ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Den učitelů


Dne 29. 3. 2019 se v hotelu Praděd ve Zlatých Horách konalo slavnostní setkání u příležitosti oslavy 50 let otevření nové školní budovy Základní školy na Wolkerově ulici a oslavy Dne učitelů. Večerem provázeli naši kolegové Tomáš Novotný a Šárka Vojčáková. Akce se účastnili učitelé bývalí i současní, správní zaměstnanci, představitelé městské samosprávy, zástupci městských organizací a firem. Setkání obohatili svou přítomností i zahraniční hosté z polského Strzelina a německého Stolpenu.

V průběhu večera zazněly proslovy pana ředitele Františka Vrány, zástupců města a zahraničních delegací. Součástí byl bohatý kulturní program. Vystoupily děti z Klubu sportovního tance Jesenicka pod vedením pana Kavického, děti ze školní družiny, žáci pátého ročníku s písní Závislák, zazněla píseň Fernando v podání Jany Vašinkové, vystoupily také děti z  Valášku pod vedením paní Janíčkové a Vidurové za doprovodu cimbálové muziky Rochus.

Během oslavy mohli hosté zhlédnout výstavu dětských prací, které byly vytvořeny v hodinách výtvarné výchovy.

Děkujeme všem, kteří se na oslavě jakýmkoli způsobem podíleli: za přípravu sálu, zapůjčení rekvizit, přípravu dětí na vystoupení. Co říci závěrem? Nezbývá než popřát naší škole i nám učitelům vše dobré do dalších let.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit