ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Provoz školy od 10. 5. 2021 – aktualizace

Vážení rodiče,

od 10. 5. začne rotační prezenční výuka žáků 2. stupně za předem stanovených podmínek.

  1. května začnou do školy chodit žáci 6. třídy, 8.A a 8.B , v dalším týdnu je vystřídají žáci 7. třídy, 9.A a 9.B.

Podmínkou návratu do školy je, že žáci buď

  • budou 2 x týdně testováni antigenními testy (v pondělí a ve čtvrtek)
  • nebo absolvovali izolaci minimálně v rozsahu podle platného opatření MZDR a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu, tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit

Další podmínkou, v souladu s mimořádným opatřením, je ochrana dýchacích cest respirátory, případně zdravotnickými obličejovými maskami („rouškami“) u žáků školy.

K testování budou použity samoodběrové antigenní testy, pro naši školu jsou to testy Singclean. Pracovníci školy jsou při testování oprávněni pouze asistovat, ne testování provádět.

Testování je dobrovolné, je to ale nutná podmínka k tomu, aby se žáci mohli vzdělávat prezenčně. Pokud tedy nesouhlasíte s testováním svého dítěte, oznamte prosím tuto skutečnost co nejdříve třídní učitelce svého dítěte. Vaše dítě v tom případě nesplní podmínku pro prezenční výuku, bude dostávat úkoly. Na konkrétních podmínkách se s Vámi dohodne třídní učitelka Vašeho dítěte.

Pokud se dítě do školy dostaví, budeme předpokládat, že souhlasíte s jeho testováním. Testování proběhne pod dohledem pracovníků školy se současnou instruktáží.

Další informace najdete zde:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

 Prezenční výuka bude probíhat podle kompletních rozvrhů – ve 2. pololetí proběhly drobné úpravy, takže je dobré si rozvrhy zkontrolovat zde:

 https://skolazh.cz/vzdelavani/rozvrhy-a-suplovani/

Distanční výuka 2. stupně bude probíhat podle podobných rozvrhů jako na podzim. On-line hodin bude tedy méně, žáci budou dostávat zase více úkolů k samostatné práci. Informace najdete na stránkách školy, kde od pátku 7. 5. budou i aktuální rozvrhy pro on-line výuku.

Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci odhlášené, vždy je třeba se na další týden přihlásit.

Žáci 1. stupně a speciální třídy pokračují v docházce stejným způsobem jako dosud, jediná změna je v tom, že testováni budou už pouze 1x týdně, a to v pondělí (nebo první den své přítomnosti ve škole v daném týdnu).

Pokud Vaše dítě nebude ve škole přítomno v době, kdy probíhá testování, bude se testovat individuálně v malé tělocvičně. Velmi bychom uvítali, kdybyste nás o této skutečnosti informovali předem, ať můžeme vše připravit, zejména aby byl k dispozici pracovník školy pro dohled nad žákem při testování.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Jitka Novotná

ředitelka školy

725 582 347

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit