ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Den Země

V pátek 20.dubna proběhl na naší škole tradiční Den Země. Počasí nám, na rozdíl od loňského roku, přálo a tak jsme si mohli užít pobytu v přírodě do sytosti. Žáci II. stupně nejprve zhlédli v kině nový český film „Planeta Česko“ – věnovaný ryze české přírodě a následně se vydali na úklid zvolených naučných stezek. Žáci I. stupně se rozdělili do skupin dle tříd a podle časového harmonogramu se vystřídali na stanovištích na školním hřišti. Letos se nám o náplň stanovišť postarali : p. ing. Kalenda s poutavými „příběhy kamenů“, p. ing. Horčičková z Lesů ČR s povídáním o dřevinách a jejich zpracování, p. Mrňa přiblížil dětem život včel a náročnou práci včelařů a v neposlední řadě p. Paulová, která žákům oživila způsoby a význam třídění odpadů. Všem výše jmenovaným děkujeme za jejich ochotu a chuť věnovat nám kus svého času. Děkujeme !!!!!

 

Alexandra Jobová

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit