ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do prvních tříd proběhne ve škole ve dnech 12. a 13. dubna 2023. Prostřednictvím tabulek ve školce se opět budete moci objednat na konkrétní čas. Budeme rádi, když přijdete i se svým dítětem, které se tak bude moci seznámit s prostředím školy. S sebou si vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání i o odklad budete mít k dispozici přímo u zápisu, případně také ke stažení na stránkách školy.

Vaše žádost dostane přiděleno registrační číslo, pod tímto číslem pak bude uvedena v seznamu přijatých žáků.

Podle ustanovení Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění § 183, odst. 2. se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem. Tento seznam bude zveřejněn po skončení zápisu na vývěsce před Základní školou Zlaté Hory a na webových stránkách školy www.skolazh.cz, a to nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí vašeho dítěte bude současně v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání osobně u ředitelky školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

  

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost o odklad doložena těmito doklady:

  1. Doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) – PPP Jeseník tel: 584411829, mail: pppor@jes.cz
  2. Doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

 

Praktický postup při žádosti o odklad:

Teprve až si rodiče zajistí kladné vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa), předají najednou obě doporučení i žádost o odklad – osobně, poštou, případně elektronicky datovou schránkou (ahftit9).

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit