ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Biologická olympiáda – okresní kola

Jaro se nese v duchu probouzení přírody a také Biologických olympiád. Úspěšní žáci se ze školního kola kvalifikovali do kola okresního. Podmínkou však byl vstupní úkol, což je badatelská práce na žáky zvolené téma. V letošním roce si tři děvčata a jeden chlapec vybrali pozorování klíčení hrachu a rychlost vysychání vzorků mechorostů. Téma se jeví jako jednoduché, ale součástí pokusu je také příprava pomůcek, sběr vzorků, určování názvů, sledování děje, vážení, výpočet % úbytku hmotnosti, zápis do tabulek, dokumentování průběhu, odpovědi na otázky, vyhotovení závěru a to vše v pečlivém sledování zadání, příslušném formátu a dodržení pokynů vedoucí práce. Za tuto činnost obdrželi soutěžící body, ke kterým se přičetlo ještě hodnocení vědomostního úkolu v podobě testu, dále za poznávání rostlin, hub a živočichů a také za laboratorní práci.                                                                                                                            Biologické olympiády se v Jeseníku ve Středisku volného času zúčastnili ve dvou věkových kategoriích:    kategorie D /6.,7. ročník/: Vojtěch Zourek /7./ – 2. místo, Linh Duong Ha /7./ a Elisavet Cikurasová /7./- pochvala za účast                                                                                                                  kategorie C /8.,9. ročník/: Veronika Rendová /9./ – 1. místo                                                                      Blahopřejeme postupujícím do krajského kola a věříme, že si všichni soutěžící odnesou cenné poznatky do dalších let a to nejen studijních! A tak jak to bývá, závěrem je nutno říci, že naše škola měla v okresním kole nejvíce žáků ze všech škol v okrese! 

P.S. Milá Veroniko, po celou dobu docházky na 2. stupeň jsi byla mou průvodkyní v přírodovědných soutěžích. Dokázala ses svědomitě připravovat a pečlivě plnit nelehké úkoly, na kterých jsou olympiády postaveny. Dvakrát jsi dosáhla mety krajského kola! Oceňuji tvůj zájem, snahu, píli a důslednost. Přeji ti, ať se ti v budoucnu daří a ať je ti čtyřleté úsilí v oblasti přírody k užitku! Hodně štěstí na střední škole a nejen tam!  Š.V.

   

 

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit