ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021 – 2024

Vážení rodiče,

Rada města Zlatých Hor ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., zřídila svým usnesením ke dni 1.1.2006 Školskou radu Základní školy  Zlaté Hory. Počet členů školské rady stanovila na šest. Podle uvedeného zákona třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci školy.

Volební období školské rady činí 3 roky. Funkční období současné rady bylo vzhledem k nouzovému stavu prodlouženo do 11. 8. 2021. Pro následující období v letech 2021 – 2024 se uskuteční nové volby.

V souladu se schváleným Volebním řádem pro volbu členů školské rady Vás žádáme, abyste se voleb zúčastnili. Současně Vás žádáme, abyste navrhli 2 kandidáty z řad rodičů na členství ve školské radě a zároveň zvážili možnost vlastní kandidatury. Své návrhy napište na přiložený formulář a pošlete jej do školy prostřednictvím svého dítěte v termínu do 4. 6. 2021. K později zaslaným návrhům nebude přihlíženo.

Volební řád je k nahlédnutí zde: 2_VolebniRad

 

S poděkováním za spolupráci                                                 Mgr. Jitka Novotná – ředitelka školy

 

Harmonogram voleb členů školské rady Základní školy Zlaté Hory

 

Út 1. 6. 2021 zahájení 1. kola voleb
Pá 4. 6. 2021 14:00 ukončení 1. kola voleb, tj. ukončení podávání návrhů na členy školské rady
Pá 11. 6. 2021 zveřejnění kandidátů na členství ve školské radě
Po 14. 6.2021 zahájení 2. kola voleb
Čt 17. 6. 2021  14:00 ukončení 2. kola voleb
St 23. 6. 2021 zveřejnění výsledků voleb
Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit