ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Otevření školy pro žáky 1. stupně

Informace k průběhu vzdělávání žáků 1. stupně od 25.5.

Škola bude pro příchod žáků otevřena v obvyklou dobu, tj. od 7.40 do 8.00. Žáci, kteří se budou vzdělávat v učebnách Ex pavilonu, budou přicházet vchodem na tento pavilon, žáci, kteří se budou vzdělávat na 1. pavilonu, budou vcházet hlavním vchodem. Odcházet budou všichni hlavním vchodem.

Do školy děti budou vstupovat bez doprovodu a v roušce. Po příchodu do školy půjdou rovnou do třídy (žáci 4. a 5. tříd do šatny), odloží si věci a vydezinfikují si ruce.

Roušky budou moci žáci odložit  ve třídě na pokyn vyučující, která jim také vysvětlí, jaká pravidla budou dodržovat.

Na obědy žáci budou chodit ve stejných skupinkách, jako budou v učebnách, proto i když dopolední část končí po 4. vyučovací hodině, někteří budou na oběd poměrně dlouho čekat. Bohužel to nejde zařídit jinak.

První den nezapomeňte na čestné prohlášení, jak jste na jeho odevzdání domluveni s třídními učitelkami. Bez tohoto prohlášení se žák nesmí výuky zúčastnit.

Pokud Vaše dítě bude odpoledne v družině, a Vy si je budete vyzvedávat, dodržujte co nejpřesněji dohodnutý čas.

Od pondělí 25. 5. bude na webových stránkách školy zveřejněn rámcový rozvrh hodin, abyste si mohli ověřit, jaké předměty bude Vaše dítě v jednotlivých dnech mít.

Děkuji za spolupráci nejen při zajištění podmínek pro výuku ve škole, ale i v průběhu celé výuky na dálku.

Mgr. Jitka Novotná

zástupkyně ředitele

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit