ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Informace pro rodiče žáků 2. stupně

Od 8. 6. 2020 je žákům 2. stupně povolena přítomnost ve škole. Naše škola nabízí 2 čtyřhodinové bloky vzdělávacích aktivit za týden, ve kterých se ve dvou týdnech (8. – 12. a 15. – 19. 6.) vystřídají hlavní předměty. Organizace týdne od 22. do 26. 6. a vydávání vysvědčení bude ještě upřesněna.

Tyto vzdělávací aktivity mohou proběhnout za následujících podmínek:

– žáci budou přihlášeni nejpozději 1. 6. 2020 do 16.00; dodatečné přihlášení je možné do počtu 15 žáků ve skupině;

– při rozhodování o přihlášení svého dítěte na vzdělávací aktivity vezme jeho zákonný zástupce v úvahu zejména příslušnost dítěte nebo osoby, se kterou žije ve společné domácnosti, k rizikovým skupinám – viz čestné prohlášení;

– bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení nebude Vašemu dítěti umožněn vstup do školy, vstup do školy není povolen ani žádným doprovázejícím osobám;

– škola bude pro vstup žáků otevřena od 7.40 do 7.55, žáci se nebudou před školou shlukovat, ani na sebe navzájem čekat, totéž platí pro vnitřní prostory školy a pro odchod žáků ze školy;

– ke skříňkám budou přistupovat jednotlivě, po odložení  věcí a přezutí si ve třídě umyjí a vydezinfikují ruce, s podrobnějšími pokyny budou seznámeni na začátku výuky, pokyny budou také vyvěšeny ve třídě a na WC;

– každý žák bude na výuku vybaven 2 rouškami – v jedné bude vstupovat do školy, druhou bude mít uloženu v sáčku, bude mít u sebe rovněž sáček k uložení špinavé roušky;

– roušku si může žák sundat pouze ve třídě na pokyn vyučujícího, roušku po sejmutí uloží do určeného sáčku;

– mimo třídu se žák pohybuje zásadně v roušce;

– žáci se budou pohybovat pouze po vymezených prostorách podle pokynů vyučujících – třída + přístupové chodby;

– nedodržování stanovených hygienických pravidel může být důvodem k nevpuštění žáka do školy, případně k jeho vyřazení ze vzdělávacích aktivit.

 

Stravování ve školní jídelně není z organizačních důvodů možné.

 

Čestné prohlášení s datem nejpozději den před nástupem do školy žáci přinesou s sebou první den výuky.

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit