ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Vysazení Stromu svobody

V rámci oslav 100.výročí vzniku samostatného Československa a 50. výročí existence Základní školy na Wolkerově ulici ve Zlatých Horách byla na pozemku před odborným pavilonem zasazena  jubilejní lípa jako symbol zmíněných výročí a současně symbol svobody, demokracie a národních tradic. Této slavnostní události se zúčastnili žáci a zaměstnanci školy, přítomen byl současně starosta Města Zlaté Hory Ing. Milan Rác.

Od zahájení provozu školy dne 16.prosince 1968 prošla ZŠ Zlaté Hory značnými stavebními úpravami, mimo jiné dostavbou EX pavilonu, výstavbou školního hřiště, rekonstrukcí hlavního vchodu, vybudováním nástavby oddělení školní družiny, rekonstrukcí školní jídelny, modernizací učeben a tepelnou izolací všech školních budov.

Aktuálně je ZŠ Zlaté Hory moderní školou, která vedle klasických učeben realizuje výuku v řadě učeben odborných s cílem poskytnout dětem pevný vzdělanostní základ, aby si mohly po skončení povinné školní docházky vybrat podle svých zájmů, schopností, dovedností a rodinných tradic obor středoškolského vzdělávání, který jim bude plně vyhovovat.

Do dalších let činnosti školy přeji všem současným a budoucím žákům a pracovníkům školy hodně pěkných chvil strávených ve škole, pevné zdraví a osobní pohodu při naší společné práci.

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit