ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Testování a roušky

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
To znamená, že k tomuto datu je ukončeno testování žáků a v platnosti zůstává nošení roušek (v případě dospělých osob respirátorů) ve společných prostorách školy.

V případě, že by se situace s nemocí Covid-19 výrazně zhoršila, je možné, že se testování vrátí. Škole by měla být tato skutečnost (pokud nastane) oznámena nejméně 7 dní předem.

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit