ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

7.A

Prosím o vyplnění dalšího dotazníku pro zjištění informací z doby výuky na dálku – bude sloužit vedení školy k zhodnocení = zpětná vazba https://forms.gle/QRR9wFNDwx2PmWpe9

Byli jsme požádáni o spolupráci ve výzkumném šetření COVIDADOL 2020, které probíhá ve spolupráci s MŠMT a má zmapovat, jak žáci ve věku 10 – 18 let zvládali život s COVID-19. Dotazník najdete na následující adrese:

https://forms.gle/WXM6qk3K3JZBS8JQ6

Budeme rádi, když se do šetření zapojíte.

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když:

 1. kliknou na spustit učebnice online
 2. zaregistrují se jako studenti (stačí vyplnit platný e-mail a heslo)
 3. po přihlášení vyberou v horním menu „katalog“, kliknou na ikonu kterékoli MIUč+ a vyberou volbu „vyzkoušet“

Kterékoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 15.6. 2020 do 19.6. 2020

UČEBNICE – nezapomeň si připravit učebnice na odevzdání !!!!

Matematika – pro ty, co se v tomto týdnu nebudou účastnit výuky ve škole:  důkladně si přečtěte studijní materiál procenta M7_procenta_1 a udělejte si výpisek z přiloženého materiálu. Nejpozději do 18.6.2020 odevzdáte na email: brankovap@skolazh.cz vypracovaný pracovní list. M7_PL20_19062020

Fyzika – Zkontroluj si všechny zadané úkoly a pošli dodatečně resty 🙂

Dějepis – Udělej si výpisky z učebnice na straně 113 – 114 – Rusko a Osmanská říše. Odpověz na otázky v učebnici na straně 115 a pošli všechno ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz

Jazyk ruský –  v tomto týdnu se věnujte dokončování zadaných úkolů, ti, kteří nemají zatím splněno, najdou odkazy nebo pokyny ve své poště.

Přírodopis, Výchova ke zdraví – tento týden mi posíláte úkoly, které jsem od vás neobdržela – kontrola plnění.

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 8.6. 2020 do 12.6. 2020

Pokyny pro ty, kteří jdou do školy – Výuka je od 9:00 do 12:40 hod … Pondělí – D, ČJ, M, RJ + Středa – F, Z, AJ, Př … 8. 6. – nezapomeňte s sebou vyplněné čestné prohlášení příloha_čestné_prohlášení !!!

UČEBNICE !!! … začněte doma s kontrolou učebnic (v týdnu od 22. 6. je odevzdáváte)

Ti,co do školy nepřijdou, pracují dle těchto zadání.

Ruský jazyk – Milí sedmáci, blížíme se k cíli. Vy, kteří nebudete navštěvovat školu, si nacvičte psaní posledních dvou písmen azbuky. Vypracujte cvičení 5.1 a 5.2 na stranách 57 a 58 v pracovním sešitě. Pošlete ke kontrole. Zopakujte si slovíčka ze stran 54–55. Snažte se jich co nejvíce zapamatovat.

Matematika – v tomto týdnu vypracují ti, kteří nebudou navštěvovat školu, souhrnný pracovní list. M7_PL19_12062020 Pracovní list odevzdáváte pouze na email: brankovap@skolazh.cz nejpozději do pátku 12.6.2020.

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 1

Dějepis – Pokračujeme dál v kapitole Evropa 15. – 16. století – udělej si výpisky z „Anglie, Francie“ na straně 110 – 112 a pošli je ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Nezapomeňte dodatečně poslat nevypracované úkoly. Videohodiny již do konce školního roku nebudou.

Fyzika – Učivo pro tento týden je v učebnici na straně 152 – 159 „Šíření světla a Fáze Měsíce“. Udělej si výpisky a pošli je ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Podívej se na následující video pro lepší pochopení učiva https://www.youtube.com/watch?v=27zQFKzJLMY Nezapomeňte dodatečně poslat nevypracované úkoly. Videohodiny již do konce školního roku nebudou.

Výchova ke zdraví – tento týden mi posíláte úkoly, které jsem od vás neobdržela – kontrola plnění.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 1.6. 2020 do 5.6. 2020

Pro rodiče: Pokyny pro dobrovolný nástup do školy od 8. 6. 2020 2stupen (zprávu ANO / Ne s jménem žáka mi posíláte nejpozději do 1. 6. 2020 do 16:00 hodin) a Čestné prohlášení příloha_čestné_prohlášení, které musí mít každý žák 8. 6. 2020 ráno s sebou. Datum na něm musí být 7. 6. 2020 nebo 8. 6. 2020!!!

Český jazyk – informace zde: PL – pum, puč, …, PRACOVNÍ LIST – VV

Matematika – vše potřebné na tento týden máte uvedeno zde: M7_instrukce_0106_0506 pracovní listy: M7_PL17_04062020M7_PL18_04062020

Angličtina – všechny informace najdete zde: 7. A – AJ – 1. 6.

Zeměpis – všechny informace najdete zde: 7. A – zeměpis 1. 6.

Fyzika – Téma na tento týden je „Světelné zdroje, rychlost světla“ – udělej si výpisky (opět je pošleš ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz) z učebnice strana 150 – 154. Pro pochopení učiva se podívej na následující videa https://www.youtube.com/watch?v=ExgtsVHs7Lo  https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM 

Dále vypracuj odpovědi na úkoly (označeno U) 5, 6a), 7, 8, 9 na straně 152 – opět pošli ke kontrole na můj e-mail. Videohodinu máme opět ve středu 3. 6. 2020 v 9:00 hodin – odkaz na připojení je zde http://meet.google.com/qrv-gihw-tph

Dějepis – Téma na tento týden je „Evropa v 15. a 16. století“ – udělejte si výpisky z učebnice na straně 106 – 109 (Španělsko,Nizozemí) – pošlete je ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Videohodinu máme opět ve čtvrtek 4. 6. 2020 v 9:00 hodin – odkaz na připojení je zde http://meet.google.com/tgc-yatz-gzn

Výchova ke zdraví – informace vám zašlu na váš e mail v průběhu týdne

Přírodopis – – veškeré informace naleznete Přírodopis7

Ruský jazyk – V tomto týdnu se uskuteční online hodina už v pondělí. Pozvánku s rozdělením skupin opět naleznete v poště. Budeme se věnovat práci s textem. Samostatně vypracujte cv.20 a/65, pište do malého pracovního sešitu, nezapomeňte poslat ke kontrole.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020

Angličtina – vše najdete zde Angličtina 7. – 25. 5.

Zeměpis – vše najdete zde 7. A Zeměpis 25. 5.

Matematika – tento týden pracujte dle instrukcí zde: M7_instrukce_2505_2905  Studijní materiál naleznete zde: M7_studijní materiál_konstrukce kosodélníku a pracovní listy zde: M7_PL15_28052020 M7_PL16_29052020

Fyzika – Téma na tento týden je „Tlak plynu v uzavřené nádobě“ – udělej si výpisky z učebnice na straně 143 – 147 – pošli je ke kontrole na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz.

Podívej se na videa pro lepší pochopení učiva: https://www.youtube.com/watch?v=6DQNHeYaFOA

http://youtube.com/watch?v=4aCH5qOgiBwhttps://www.youtube.com/watch?v=5GEG1TBwleg

Vypočítej příklady z učebnice 148/1, 149/8 – pošli je ke kontrole na můj e-mail.

Všechno si vysvětlíme a procvičíme opět na videohodině ve středu 27. 5. 2020 v 9:00 hodin – http://meet.google.com/qrv-gihw-tph

Dějepis – Tento týden si uděláte výpisky z učebnice na straně 104 – 102 – „Reformace a její důsledky“ – pošlete ke kontrole na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Znovu si zopakujete všechno o objevných plavbách a vyplníte test https://forms.gle/f85zjyRajvEi7VVm6

Nové učivo si opět projdeme na videohodině ve čtvrtek 28.5. 2020 v 9:00 hodin – http://meet.google.com/tgc-yatz-gzn

Přírodopis –  veškeré informace naleznete

Ruský jazyk – v tomto týdnu se podíváme na překlad vět. Pozvánku k online překladu č. 3 očekávejte ve své poště. Čekají na vás také slovíčka .

Český jazyk – vše zde: VEDLEJŠÍ VĚTY tabulka, PL – příslovečná určení, vv, PL – VH,VV

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020

Český jazyk – zde: VEDLEJŠÍ VĚTY tabulka, Procvičování čj- podmět a přísudek, Pracovní list VH a VV

Angličtina – vše najdete zde AJ 7. A

Zeměpis – vše najdete zde Zeměpis 7. A

Matematika – instrukce na tento týden: M7_instrukce_1805_2205

Fyzika – Tento týden se budeme věnovat kapitole “ Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země“ – udělej si výpisky z učebnice strana 140 – 141 a pošli je ke kontrole. Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=aP3pdZJNDdIhttps://www.youtube.com/watch?v=nW0AvIhYaRc Vypočítej příklady: 2 a 3 na straně 142 pod označením U a 143/6 – pošli je ke kontrole na můj e-mail. Videohodinu máme opět ve středu 20. 5. 2020 v 9:00 hodin http://meet.google.com/qrv-gihw-tph

Dějepis – Tento týden se budeme věnovat kapitole „Objevné plavby“ – udělej si výpisky z učebnice na straně 100 – 103, nezapomeň na obrázky a doplňující text ve žlutých sloupcích – pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=8yn929svKWg Vypracuj pracovní listy a pošli ke kontrole na můj e-mail Objevné plavby 1 – PLObjevné plavby 2 – PL Videohodinu máme opět ve čtvrtek 21. 5. 2020 v 9:00 hodin http://meet.google.com/tgc-yatz-gzn

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

Ruský jazyk – V tomto týdnu se společně sejdeme online ve středu, očekávejte pozvánku a tabulku s přehledem časů přihlášení ve své poště. Na hodinu se naučte časovat slovesa z prezentace, budeme potřebovat PS a psací potřeby. Do středy se podívejte na pohádku ZDE. Budeme si o ní povídat v online hodině.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020

Český jazyk – informace zde: 8Český jazyk 7.

Matematika – opět vše na tento týden naleznete zde: M7_instrukce_1105_1505 studijní materiál: M7_studijní materiál_obsah_obvod_lichoběžníku pracovní list: M7_PL14_15052020

Angličtina – vše najdete zde: AJ7 – 11. 5.

Zeměpis – vše najdete zde: Zeměpis 7. A 11. 5.

Mediální gramotnost – prosím o vyplnění následujícího dotazníku https://forms.gle/gMrDjfnHk1QrMhqF7

Dějepis – Zopakujte si gotiku a pak vypracuj otázky na straně  97 v učebnici a pracovní list Pracovní list – gotika– obě práce pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz Do sešitu si udělej zápis z učebnice na straně 98 – 99, nezapomeň si prohlédnout i obrázky – zápis také pošli ke kontrole na můj e-mail. Videohodinu opět máme ve čtvrtek 14. 5. 2020 v 9:00 hodin http://meet.google.com/tgc-yatz-gzn

Fyzika – Udělej si výpisky z učebnice strana 138 – 139 z kapitoly „Změny atmosferického tlaku“ – pošli zápis ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz Vypočítej příklady z učebnice 138/6, 138/7 a také pošli ke kontrole. Vypracuj pracovní listy Pracovní list 1  Pracovní list 2, které opět pošleš ke kontrole na můj e-mail (nezapomeň si udělat domácí pokus). Videohodinu máme opět ve středu 13. 5. 2020 v 9:00 hodin http://meet.google.com/qrv-gihw-tph

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Výchova ke zdraví – kdo nevyplnil – online test výživa https://docs.google.com/forms/d/1YiQD0fmmCxGldT3YIPvEr-NCk501eOm2whMDHo0NU-s/edit

výuka: veškeré informace naleznete zde: Výchova ke zdraví 7

Ruský jazyk – instrukce naleznete RJ 7.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 4.5. 2020 do 8. 5. 2020: 

Ruský jazyk – instrukce k práci najdete ZDE.

Český jazyk – pracovní list zde: 7. Pracovní list – VH a VV

 • online hodina v úterý v 11:00, pozvánku máte ve svém e-mailu

Matematika – tento týden zůstáváme při geometrii. Instrukce jako vždy máte zde: M7_instrukce_0405_0705 Studijní materiál: M7_studijní materiál_obsah a obvod trojúhelníku a pracovní list č. 13 s termínem odevzdání do 7.5. zde: M7_PL13_07052020

Angličtina – úkoly máte zadané prostřednictvím webu umimeanglicky.cz – opět v záložce vaší třídy

Zeměpis – vše najdete zde  Zeměpis 7.A

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

Fyzika – Téma na tento týden je „Mechanické vlastnosti plynů, atmosféra Země, atmosferický tlak“ – udělejte si výpisky z učebnice na straně 130 – 137, které mi pro kontrolu pošlete na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Pro lepší pochopení se podívej na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=rXOASQ6mw4c

https://www.youtube.com/watch?v=5L1v-LUmol8

https://www.youtube.com/watch?v=2lWsbH40aCg

Vše si zopakujeme ve středu 6. 5. 2020 v 9:00 hodin na videohodině http://meet.google.com/qrv-gihw-tph

Dějepis – Téma na tento týden je „Kultura vrcholného a pozdního středověku“ – udělej si výpisky (nezapomeň na obrázky a doplňkový text) z učebnice na straně 93 – 96, které mi pro kontrolu pošlete na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Pro lepší pochopení se podívej na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs

https://www.youtube.com/watch?v=OO5IFOE9Zpw

https://www.youtube.com/watch?v=Qw7oQ6PQV9Y

Vše si zopakujeme ve čtvrtek 7. 5. 2020 v 9:00 hodin na videohodině http://meet.google.com/tgc-yatz-gzn

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 27. 4. 2020 DO 1. 5. 2020

Český jazyk –

Matematika – vše k tomuto týdnu zde: M7_instrukce_27042020_30042020. Studijní materiál naleznete zde: M7_obsah_obvod_kosod_kosoč  Pracovní list zde: M7_PL12_30042020 

Angličtina – vše najdete zde: Angličtina 7. 24. 4.

Zeměpis – vše najdete zde: Zeměpis 7 – 24. 4.

 • nezapomeňte, že do 30. 4. mi máte poslat vaše projekty na mail nebo na messenger

Dějepis – Udělej si výpisky z učebnice strana 91 -92 (Jagellonci na českém trůnu) … pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz. Vypracuj opakovací test https://forms.gle/ei7qE3abFc1tghDq8

Ve čtvrtek 30. 4.2020 v 9:00 hodin máme videohodinu, připoj se http://meet.google.com/tgc-yatz-gzn

Fyzika – Udělej si výpisky z učebnice strana 123 – 125 (Potápění, plování a vznášení se těles v kapalině) … pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz.

Podívej se na videa – hodně ti pomohou pochopit učivo.

https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug&t=144s

https://www.youtube.com/watch?v=dMKav6WOuEw

Udělej si domácí pokus podle zadání v učebnici 125/2a). Vypracuj tyto úkoly a pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz – učebnice 125/2b), 125/5, 125/7.

Vypracuj opakovací test https://forms.gle/L1v6ZrngMxGUx9Fu9

Ve středu 29. 4. 2020 v 9:00 hodin máme videohodinu, připoj se http://meet.google.com/qrv-gihw-tph

Přírodopis – pozvánku k on line výuce budete mít ve svém e-mailu, veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

Ruský jazyk

Tento týden si popovídáme, přečteme si  nové texty. To vše on-line. V pondělí  ráno očekávejte instrukce ve své poště. Hodina proběhne v úterý mezi 9. a 10. hodinou ranní. Ve středu očekávejte druhou část překladu, odkaz naleznete opět v poště.

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 20. 4. 2020 DO 24. 4. 2020

Angličtina – vše najdete zde – 7. – Angličtina (20. 4.)

 • pracovní list – PL

Zeměpis – vše najdete zde 7. Zeměpis (20. 4.)

ČJ – vše zde: 5Český jazyk 7.

Fyzika – Někteří mi stále neposlali úkoly za minulé období, prosím o doplnění. Tento týden budeme pokračovat v učivu v učebnici na straně 115 – 120 „Vztlaková síla, Archimedův zákon“. Pozorně si prohlídni obrázky a udělej si domácí pokus dle obr. 2.30 a 2.32. Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug Vypracujte si příklady z učebnice na straně 122/4, 122/11. Opět si uděláte do sešitu výpisky a vypočítané příklady zašlete opět na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Ve středu 22. 4. 2010 v 9:00 hodin vás zvu na „společnou hodinu“, pozvánka vám již přišla na e-mail https://meet.google.com/qrv-gihw-tph

Dějepis – Někteří mi stále neposlali úkoly za minulé období, prosím o doplnění. Tento týden budeme pokračovat v učivu v učebnici na straně 88 -90 „České království po husitských válkách“. Opět si uděláte do sešitu výpisky a vypracované zašlete opět na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Ve čtvrtek 23. 4. 2010 v 9:00 hodin vás zvu na „společnou hodinu“, pozvánka vám již přišla na e-mail http://meet.google.com/tgc-yatz-gzn

Přírodopis – někteří z vás mi doposud nevyplnili on line test. Veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

Matematika – instrukce na tento týden: M7_instrukce_2004_2404 Máte připraveny k odevzdání dva pracovní listy. PL10 s termínem odevzdání do středy 22.4. M7_PL10_22042020 a PL 11 s termínem odevzdání do pátek 24.4.2020.  M7_PL11_24042020

Ruský jazyk

V tomto týdnu si zopakujeme slovíčka. Zadání ZDE. Ve středu očekávejte on-line překlad – odkaz najdete ve své poště, stačí na něj kliknout, vyplnit a odeslat.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 13. 4. 2020 DO 17. 4. 2020

ČJ – pokyny zde: 4Český jazyk 7.

pracovní list: PL větné členy 7.

Matematika – tento týden pracujte dle instrukcí M7_instrukce_1404_1904. Máte připraven studijní materiál Studijnimaterial_PU_NU_TR a 2 pracovní listy PL8 M7_PL8_17042020 a PL9 M7_PL9_19042020.

Zeměpis – Obyvatelstvo Asie – udělat zápis z učebnice

Angličtina – učebnice str. 52 (Culture) – cv. 3a,b – poslat na mail buranovad@skolazh.cz; writing – vybrat si další téma a poslat 10 vět

Dějepis – zopakuj si,co všechno víš o Janu Husovi a udělej si výpisky z učebnice strana 84 – 86 od kapitoly Jan Žižka. Vypracuj do sešitu Opakování – Lucemburkové, husitství v učebnici na straně 87 – ofoť ho se zápisem v sešitě a pošli na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Pro doplnění učiva se podívej na na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o

