ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Pravidla pro závěrečné hodnocení žáka ve školním roce 2019/2020

Pravidla pro závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020:

  1. Žák bude hodnocen především na základě podkladů, které byly získány v průběhu 2. pololetí školního roku 2019/2020 v době, kdy osobní přítomnost žáků ve výuce nebyla zakázána, tj, do 10. 3. 2020.
  2. Vyučující při hodnocení přihlédne k práci žáka v období vzdělávání na dálku, zejména k jeho snaze, pravidelnosti odevzdávání zadané práce, výsledkům samostudia, zvládnutí technologií a pravidel.
  3. Vyučující rovněž přihlédne k práci žáka v rámci vzdělávacích aktivit ve škole po obnovení provozu.
  4. Nedostatek podkladů nebo nedostatečné výsledky v období vzdělávání na dálku a nepovinných vzdělávacích aktivit ve škole není důvodem k závěrečnému hodnocení nedostatečný nebo nehodnocen.
  5. V případě zcela chybějících podkladů za celé 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude žákovi po dohodě s rodiči zadána práce takovou formou a v takovém rozsahu, aby hodnocení za 2. pololetí bylo umožněno.
  6. V případě, že by žák na základě výsledků do 10. 3. 2020 byl hodnocen nedostatečnou, bude žákovi po dohodě s rodiči zadána práce takovou formou a v takovém rozsahu, aby hodnocení za 2. pololetí bylo umožněno.
  7. O způsobu vydávání vysvědčení budou rodiče informováni s předstihem v souladu s aktuální epidemiologickou situací.

 

 

 

Ve Zlatých Horách 12. 5. 2020                                                        Mgr. Jitka Novotná

zástupkyně ředitele školy

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit