ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Volno pro žáky 29. 6. 2021

Vážení rodiče,

Vážený pane starosto.

 

dovolte mi, abych Vás informovala, že na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji ze závažných organizačních důvodů na úterý 29. 6. 2021 jeden volný den pro žáky.

Důvodem vyhlášení volného dne pro žáky je realizace školení DVPP v rámci projektu „Podpora pedagogů a žáků ZŠ Zlaté Hory II“, které bylo opakovaně odkládáno kvůli mimořádným opatřením a tento termín je jediný a poslední, kdy je možné  školení v rámci uvedeného projektu uskutečnit.

Pokud byste v tento den potřebovali zajistit hlídání svého dítěte (svých dětí), informujte prosím svou třídní učitelku. Zajistíme provoz ŠD v potřebném rozsahu.

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit