ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Zápis do 1. třídy – poprvé on-line

Stejně jako většina výuky  v tomto školním roce probíhal i zápis distančně – což vlastně znamenalo jenom vyplnění a odevzdání formulářů.

Protože se naše paní učitelky nechtěly úplně vzdát setkání s dětmi, škola nabídla zájemcům možnost on-line zápisu přes GoogleMeet. Ve školce nám vyšli vstříc a zjistili, kdo z rodičů a dětí by měl zájem, a pak už stačilo přes SMS a maily domluvit termín.

Děti plnily podobné úkoly, jako by byly ve škole – povídaly si s paní učitelkou o sobě, své rodině, co rády dělají. Ukázaly, jak zvládají počítání, jak se orientují v prostoru, které barvy mají v oblibě. Nakreslily také pro paní učitelku obrázek, který jejich rodiče poslali mailem, a dokonce si i společně zacvičili.

Přestože to pro většinu dětí (a i pro některé z rodičů) byla první zkušenost s on-line „výukou“, všichni to zvládli na jedničku. Děti byly velmi bezprostřední a neměly žádný problém s navázáním kontaktu.

Za odměnu a jako potvrzení přijetí mezi školáky děti dostaly diplom, ale nejspíš i bez něj by všichni byli s průběhem zápisu velmi spokojení.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit