Yearly Archives: 2020


Výuka a provoz školy od 4. 1. 2021


Prezenční výuka od 4. 1. 2021 je povolena pouze pro žáky 1. a 2. ročníku a pro žáky speciální třídy. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Hodiny TV budou v případě dobrého počasí probíhat formou procházky nebo her venku, pamatujte tedy 

Více

Informace o Covid – 19


Vážení rodiče, v základní škole se vyskytl případ onemocnění COVID -19. Sledujte proto zdravotní stav svých dětí a případné změny konzultujte s praktickým lékařem pro děti a dorost. Pokud byla míra rizikovosti kontaktu vašeho dítěte s pozitivní osobou vyhodnocena jako riziková, budete 

Více

Přírodovědná korespondenční soutěž – pro žáky 1. i 2.stupně


Vážení přátelé, také v tomto školním roce vyhlašuje Středisko volného času DUHA Přírodovědnou korespondenční soutěž opět pouze v jednom kole. Soutěž je tradičně vyhlášena pro pět věkových kategorií a jako vždy se jí mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy, které se spojí s odborným 

Více

Školní rok 2020/2021


Prázdniny a státní svátky 28.9.2020                 (po)        Den české státnosti 29.- 30.10.2020    (čt-pá) Podzimní prázdniny 17.11.2020               (út)        Den boje za svobodu a demokracii 21.12. – 3.1.2021  

Více

Provoz školy do konce kalendářního roku


Vážení rodiče a všichni spoluobčané, jak sami víte, od pátku přechází Česká republika opět do 4. stupně PES, a s tím souvisejí organizační změny v provozu školy i tělocvičen. Vyučování před Vánoci končí v pátek 18. prosince, v pondělí a 

Více

Informace o Covid-19


Vážení rodiče, v základní škole se vyskytl případ onemocnění COVID -19. Sledujte proto zdravotní stav svých dětí a případné změny konzultujte s praktickým lékařem pro děti a dorost. Pokud byla míra rizikovosti kontaktu vašeho dítěte s pozitivní osobou vyhodnocena jako riziková, 

Více

On-line burza středních škol


Vážení rodiče, dovolte mi Vás informovat o možnosti pro Vás i Vaše děti (žáky devátých ročníků) se přímo propojit se středními školami a učilišti pomocí on-line videokonferencí, které se budou konat také v našem regionu. Tradiční přehlídky středních škol nebylo 

Více

Otevření tělocvičen a posilovny pro veřejnost od 3. 12. 2020


PRAVIDLA PRO ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ AKTIVITY  V TĚLOCVIČNÁCH OD 3. 12. 2020 Možné jsou pouze individuální aktivity v maximálním počtu 10 účastníků. Všichni účastníci používají roušku a dodržují 2 m odstupy. Šatnu účastníci používají pouze v nezbytně nutné míře, je zakázáno využívat 

Více

Dotazník pro rodiče – koncepce školy


Se zpožděním, za které se omlouvám, se můžete  v odkazu níže seznámit s výsledky dotazníku pro rodiče, se kterým jsem Vás oslovila na konci září. dotazník rodiče Všem 28 rodičům, kteří věnovali svůj čas jeho vyplnění, děkuji. Mgr. Jitka Novotná, 

Více

Zlatý Ámos 2020


Vážení rodiče, milí žáci, byli jsme požádáni, abychom Vás informovali o tom, že v anketě Zlatý Ámos přibyl titul Dálkový Ámos. Pokud byste chtěli některého z našich pedagogů nominovat, všechny informace jsou v přiložených souborech: plakat_on-line_28 roc TZ-Dálkový Zlaty Amos

Více

Noc vědců


Milí žáci, rodiče,                          zveme Vás na akci, která se koná v pátek, 27.11.2020. Díky této aktivitě můžeme nahlédnout do tajů různých věd. Noc vědců, akce oživující v jeden 

Více

Informace k nástupu žáků do školy od 30. listopadu


Vážení rodiče, od 30. listopadu nastoupí do školy další žáci, a to následujícím způsobem: celý 1. stupeň (bude chodit do školy stále) družina bude v provozu dle pravidel nastavených od 18.11.2020 (rozdělení tříd podle daného ročníku) z 2. stupně půjde o 

Více

Ochranné štíty


Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na možnost používání ochranných štítů místo roušek, cituji z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví: „Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel 

Více

9. ročník – volba střední školy


Vážení rodiče, milí žáci a žákyně! V současné době probíhá tzv. distanční výuka a nemůžeme se setkávat v předmětu Volba povolání a také se nebudou konat akce pro žáky 9. ročníků tak, jak jsme byli zvyklí v předchozích letech. Určitě 

Více

Bakaláři – informace pro rodiče žáků 2. stupně


Vážení rodiče, vypadá to, že se nám příliš neosvědčil současný způsob zápisu do Bakalářů – zdá se, že je příliš komplikovaný pro Vás i pro nás. Rozhodli jsme se tedy přistoupit k následujícímu zjednodušení: jako absenci budeme psát pouze skutečnou nepřítomnost 

Více

Hurá do školy


Ve středu 18. 11. se škola otevře pro žáky první a druhé třídy. Pro žáky i pedagogy platí povinnost nosit roušku po celou dobu přítomnosti ve škole a dodržovat bezpečné rozestupy. Školní docházka je povinná pro všechny žáky prvních a 

Více

Přihlášky na střední školu – obory s talentovou zkouškou


Vážení rodiče! Vzhledem k tomu, že probíhá tzv. distanční výuka a s žáky se nyní nepotkáváme ve školní budově, dovolím si Vás upozornit, že termín pro podání přihlášky pro obory vzdělání s talentovou zkouškou je 30. listopad 2020 . Uchazeč 

Více

Distanční výuka – aktuální informace


Vážení rodiče, vzhledem k velmi pravděpodobnému delšímu pokračování distanční výuky bych Vám chtěla připomenout pravidla, která pro ni platí, a seznámit Vás s některými novinkami. Nejpodstatnější změnou je, že na rozdíl od jara je nyní distanční výuka povinná. Připomínám, že distanční výuka 

Více

Aktuální rozvrhy online výuky


Pro větší přehlednost znovu uvádíme rozvrhy online hodin pro 2. stupeň: 6. třída 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina pondělí Z M AJ/AJ úterý D středa ČJ/M ČJ/M AJ/Brá (Dobrovolná sk.) čtvrtek pátek PŘ 

Více

Žádost MŠMT o spolupráci


Vážení rodiče, MŠMT nás požádalo o spolupráci při vysvětlování našim žákům – Vašim dětem, jak je důležité dodržovat preventivní protiepidemická opatření. Přikládám proto plakátky pro 1. i 2. stupeň, kde jsou opatření přehledně shrnutá a prosím, abyste se o nich 

Více