ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Výsledky dotazníkového šetření k distanční výuce

Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně a kolegové,

v závěru minulého školního roku jsem Vás oslovila s žádostí o vyplnění dotazníků k distanční výuce – nabízím Vám teď shrnutí výsledků.

Žáci 1. stupeň – odpovědělo 67 žáků

 

otázka odpověď
Jak se mi učilo online: 11,5% Bylo to lepší než chodit do školy

67,2% Bylo to horší než chodit do školy

11,9% Nebyl v tom žádný rozdíl

Připravoval ses na výuku? 52,2% Připravoval jsem se pravidelně

38,8% Připravoval jsem se občas

9%      Připravoval jsem se minimálně, jenom  jsem     psal úkoly, nepřipravoval jsem se

Nejvíce mi vyhovovalo: 40,3% Cvičení ve formulářích a výukové hry

29,9% Výuka formou online hodin

26,9% Samostatná práce na zadaných úkolech

2,9%   Pracovalo se mi všude stejně, Škola

Nejvíce mi vadilo (bylo možné zaškrtnout více možností): 48       Technické problémy

36        Neustálé koukání na obrazovku

20        Vyrušování jinými členy domácnosti

13        Chyběla konzultace s vyučujícím

11        Chyběla rada spolužáků

10        Vlastní lenost a nechuť se pustit do práce

Výhody distanční výuky (více odpovědí): 40        Mohl jsem být stále doma

37        Menší počet online hodin než by bylo ve škole

14        Rodiče mi pravidelně pomáhali

6          Žádný kontakt se spolužáky

2          Žádný kontakt s vyučujícími

Nevýhody distanční výuky (více odpovědí): 48        Žádný kontakt se spolužáky

44       Nemohl jsem do školy

34       Žádný kontakt s vyučujícími

14       Častější dohled rodičů

7         Menší počet online hodin než by bylo ve škole

 

Rodiče 1. stupeň – zapojilo se 67 rodičů

 

otázka odpověď
Byl/a jste dostatečně informovaná o výuce? 95,5% Ano, naprosto

4,5%    Informací mohlo být více

Jakým způsobem se k Vám informace převážně dostávaly? 79,1%  Maily vyučujících

další možnosti Bakaláři, web školy, MS Teams, Messenger, telefon, děti

Změnil se v průběhu školního roku rozsah on-line výuky ve třídě, do které Vaše dítě chodí? 64,2% Ano

35,8% Ne

Byla tato změna k lepšímu? (Odpověděli i někteří rodiče dětí, jejichž výuka se nezměnila) 65,5% Ano

34,5 % Ne

Je podle Vás lepší 68,7% více on-line výuky a méně samostatné práce

31,3% méně on-line výuky a více samostatné práce

Máte výhradu k výuce některého z předmětů? 88,1% Ne

11,9% Ano

Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, napište prosím, o který předmět se jedná.

K čemu ve výuce máte výhrady?

Tyto odpovědi byly rozebrány s příslušnými vyučujícími
Je ještě něco, co byste rád dodal/a na závěr? (volné parafráze a zestručnění, pořadí podle četnosti výskytu) Hlavně aby už nebyla distanční výuka.

Poděkování pedagogům.

Příliš mnoho úkolů – zátěž pro rodiče.

Komplikace s technikou – jednodušší bylo řešit úkoly z mailu.

Více výchov a sdílení prožitků.

Ztratil jsem úctu k učitelům, podejte si odvolání dobrovolně.

Žáci 2. stupeň – 81 odpovědí

 

otázka odpověď
Jak se mi učilo online: 45,7% Bylo to lepší než chodit do školy.

45,7% Bylo to horší než chodit do školy.

8,6%   Nebyl v tom žádný rozdíl.

Kolik hodin jsem denně věnoval/ přípravě na výuku? 65,4%  0 – 1 hodinu denně

27,2%  1 – 2 hodiny denně

7,4%     více než 2 h denně

Kolik hodin jsem denně věnoval /a přípravě na výuku v sobotu a v neděli? 96,3%  0 – 1 hodinu denně

3,7%    1 – 2 hodiny denně

Nejvíce mi vyhovovalo: 51,9%  Výuka formou online hodin

25,9%  Samostatná práce na zadaných úkolech

další odpovědi MS Teams, Google Classroom, nic, každé je v něčem dobré

Nejvíce mi vadilo (více odpovědí): 64        Technické problémy

35        Vlastní lenost a nechuť pustit se do práce

29        Neustálé koukání na obrazovku

21        Chyběla konzultace s vyučujícím

21        Chyběla rada spolužáků

19        Vyrušování jinými členy domácnosti

Jak často vyučující poskytovali zpětnou vazbu?

Jak často jste dostávali přiměřené množství úkolů?

Odpovědi byly rozebrány s příslušnými vyučujícími.
Výhody distanční výuky (více odpovědí): 73        Pohodlí domova

53        Menší počet online hodin než by bylo ve škole

19        Žádný kontakt se spolužáky

17        Pomoc rodičů

16        Žádný kontakt s vyučujícími

dále více času na kamarády a rodinu, můžu podvádět, delší zápisy si můžu zapsat dodatečně, můžu si jít zapálit, kdy chci

Nevýhody distanční výuky (více odpovědí): 50        Žádný kontakt se spolužáky

32        Žádný kontakt s vyučujícími

29        Častější dohled rodičů

21        Nepřítomnost ve škole

3          Menší počet online hodin než by bylo ve škole,

dále celková motivace něco dělat, je těžší podvádět, nezvládám učivo tak rychle, nutnost mít počítač, telefon, musíte si poradit sami, žádné nevýhody

Rozsah online výuky: 61,7%  Více online hodin, méně samostatných úkolů

38,3%  Méně online hodin, více samostatných úkolů

Máte nějaký postřeh k výuce na dálku? (Zestručněné parafráze, podle četnosti odpovědí) Byla dobrá, ale stačilo.

Kdybychom se nemuseli připravovat na přijímačky, bylo by to lepší.

Méně zápisů, nebo aspoň ne tak dlouhé.

Byla to zábava.

Více aktivity pojaté jako hry.

Rychle se zvyká a špatně odvyká.

Kvalita připojení, hodiny se sekaly.

Bylo by fajn střídat prezenční a distanční výuku i po covidu.

Učitelé na to často kašlali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodiče 2. stupeň – 75 odpovědí

 

otázka odpověď
Byl/a jste dostatečně informovaná o výuce? 68%    Ano, naprosto

30,7% Informací mohlo být více

0,3%   Informovanost byla nedostatečná

Jakým způsobem se k Vám informace převážně dostávaly? 38,7% Maily vyučujících

26,7% Bakaláři

25,3% Web školy

dále od dítěte, MS Teams, kombinace

Jistě jste si všiml/a, že v lednu došlo ke změně počtu on-line hodin. Jaký rozsah online výuky je podle Vás lepší? 80%    Více online hodin a méně samostatné práce

10,7%  Je to jedno

9,3%    Méně online hodin a více samostatné práce

Zhodnoťte výuku jednotlivých předmětů. V naprosté většině byla z pohledu rodičů v pořádku.
Máte nějaké postřehy k výuce některého z předmětů? Jsem proti online výuce výchov.

Výchovy byly příjemné zpestření.

Občas velmi nezáživné.

Zadán úkol z neprobraného učiva.

Pozadu s učivem.

Učitelé odbíhali k vlastnímu vyprávění.

Je ještě něco, co byste dodal/a na závěr? (Zestručněné parafráze) Online výuka byla pro všechny náročná.

Poděkování pedagogům.

Ne zcela zvládnuté Teamsy v 6. třídě.

Sjednotit zadávání.

Dotazník by měli vyplnit hlavně žáci.

Děti nedělají úkoly a rodiče se ve výuce nevyznají.

Lituji pedagogy, některé děti si z vás dělaly dobrý den.

Syn vše zvládal, naučil se samostatnosti a zvedlo mu to sebevědomí.

 

 

A na závěr pohled nás, učitelů:

 

otázka odpověď
Ke komunikaci se žáky jsem využíval/a (v tomto pořadí podle četnosti) Google Meet

e-mail

web školy

MS Teams

Bakaláře

telefon

sociální sítě

Ke komunikaci s rodiči jsem využíval/a (v tomto pořadí podle četnosti) e-mail

telefon

Bakaláře

web školy a sociální sítě

Google Meet

MS Teams

V tomto školním roce jsem k tomu, co jsem dělal/a vloni, přidal/a výuková videa

on-line výuku přes Google Meet

Google formuláře

Wordwall aktivity

on-line výuku  přes MS Teams

výzvy ve výchovách, další aktivity, videa na YouTube, využití Bakalářů

Seřaďte způsoby výuky od nejsnazší po nejobtížnější 1 Prezenční výuka

2 Střídavě delší období distanční a prezenční výuky

3 Dlouhodobá distanční výuka

4 Rotační výuka

Co jsi vnímal/a jako problémy distanční výuky? (více odpovědí) 13  Nedostatek kontaktu se žáky

11 Obtížné oddělování „práce“ a „volna“

11  Časová náročnost distanční výuky

9    Neobjektivnost hodnocení

8    Nedostatek kontaktu s kolegy

8    Problémy s technikou

6    Nejistota

4   Obtížná komunikace se žáky

1   Obtížná komunikace s rodiči

Z čeho jsi měl/a největší obavy při návratu do školy?

(více odpovědí)

9   Z toho, že si žáci odvykli pracovat

8     Ze vztahů ve třídách

6    Z nošení roušek, respirátorů

6    Z nedostatečných znalostí žáků

4   Z testování žáků

Distanční výuku jsem v porovnání s loňským rokem zvládl/a 80% Lépe

20% V podstatě stejně

Příjemně mě překvapilo: Rychlá adaptace dětí na změny.

Jak dobře děti naskočily do prezenční výuky.

Jak dobře mnozí zvládali distanční výuku.

Snaha některých dětí a jejich přístup k práci.

Jak někteří žáci během distanční výuky „vyrostli“

Sounáležitost kolegů.

Radost některých žáků z návratu do školy

Nepříjemně mě překvapilo: Někteří žáci dělali jen to, co měli posílat

Opravdu jsme přišli o velký kus školního roku

Přístup některých rodičů

Neochota zapínat kameru

Nízká úroveň pohybových dovedností

Nejvíce mi pomáhalo: Sdílení s kolegy

Organizace práce

Nadšení dětí

Kladné reakce rodičů

Zpracovaný materiál na internetu

Komunikace s dětmi

Viděla jsem výsledky

Důsledná příprava

Nejvíce mě brzdilo: Technika

Moje hlava

Opakování pokynů, únava

Nemožnost důsledné kontroly

Čas

Nesoustředěnost dětí, zasahování rodinných příslušníků

Lhaní některých dětí

Něco navíc: Poděkování kolegům

Zvládli jsme to, do budoucnosti se nebojím, ale bylo by fajn, kdyby se už to neopakovalo

Využití některých věcí v běžné výuce

Zlepšit internet i celkově techniku ve škole, sjednotit systém

Všem, kteří dotazník vyplnili, děkuji.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit