Yearly Archives: 2021


Výuka od 1. 3. 2021


Vážení rodiče, vláda České republiky svým usnesením ze dne 26. 2. 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání od 1. 3. do 21. 3. 2021. Znamená to, že od pondělí veškerá výuka na naší škole probíhá pouze distančně. Změna 

Více

Zápis pro školní rok 2021/2022


Vážení rodiče, vhledem k tomu, že MŠMT zatím připravuje pokyny pro letošní zápis, žádám Vás zatím o trpělivost. Jakmile škola pokyny k zápisu obdrží, budu Vás informovat. Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy  

Více

Kroužky on-line


Vážení rodiče, naše škola byla požádána o předání informací o on-line kroužcích. Takže pokud byste měli zájem přihlásit své děti do on-line kroužků, můžete to udělat prostřednictvím projektu Beru kroužky: https://www.berukrouzky.cz/o-projektu A zde jsou podrobnější informace o jednotlivých kroužcích: Druhy 

Více

Zimní radovánky 2.tř.


Hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností lze realizovat různými způsoby. Co však může být v dnešní době různých omezení lepšího než vyrazit na čerstvý vzduch a pořádně si tyto hodiny užít. Volný pohyb, povídání a společné tvoření dokáže každého z 

Více

Roušky a respirátory od 25. 2. 2021


Vážení rodiče, milí žáci, níže přikládám citaci nařízení MŠMT k povinnosti nosit ochranný prostředek: Roušky od 25. 2. 1. Všem osobám se od 25.2. nařizuje mít ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), ostatních veřejně přístupných 

Více

Výuka od 15. 2. 2021


Vzhledem k tomu, že do této chvíle (14. 2. cca 11.30) nevydalo MŠMT žádné nové pokyny k výuce, bude od zítřka výuka na naší škole pokračovat stejně jako před jarními prázdninami – 1. třídy, 2. třída a ST prezenční výuka, 

Více

Výuka od 1. 2. 2021


V souladu s posledními pokyny MŠMT bude výuka od 1. 2. 2021 probíhat stejným způsobem jako dosud – ve škole budou žáci 1. a 2. ročníku a celá ST, všichni ostatní se budou vzdělávat distančně. Zítra, 29. 1. 2021, jsou 

Více

Vyhlášení Biologické olympiády


Milí žáci, dlouze očekávaná Biologická olympiáda je zde! Školní kola proběhnou online a to v jednotném termínu – v týdnu od 25. do 31.3. 2021 a okresní kola se tento rok neuskuteční – až krajská. Školní kola se uskuteční online nebo 

Více

Výuka od 25. 1. a vydávání vysvědčení


Vážení rodiče, milí žáci, zde jsou aktuální informace k výuce: V týdnu od 25. 1. 2021 pokračuje výuka stejným způsobem jako dosud – 1. a 2. ročníky a speciální třída jsou ve škole, ostatní třídy se vzdělávají distančně. Na 2. stupni probíhá 

Více

Distanční výuka na 2. stupni od 18. 1. 2021


Vážení rodiče, milí žáci, od příštího týdne jsme se rozhodli přistoupit ke změně v organizaci distanční výuky na 2. stupni, od které si slibujeme lepší organizaci času dětí. Výuka bude probíhat pravidelně každý den v rozsahu 4 – 5 hodin, zpravidla od 

Více

9.A


Rozvrh online výuky od 18. 1. 2021   1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina pondělí M ČJ CH PŘ AJ úterý Z RJ ČJ AJ M středa PŘ F M OV/VZ D čtvrtek F ČJ CH 

Více

9.B


Rozvrh online hodin od 18. 1. 2021   1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina pondělí ČJ PŘ M AJ VZ/HV úterý CH M RJ ČJ* *příprava na přijímačky – nepovinná středa AJ ČJ F D VV/OV 

Více

8.B


Rozvrh online hodin od 18. 1. 2021   1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina pondělí PŘ F RJ CH VP/VV úterý ČJ D M AJ středa AJ F HV/OV ČJ M čtvrtek PŘ Z CH M 

Více

8.A


Rozvrh online výuky   1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina pondělí CH ČJ M AJ HV/VV úterý RJ ČJ F PŘ VP* *lichý týden středa CH AJ D M čtvrtek F D M RJ OV* *sudý 

Více

7. třída


Rozvrh online výuky od 18. 1. 2021   1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina pondělí NJ1/AJ2 M2* Z M1* D *půlka třídy, druhá půlka má volno úterý M AJ1/NJ2 ČJ F VZ/VV středa D PŘ ČJ 

Více

6. třída


Rozvrh pro distanční výuku od 18. 1. 2021 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina pondělí F Z M ČJ úterý M D PŘ ČJ středa ČJ1/M2 M1/ČJ2 AJ/AJ Z čtvrtek M ČJ AJ/AJ VZ/HV pátek PŘ 

Více

3. třída


AJ 22. 2 – 26. 2. 2021 zadání na online hodiny: AJ3_12 online hodina: pondělí 10:00, úterý 8:00 http://meet.google.com/rot-uucg-ujf PL numbers (čísla): vypsat do neděle a poslat na mauricovaj@skolazh.cz AJ 15. 2. – 19.2. 2021 zadání na online hodiny: AJ3_11 online 

Více

Geologická olympiáda – školní kolo


S velkou radostí a pýchou oznamujeme, že nám Ondřej Zbožínek, žák 8. ročníku, postoupil do okresního kola Geologické olympiády! Ondřeji, gratulujeme!!!

Více