ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Od 25. 5. 2020 je žákům 1. stupně povolena přítomnost na vzdělávacích aktivitách ve škole. Naše škola nabízí dopolední část, „výuku“, a odpolední část, „družinu“. „Výuka“ bude trvat 4 vyučovací hodiny, poté mohou žáci být ve škole až do 15.00 v „družině“. V „družině“ budou žáci zůstávat ve třídách ve stejných skupinách jako při dopolední „výuce“. Rovněž bude žákům umožněno stravování ve školní jídelně.

Tyto vzdělávací aktivity mohou proběhnout za následujících podmínek:

– žáci budou přihlášeni nejpozději 18. 5. 2020 do 16.00; pozdější ani dodatečné přihlášení není možné;

– skupina bude mít po celou dobu stálé složení;

– při rozhodování o přihlášení svého dítěte na vzdělávací aktivity vezme jeho zákonný zástupce v úvahu zejména příslušnost dítěte nebo osoby, se kterou žije ve společné domácnosti, k rizikovým skupinám – viz čestné prohlášení;

– bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení nebude Vašemu dítěti umožněn vstup do školy, vstup do školy není povolen ani žádným doprovázejícím osobám;

– příchod a odchod ze školy bude ještě upřesněn v závislosti na počtu přihlášených žáků, žáci se nebudou před školou shlukovat, ani na sebe navzájem čekat, totéž platí pro vnitřní prostory školy;

– ke skříňkám budou přistupovat jednotlivě, po odložení věcí a přezutí si ve třídě umyjí a vydezinfikují ruce, s podrobnějšími pokyny budou seznámeni na začátku výuky, pokyny budou také vyvěšeny ve třídě a na WC;

– každý žák bude na výuku vybaven 2 rouškami – v jedné přijde do školy, druhou bude mít uloženu v sáčku, bude mít u sebe rovněž sáček k uložení špinavé roušky;

– roušku si může žák sundat pouze ve třídě na pokyn vyučujícího, případně při jídle ve školní jídelně; roušku po sejmutí uloží do určeného sáčku;

– žáci se budou pohybovat pouze po vymezených prostorách – třída + přístupové chodby, případně školní jídelna, je zakázáno se volně pohybovat po škole;

– nepřítomnost na vzdělávacích aktivitách omlouvají zákonní zástupci žáka obvyklým způsobem;

– nedodržování stanovených hygienických pravidel může být důvodem k nevpuštění žáka do školy, případně k jeho vyřazení ze vzdělávacích aktivit.

V případě střídavé péče je třeba, aby s nástupem do školy souhlasili oba rodiče.

 

Ve dnech, kdy budou žáci ve škole, se mohou stravovat ve školní jídelně. Až do konce školního roku bude k dispozici pouze jedno jídlo, výdej jídla bude upraven tak, aby vyhovoval požadavkům na ochranu zdraví. Žáci se budou stravovat ve stejných skupinách, jako budou ve třídách. Jestliže máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, a platíte trvalým příkazem, vedoucí školní jídelny Vaše dítě ke stravování přihlásí. Pokud platíte jiným způsobem, musíte je přihlásit sami.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit