ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Distanční výuka od 14. 10., obědy ze školní jídelny

Od 14. 10. přecházejí všechny základní školy plně na distanční výuku. Rozvrhy pro 2. stupeň, které byly zveřejněny v souvislosti se střídavou výukou od 12. 10., zůstávají v platnosti.

Pravidla pro distanční výuku:

  • Distanční výuka je povinná, její součástí budou online hodiny a zadávání úkolů, podobně jako na jaře, termíny odevzdání bude určovat každý vyučující, budou součástí zadání. Úkoly pro 2. stupeň budou vždy zveřejněny na webu školy v rubrice Distanční výuka, způsob předávání úkolů na 1. stupni si individuálně dohodnou třídní učitelky.
  • Neúčast na online hodině, stejně jako neodevzdání úkolu bude považováno za absenci, kterou je zákonný zástupce povinen omluvit stejným způsobem jako nepřítomnost ve škole.
  • Pokud se žák nemůže zapojit do online výuky, je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit třídní učitelce a domluvit s ní způsob distanční výuky.
  • Na online hodině je žák povinen mít zapnutou kameru, mikrofon zapíná na výzvu učitele.

 

Obědy ze školní jídelny:

  • po dobu distanční výuky mají žáci nárok na oběd
  • v posledním říjnovém týdnu (26. – 30. 10.) nemají nárok
  • od středy 14. 10. mají všichni obědy odhlášené, kdo bude mít zájem, je třeba oběd přihlásit; obědy na středu 14. 10. je možné přihlásit v úterý do 14.00
  • jídlonosiče označené jménem a třídou je třeba do 9.00 přinést vchodem pro cizí strávníky do jídelny (za dodržení všech opatření – roušky, odstupy) a dát na stůl označený příslušnou třídou
  • oběd je možné odebrat v následujících časech (opět vchodem pro cizí strávníky):

12:30 – 1.AB               12:50 – 3. tř.               13:10 – 5. tř.               13:30 – 7. tř                13:50 – 9. tř.

12:40 – 2. tř.               13:00 – 4. tř.               13:20 – 6. tř.               13:40 – 8.AB

  • pokud někdo nestihne přijít v určeném čase, může si oběd vyzvednout těsně před 14.00

Děkujeme za respektování pravidel.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit