ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Výuka od 12. do 30. října 2020

Informace k výuce ve dnech 12. – 27. 10. 2020

 • Žáci 2. stupně se budou v následujících dvou týdnech učit střídavě – vždy celá třída jeden týden distančně, druhý ve škole.
 • Distanční výuka je povinná, její součástí budou online hodiny a zadávání úkolů, podobně jako na jaře, termíny odevzdání bude určovat každý vyučující, budou součástí zadání. Úkoly budou vždy zveřejněny na webu školy v rubrice Distanční výuka.
 • Neúčast na online hodině, stejně jako neodevzdání úkolu bude považováno za absenci, kterou je zákonný zástupce povinen omluvit stejným způsobem jako nepřítomnost ve škole.
 • Pokud se žák nemůže zapojit do online výuky, je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit třídní učitelce a domluvit s ní způsob distanční výuky.
 • Na online hodině je žák povinen mít zapnutou kameru, mikrofon zapíná na výzvu učitele.
 • Žák, který se vzdělává distančně, má nárok na oběd do jídlonosiče. Jídlonosič (označený jménem a třídou tak, aby podpis nesmyla dezinfekce, a s připevněným čipem) je nutné do jídelny vchodem pro cizí strávníky odevzdat nejpozději do 9.00 a vyzvednout v určený čas; přijde-li si žák s jídlonosičem přímo pro oběd, nelze mu oběd vydat. Pokud nebudete mít o obědy zájem, je třeba je odhlásit.
 • Informace o rozvrhu a účasti na online výuce budou k dispozici také v aplikaci Bakaláři.
 • Žáci, kteří chodí do školy, mají výuku podle normálního rozvrhu, pouze je zakázáno zpívat a cvičit.

 

Opatřením ministra školství jsou na 26. a 27. 10. 2020 vyhlášeny volné dny pro žáky, ředitelské volno je tímto zrušeno. Žáci budou mít volno celý týden od 27. do 30. 10. 2020.

 

Rozpis distanční výuky a časy výdeje obědů:

 

 

Týden od 12. do 16. 10.
Distančně se vzdělávají: Čas výdeje obědů:
7. třída 13.00 – 13.10
8. A 13.10 – 13.20
9. A 13.20 – 13.30

 

Týden od 19. do 23. 10. 2020
Distančně se vzdělávají: Čas výdeje obědů:
6. třída 13.00 – 13.10
8. B 13.10 – 13.20
9. B 13.20 – 13.30

 

 

Rozvrh online hodin – všechny jsou v době, kdy žáci mají danou hodinu v rozvrhu. U dělených hodin je vyznačena skupina, která má online hodinu. Úkoly mimo online hodiny žáci plní individuálně v určených termínech, pokud je nesplní, je jim u příslušného předmětu evidována absence.

 

6. třída 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí Z M AJ/AJ
úterý D
středa ČJ/M ČJ/M AJ/Brá
čtvrtek
pátek ČJ F
7. třída 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí AJ Z
úterý AJ ČJ F
středa D M
čtvrtek ČJ NJ
pátek NJ M
8.A 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí ČJ CH Z
úterý RJ F
středa AJ D
čtvrtek M
pátek ČJ M
8.B 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí ČJ CH
úterý D M
středa AJ F RJ
čtvrtek Z M
pátek ČJ
9.A 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí ČJ M
úterý Z
středa M CH D
čtvrtek F ČJ AJ
pátek RJ
9.B 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí ČJ M
úterý F M Z
středa AJ D
čtvrtek CH
pátek ČJ RJ

9. A – podklady k výuce – týden 12. – 16. 10 2020

Jazyk český – 9. A

 • v pondělí online hodina – mluvnice
 • v úterý – samostatná práce – literatura uč. str. 8 – 9 – přečíst + písemně odpovědět na otázky pod textem, kontrola proběhne v následujícím týdnu ve škole
 • ve čtvrtek – online hodina – zvuková stránka jazyka
 • v pátek samostatná práce – cvičení 8/105 do slohového sešitu, práci nafoťte, odevzdání do 16 00 h, 16.10.

Dějepis 9. A

 • středa – online hodina
 • pátek – samostatná práce – pracovní list, který jste dostali ve škole, vypracovaný list nafotit, poslat do 16. 10, 16 00 h

8. A – podklady k výuce – týden 12. – 16. 10 2020

Ruský jazyk  – 8. A

 • úterý – online hodina časování sloves – opakování
 • čtvrtek – přepis textu, který jste obdrželi v minulém týdnu, práci nafoťte a pošlete do 15.10. do 16. 00h, fyzická kontrola proběhne v dalším týdnu.

Chemie

 1. online hodina – pondělí od 11:50 hodin – http://meet.google.com/njk-vdsn-csc
 2. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 12 – 13 (směsi, třídění směsí) – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 16. 10. 2020 do 12:00 hodin

Fyzika

 1. online hodina – úterý od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gza 
 2. podívej se na video – https://www.youtube.com/watch?v=ExgtsVHs7Lo 
 3. podívej se na video pro doplnění – https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM
 4. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 150 – 151 (světelné zdroje, rychlost světla) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 16. 10. 2020 do 12:00 hodin

Dějepis

 1. online hodina – středa od 10:00 hodin – http://meet.google.com/nce-nafq-vst
 2. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 125 – 127 (třicetiletá válka v českých zemích, konec třicetileté války) – termín odevzdání a zaslání na e-mal kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 16. 10. 2020 do 12:00 hodin
Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit