meet.google.com/wpx-tdtu-bzw

  Středa: http://meet.google.com/ckp-robq-zxg

  Příprava na přijímačky z matematiky – středa 13:30-14:00: http://meet.google.com/tib-kkdu-jaz

  Odkaz na videa: Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

  Ruský jazyk – online hodina úterý 26.1.2021

  – skloňování přídavných jmen tvrdých

  – písemný úkol: opravit v pracovním sešitě str. 37 cvičení 16 a přepsat do školního sešitu

  – poslat do čtvrtku 28.1.2021

  Jazyk český

  Milí deváťáci v tomto týdnu se budeme věnovat následujícím tématům. . Pondělí: opakování neohebných slovních druhů a pravopisu s/z – předpony a předložky, úterý: válečná literatura, čtvrtek: slohové postupy. Samostatná práce bude zadána v rámci online hodin. Odkazy k připojení naleznete ve své poště

  Dějepis – V tomto týdnu se budeme věnovat domácímu a zahraničnímu odboji v období Protektorátu.

  Výtvarná výchova – Tento týden se budeme věnovat fotografování. Bližší informace obdržíte v online hodině, která se uskuteční ve čtvrtek. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

  Fyzika

  Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

  Téma: Střídavý proud. Zákl. pojmy: perioda, frekvence, efektivní hodnota, práce s grafy.

  Video (zhlédnout): https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Z1xKEf8FiYY

   

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Týden od 18. do 22. ledna 2021

  Anglický jazyk

  Výuka bude probíhat podle nového rozvrhu, angličtinu máme v pondělí 5. h, v úterý 4. h a ve čtvrtek 4. h. Úkoly budu zadávat na hodinách, pozvánky očekávejte vždy ráno.

  Chemie

  V tomto týdnu bude výuka probíhat podle nového rozvrhu, chemii máme v pondělí a ve čtvrtek 3 h, pozvánky budu posílat vždy ráno.

  Matematika

  V týdnu 18.1.-22.1. budeme průběžně opakovat výrazy, počítat rovnice, soustavy rovnic a začneme probírat úlohy o společném pohybu. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete v poště.

  Zeměpis

  Přírodopis:

  • online výuka, po, stř, na: http://meet.google.com/bas-egzn-ojn
  • pondělí – opakování – příprava na test, křemičitany
  • středa – test /informace ne výuce/, úvod horniny

  Občanská výchova

  Ruský jazyk – číst a přeložit str.53/9a) – „Moje oblíbené místo,

  Jazyk český

  V tomto týdnu se v pondělí a ve čtvrtek se budeme věnovat mluvnici, v úterý literatuře, v pátek pak přípravě k přijímacím zkouškám. Samostatná práce bude zadávána na online hodinách. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

  Dějepis

  V dějepise se setkáme online ve středu a v pátek. Budeme se věnovat období Protektorátu Čechy a Morava. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

  Hudební výchova

  Tento týden se budeme věnovat hudbě 20. století. Online hodina se uskuteční ve čtvrtek. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

  Fyzika

  Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

  Téma: Střídavý proud. Pokusy.

  Video (zhlédnout): https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Z1xKEf8FiYY

   

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Týden od 11. do 15. ledna 2021

  Matematika – Úkoly na týden 11.1. – 15.1. vypracujte, podepište a pošlete do 15.1. 2021, zadání zde: Lomené výrazy – rovnice, soustavy rovnic – metoda dosazovací

  Fyzika

  Online výuka – čtvrtek 14. 1. 2021 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem; na výuku si opět připrav učebnici (fotografie pokusů).

  Téma: Elektromagnetická indukce – 2. část (učebnice pro 9.r., str. 28 – 32)

  Vhodná videa s vysvětlením – OPĚT zhlédnout PŘED online výukou: 1.video https://www.youtube.com/watch?v=JuKCCrmjY6s;

  2.video https://www.youtube.com/watch?v=IPbgRV_9R2I

  Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 14. 1. 2021 do 14 hodin

  Zadání: F9_prac_list_do_14_1_2021

  Anglický jazyk – informace jsou zde: AJ_01_11

  Chemie

  Vzhledem k tomu, že začínáme nové učivo, úkol na tento týden vám zadám na online hodině (budeme si muset nejprve něco vysvětlit a procvičit). Počítejte s tím, že online hodinu (v úterý od 9.00) zahájíme krátkým opakovacím testíkem na reakce, podobným úkolu, který jste v Google učebně měli první lednový týden. A přikládám seznam referátů na 2. pololetí – první měly být odevzdány 4. ledna! Referáty do chemie9A

  úkol po online hodině: CH_01_14

  Jazyk český

  Milí deváťáci, online se sejdeme v pondělí a ve čtvrtek. Odkazy k připojení a rozdělení do skupin naleznete ve své poště.

  Samostatná práce pro tento týden.

  1) literatura: pracovní list zde, termín odevzdání: čtvrtek 14.1. 2021

  2) sloh: životopis – 2a/113 vytvořte tabulku podle vzoru na PC, pište ve Wordu nebo je překreslete do sešitu a pište rukou. Termín odevzdání: úterý 12.1. 2021.

  Dějepis

  Milí deváťáci, online se sejdeme ve středu. Budeme se zabývat obdobím 2. světové války Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

  Samostatná práce pro tento týden: Válka mimo Evropu II, termín odevzdání: pátek 15.1. 2021, podklady pro práci naleznete ve své poště po online hodině.

  Zeměpis

  Přírodopis

  Ruský jazyk

  1) zapsat do sešitu časování slovesa – „moci“

  2) PS str.33/ cvič. 5 a), b), c), d), e)

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Týden od 4. do 8. ledna 2021

  Ruský jazyk

  1)učebnice str. 48, číst článek Kdo jde?

  2) opakování slovíček

  3)PS. str. 32, cv. 3, 4, odeslat ke kontrole do 7. 1. 2021.

  Anglický jazyk – informace jsou zde: AJ_01_04

  Chemie 

  • všechny pokyny najdete zde: CH_01_04
  • pozor, změna online hodiny na úterý od 9.00

  Zeměpis

  Přírodopis

  • online výuka v pondělí, 4.1.2021: http://meet.google.com/gxx-pqqq-hwj
  • téma: opakování oxidy /práce bude zadaná po online výuce/, nové učivo: uhličitany, sírany.
  • termín plnění zadané práce bude upřesněný v online výuce.

  Matematika – pokyny najdete zde: Pokyny pro vypracování 9.AB Lomené výrazy 02 Lomené výrazy 02

  Fyzika

  Online výuka – čtvrtek 7. 1. 2021 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem; na výuku si připrav učebnici (fotografie pokusů)

  Téma: Elektromagnetická indukce (učebnice pro 9.r., str.28 – 32)

  Vhodná videa s vysvětlením – zhlédnout PŘED online výukou: 1. video https://www.youtube.com/watch?v=JuKCCrmjY6s;

  2. video https://www.youtube.com/watch?v=IPbgRV_9R2I

  Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 7. 1. 2021 do 14 hodin

  Zadání: F9_prac_list_do_7_1_2021

  Jazyk český

  Milí deváťáci, online se sejdeme v pondělí a ve čtvrtek. Odkazy k připojení naleznete ve své poště. V pondělí se budeme věnovat ohebným slovním druhům. Samostatná práce: literatura: 1)čítanka str.32 – 33, Souboj + odpovědi na otázky 1 – 4 písemně, odevzdat do 5.1. 2021 do 16 00. Mluvnice: 2) 6a /42 – společná kontrola proběhne v online hodině ve čtvrtek, 3)  jazykový rozbor str. 42 – poslat ke kontrole do čtvrtka 7. 1. 2021.

  Příprava na přijímací zkoušky proběhne opět v úterý. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

  Dějepis

  V tomto týdnu se budeme věnovat počátku druhé světové války. Sejdeme se opět ve středu, odkazy k připojení naleznete ve své poště. Podklady k samostatné práci naleznete ve své poště po středeční online hodině.

   

  ___________________________________________________________________

   

  Měsíční plán na listopad: listop_9A

  Nesplněné úkoly z distanční výuky mají žáci možnost doplnit nejpozději do 11. 12. 2020

  Týden od 23. do 27. listopadu 2020

  Anglický jazyk – pokyny: AJ_11_23

  Chemie – pokyny jsou zde: CH_11_23

  Matematika – pokyny najdete zde: Pokyny pro vypracování 9.AB Násobení lomených výrazů Násobení lomených výrazů

  ZEMĚPIS

  Pracovní činnosti

  – pokyny (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro 9.AB PcČ – 2. verze Pokyny pro 9.AB PcČ – 2. verze

  – platí pouze pro žáky, kteří neodevzdali výrobek v pátek 20.11.2020

  Ruský jazyk:

  • PS str. 25, cvičení 7, 8 – psát celé věty
  • opakovat slovíčka 2. lekce
  • zapsat do sešitu – zájmeno: čí, učebnice str. 38
  • online výuka: 27.11.2020

  Přírodopis

  • tento týden bez online hodiny
  • úkoly: 1) zhlédněte výukové video – od úvodu po prvky, sulfidy už ne https://www.youtube.com/watch?v=sL8Me-xwcas
  •             2) do sešitu si vypiš ostatní prvky – máme pouze zlato. Vypracuj stručný zápis podle následující osnovy: název, značka, vlastnosti, využití, výskyt. Zdroj zápisu: učebnice, str. 26 – 27.
  •             3) vypracujte následující prac.list /piš do textu nebo do sešitu – neopisuj celé, pouze chybějící pojmy či odpovědi na otázky/. Vše řádně označte číslem, či písmenem příslušného cvičení. PL zde opakování_prvky
  • ofocený zápis a vypracovaný PL pošlete na: vojcakovas@skolazh.cz do 26.11.2020. Dodržujte termíny.

  Fyzika

  Online výuka – čtvrtek 26.11.2020 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

  Téma: Výsledný elektrický odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle sebe – kombinovaná zapojení – řešení fyz.úloh

  Vhodná videa s vysvětlením: https://www.youtube.com/watch?v=81N2h9K56TAhttps://www.youtube.com/watch?v=4ajlxW4e7kU

  Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 26.11.2020 do 14 hodin

  Zadání: F9_prac_list_do_26_11_2020

   

  Tělesná výchova – děvčata

  Pošli fotku z nějaké své sportovní aktivity a popiš, co jsi dělala (jaké cviky, kolik jsi ušla km a kam jsi došla, …) – turistika, cvičení ve venkovní tělocvičně, cvičení doma, … – zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin

  Dějepis

  V tomto týdnu se sejdeme online ve středu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště. Budeme se věnovat období 30. let minulého století. Tentokrát se podíváme do Sovětského svazu. V tomto týdnu si dejte do pořádku sešity z dějepisu, vlepte zápisy a pracovní listy, které jste psali na papíry. Zadání samostatné práce naleznete ve své poště, termín odevzdání 27. 11. 2020.

  Jazyk český

  V pondělí a ve čtvrtek se sejdeme online, opět rozděleni do skupin. Odkazy k připojení naleznete ve své poště. V tomto týdnu si dejte do pořádku veškeré zápisy z období distanční výuky. V samostatné práci věnujte  čtenářským deníkům, kontrola proběhne v prvním prosincovém týdnu ve škole.  Samostatná práce z mluvnice: cv. 3 str. 31, termín odevzdání 25.11. 2020.

   

  ________________________________________________________________________________

  Týden od 16. do 20. listopadu 2020

  Anglický jazyk – všechny informace jsou zde: AJ_11_16

  Chemie – informace pro tento týden jsou zde: CH_11_16

  Připomínám, že online hodina bude ve středu výjimečně už od 8.00

  MATEMATIKA – úlohy (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro vypracování 9.AB Krácení lomených výrazů – kopie Krácení lomených výrazů – kopie

  Pracovní činnosti – pokyny (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro 9.AB PcČ Pokyny pro 9.AB PcČ

  ZEMĚPIS

  Přírodopis

  Občanská výchova:

  • práce s textem – učebnice str. 10,11 – přečti nebo si prohlédni prezentaci Islam
  • vypracuj následující online cvičení – výslednou tabulku vyfoť a pošli do 19.11.2020 na vojcakovas@skolazh.cz
  • 1. cvičení: https://testi.cz/testy/nabozenstvi/islam-3./

  Fyzika

  Online výuka – čtvrtek 19.11.2020 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

  Téma: Výsledný elektrický odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle sebe – řešení fyz.úloh

  Vhodná videa s vysvětlením: https://www.youtube.com/watch?v=81N2h9K56TAhttps://www.youtube.com/watch?v=4ajlxW4e7kU

  Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 19.11.2020 do 14 hodin

  Zadání: F9_prac_list_do_19_11_2020

  Ruský jazyk:

  • PS str. 30, 31/slovíčka 2.lekce, ty bez hvězdiček
  • PS str. 24, cvičení 5a), 5b) – poslat do 19.11. do 8:00 hod na kuncovaz@skolazh.cz
  • online výuka: 20.11.2020

  Dějepis

  Ve středu se sejdeme na online hodině, odkazy k připojení naleznete ve své poště, tématem  bude Německo v době 30 let. Samostatná práce: Přečtěte si text v učebnici na straně 34 a proveďte zápis (Fašismus v Itálii), ten pošlete ke kontrole, termín odevzdání: 20. 11. 2020

  Český jazyk

  Sejdeme se na online hodinách v pondělí a ve čtvrtek. Odkazy k připojení naleznete ve své poště, budeme opět pracovat ve skupinách, rozdělení tam naleznete také. Samostatná práce: Práce s textem: 1) čítanka str. 26 – 27, odpověď na otázky 1 –  3, 2)udělejte si zápis o Karlu Čapkovi do sešitu z literatury (zelený text), termín odevzdání 19. 11. 2020.

  Finanční gramotnost

  V úvodních hodinách jste se seznámili s tím, co jsou peníze a jaké máme platební prostředky. Na základě toho, co již víte, budete schopni vyplnit tento pracovní list: PL1

  Vašim úkolem bude zjistit, podle čeho pozná nevidomý nebo slabozraký člověk, jakou bankovku drží v ruce. Nápovědu naleznete zde nebo zde 

  Pracovní list včetně vypracovaného úkolu zašlete nejpozději do  20.11.2020 do 10:00 hod. na email: brankovap@skolazh.cz 

   

   

  _____________________________________________________________

   

  Týden od 9. do 13. listopadu 2020

  Anglický jazyk – všechny informace najdete zde: AJ_11_09

  Chemie – informace jsou zde: CH_11_09

  ZEMĚPIS

  Fyzika

  Online výuka – čtvrtek 12.11.2020 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

  Téma: Výsledný elektrický odpor rezistorů zapojených vedle sebe (str.150 – 152), vhodné video: https://www.youtube.com/watch?v=mvfu4nKg0sc

  Práce s textem (v prac. listu): Zdroje elektrického napětí; ke zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=8YhL2jy310g

  Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 12.11.2020 do 15 hodin; s odesláním počkejte až po online výuce, kde si vysvětlíme nové téma  – budete ho potřebovat k řešení jednoho úkolu v prac. listu.

  zadání: F9_prac_list_do_12_11_2020

   

  Matematika – všechny informace najdete zde: Pokyny pro vypracování – 9.AB Rozšiřování lomených výrazů Mnohočleny a rozklad 01 Příprava na přijímačky 1

  Ruský jazyk:

  • učebnice – přepsat str. 31, budoucí čas slovesa být
  • PS str. 23/cv. 3,4, – poslat do 12.11. do 8:00 hod na kumcovaz@skolazh.cz
  • online výuka: 13.11.2020

  Přírodopis

  Dějepis

  Ve středu se sejdeme na online hodině, tématem budou totalitní státy. Samostatná práce se bude týkat prezentace Co nás proslavilo. Prezentaci vám pošlu ve středu po online hodině. Úkoly k prezentaci naleznete ZDE.

  Jazyk český

  Online hodiny proběhnou v pondělí a čtvrtek, tentokrát nebudete rozděleni na skupiny.

  Samostatná práce:

  1. Mluvnice: cv. 10 a, b, c, d na str. 24 v učebnici. Termín odevzdání: středa 11.11. 2020 – 16 00h.
  2. Literatura: Poslech povídky Jasnovidec, napsat odpovědi do pracovního listu ZDE, poslat ke kontrole. Odkazy k povídce naleznete v pondělí ve své poště. Termín odevzdání: pátek 13.11. 2020 – 16 00 h.
  3. K přijímacím zkouškám: online hodina v úterý, odkaz k připojení i pracovní list naleznete ve své poště. (Platí pro přihlášené žáky.)

  Hudební výchova

  Práce na zadaných prezentacích: termín odevzdání: pátek 13.11. 2020. Bližší informace v pondělní online hodině.

  ————————————————————————————————————————————–

  Týden od 2. do 6. listopadu 2020

  Ruský jazyk – vypracuj následující úkoly. Vypracuj zadání z PS – na čtvrtek, 5.11.2020 – do 8:00 hod. Pošli na: kuncovaz@skolazh.cz

  Uč str. 20 – přepsat do sešitu sloveso – vědět, zvát

  Uč. str. 30 – číst článek

  PS str. 18/ 19a) doplnit slova podle uč.str. 26/ cv. 20a)

  Matematika- všechny informace najdete zde: Pokyny pro vypracování 9.AB – kopie součin docx – kopie součin docx – kopie – kopie

  Anglický jazyk – všechno najdete zde: AJ_11_02

  Chemie – všechny informace jsou zde: CH_11_02

  ZEMĚPIS

  Přírodopis

  a) online výuka: pondělí, 2.11. od 10:55 http://meet.google.com/ioz-caer-nax

  b) téma hodiny: opakování /mineralogie – úvod/, vlastnosti nerostů 1 https://www.youtube.com/watch?v=YeCtIDKzmrU 

       vlastnosti nerostů 2 https://www.youtube.com/watch?v=oW3nMimLrrw

  c) vypracuj PL minerál_úvod_dú  do 6.11.2020 do 8:00 hod a pošli na: vojcakovas@skolazh.cz

  Občanská výchova /14 denní úkol/

  a) zhlédni videosnímek – KŘESŤANSTVÍ https://www.youtube.com/watch?v=5-n8qcw9KQQ

  b) vypracuj:  PL křetanství a pošli do 13. 11. 2020 na: vojcakovas@skolazh.cz

  Jazyk český

  V pondělí a ve čtvrtek se sejdeme na online hodinách. Odkazy k připojení najdete ve své poště. Samostatná práce  mluvnice: cv. 2/23, 4/23, 9/23, poslat ke kontrole do 4.11. 2020, sloh 14 a/ 106.Vyber si jedno z témat, vymysli osnovu a podle ní vytvoř příběh, osnovu i příběh nezapomeň poslat ke kontrole do 6.11, do 15 00 h, rozsah práce 1- 2 str. A5.

  Dějepis

  Samostatná práce: Hospodářská krize – přečíst text na stranách 32 – 33, doplnit zápis ZDE, zapsat do sešitu, poslat ke kontrole nejpozději do pátku 6. 11. 2020 – 14 00, online hodina ve středu – odkazy k připojení naleznete ve své poště.

  Fyzika

  Online výuka – čtvrtek 5.11.2020 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

  Téma: Výsledný elektrický odpor rezistorů zapojených za sebou (str. 146 – 147)

  Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do pátku 6.11.2020 do 12 hodin; s odesláním počkejte až po online výuce, kde si vysvětlíme nové téma  – budete ho potřebovat k řešení posledního úkolu v prac. listu.

  zadání: F9_prac_list_do_6_11_2020

  Výtvarná výchova

  Tento týden se budeme věnovat podzimnímu tématu. Návod a instrukce naleznete ZDE.

  ________________________________________________________________________________________________

   

  Týden od 19. do 23. října

  Ruský jazyk: pokyny najdete zde – RJ 19.10. – 23.10. 2020

  Anglický jazyk: zadání a informace zde – AJ_10_19

  Chemie: pokyny jsou zde – CH_10_19

  Matematika: pokyny najdete zde – Pokyny pro vypracování 9.AB  Rozklad na součin 9AB

  Zeměpis

  Přírodopis:

  1. online výuka: http://meet.google.com/iwj-qhvz-vmw19.10. od 11:00 hod
  2. online test /úvod do geologie – pojmy/:  spuštěn ihned po online výuce na cca 10 min. https://docs.google.com/forms/d/1M86AP8ePxaaQOqA9NKP_IIGPyTrYjTQUBPffkqaqRu4/edit#responses
  3. na výuku si přichystejte učebnici, sešit, psací potřeby, před výukou se podívejte na následující krátké upoutávky: https://www.youtube.com/watch?v=EjEVIH46WnU   a                                             https://www.youtube.com/watch?v=mOT3pD4Mwo8&t=1s
  4. doplnění k zápisu do sešitu – stavba krystalu 2_3 struktura krystalů

  Jazyk český 9

  Online hodiny

  Pondělí: 1. skupina 8  00– 8 30 mluvnice,  2. skupina 8 30 – 9 00 mluvnice, čtvrtek: 1. skupina 9 00 – 9 30 literatura,   2. skupina 9 30 – 10 00 literatura, odkazy k připojení naleznete ve své poště.

  Úterý: samostatná práce uč. str. 20 cv. 3a. Přepsat do sešitu mluvnice, poslat ke kontrole do středy 21.10. 2020. Pátek: samostatná práce, zaslat ke kontrole do pátku 23.10. 2020  viz pracovní list ZDE,   

  Dějepis 9

  Online hodina: Avantgarda – umělecké směry, středa. 12 00, odkaz k připojení naleznete v poště.

  Samostatná práce: Dokončit zápis ZDE vytisknout nebo přepsat do sešitu, poslat ke kontrole do pátku 23.10. 2020, uč. 30 – 31.

  Fyzika

  Online výuka – čtvrtek 22.10.2020 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

  Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do 22.10.2020 do 14 hodin; zadání: F9_prac_list_Ohm_zákon_převody

   

  __________________________________________________________________

  Úkoly na týden od 12. do 16. října

  Ruský jazyk – zadání je zde: RJ

  odkaz na online výuku, pátek, 16.10.2020 http://meet.google.com/qsc-bfmm-bnd

  Matematika – zadání je zde: Pokyny pro vypracování 9.A Mnohočleny – všechny početní úkony Vzorce č. I, II, III – procvičování

  Anglický jazyk – zadání je zde: AJ_10_12

  Chemie – zadání je zde: CH_10_12

  Fyzika – vypracovat úkoly z prac.listu, který byl rozdán ve škole; řešení vyfotit a poslat e-mailem do pátku 16.10.2020 do 14 hodin na e-mail kubovad@skolazh.cz; ve čtvrtek 15.10. bude online hodina, pozvánka: http://meet.google.com/gsv-jbxf-ttd (nezapomeňte si připravit pracovní sešit, kalkulačku, psací potřeby a zopakovat si značky fyz.veličin U, I, R – téma: Ohmův zákon – řešení fyz.úloh)

  Zeměpis

  Přírodopis: vypracovat pracovní list: Geologické vědy a využití geologie, doplnit text pod tabulkou – tou, kterou jsme doplňovali v hodině. Naučit se na test – geolog.vědy /pojmy/ – proběhne ihned po online hodině, která se koná v pondělí, 19.10.                                                             Lze pracovat s: https://chapes.cz/game.php

  Kontrola plnění: pátek, 16.10.2020 do 8:00hod. prostřednictvím e-mailu: vojcakovas@skolazh.cz                                                                                                           Upozorňuji, že pokud se do příští online výuky někdo přihlásí pod jiným jménem, nebude do hodiny vpuštěn a jeho neúčast bude označena jako absence! 

  Jazyk český a dějepis

  V tomto týdnu se sejdeme dvakrát online, podrobnosti s pozvánkou naleznete ve své poště, v pátek nezapomeňte odevzdat slohový úkol, podrobnosti opět v emailu.(cvičení 8/105 do slohového sešitu, práci nafoťte)

  V dějepise vypracujte pracovní list, který jste obdrželi v minulém týdnu, nezapomeňte opět poslat ke kontrole, a to do pátku 16 00h.

   

  Previous

  Next

  Komentáře nejsou povoleny
  RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
  Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
  Zobrazit