Fyzika – téma je Hydrostatický tlak – udělej si výpisek z učebnice na straně 110 – 112 (ofocený pošli ke kontrole na můj e-mail). Podívej se na zápis rozdílů hydrostatický tlak a tlaková síla hydrostatický tlak Vypočítej následující úlohy, ofoť je a opět pošli na můj e-mail – učebnice strana 113 cvičení 3a), strana 114 cvičení 5, 6, 7

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví_7

Ruský jazyk – veškeré informace naleznete ve své poště. Pokud jste je neobdrželi, pište! vytiskovah@skolazh.cz

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 6. 4. 2020 DO 10. 4. 2020

Český jazyk: 3Český jazyk 7.

Matematika – opět pracujte podle instrukcí: M7_instrukce_0604_1404

Zeměpis – všechno najdeš zde: Zeměpis 7 – 6. 4. – 10. 4.

Angličtina – všechno najdeš zde: AJ – 6. 4. – 10. 4.

 • writing – zadání zde – Témata

Fyzika

Opět si zopakuj kapitolu „Hydraulická zařízení“ a vypočítej příklady v učebnici na straně 105 úkoly U 1 -4 … ofoť a pošli na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz.

Udělej si výpisky z učebnice „Účinky gravitační sily Země na kapalinu“ … strana 105 – 108… důkladně si projdi počítaný příklad na straně 107. Udělej si domácí pokus – strana 106 v učebnici se sáčkem s vodou. Vypracované výpisky v sešitě ofoť a pošli na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz.

Vypočítej příklady v učebnici na straně 108 – 109 úkoly U 1 – 7 … ofoť a pošli na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz.

Dějepis

Opět si projdi v sešitě a v učebnici kapitolu „Český stát v pozdním středověku“ – str. 74 – 81 a pak vypracuj následující test https://forms.gle/xHfheBNkdP4dN7P59 Po vypracování poslední otázky ho nezapomeň odeslat tlačítkem ODESLAT. Na můj e-mail nic neodesíláš.

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7   úkol vypracujte do 10.4.! 

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Ruský jazyk

V tomto týdnu se zaměříme a opakování číslovek 1 – 10. Naučíme se  počítat do 20. Procvičíme si psaní číslovek.

 • Psaná podoba číslovek ZDE. Hotovou práci nezapomeňte poslat ke kontrole do 14. 4. 2020
 • Video k výuce číslovek ZDE.
 • Testík, poslech diktátu číslovek, najdete ve své poště od 8. 4. 2020, postupujte podle pokynů v nahrávce, nezapomeňte poslat ke kontrole do 14. 4. 2020.

 

 


ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 30. 3. 2020 DO 3. 4. 2020

 

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 30. 3. 2020 DO 3. 4. 2020

ČJ – vše zde: 2Český jazyk 7.

Matematika – tento týden pracujte opět podle instrukcí: M7_instrukce_3003_0304

Tělocvik – nezapomínejte ani na tento předmět 🙂 cvičit se dá i doma – vzpomeňte si na cviky, které děláme v hodině při rozcvičce 🙂

Zeměpis – všechny informace naleznete v přiloženém souboru – Zeměpis 7. – 27. 3. – 3. 4.

Angličtina – všechny informace naleznete v přiloženém souboru – Angličtina 27. 3. – 3. 4.

Fyzika – 1/ pozorně se podívej na vypočítaný příklad v učebnici na straně 101, dávej pozor na jednotky … vypočítej úkoly v učebnici na straně 102 cvičení 3, 4, 5 a výpočty v sešitě pošli na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz

2/ hydraulická zařízení – pročti si v učebnici stranu 102 – 104 a udělej si zápisky a nakresli i obrázek do sešitu … ofoť je a pošli společně s vypočítanými příklady na e-mail

3/ pro doplnění učiva hydraulická zařízení se podívej na video

https://www.youtube.com/watch?v=dqdrn1Ux5-Y

https://www.youtube.com/watch?v=wwKmBcTfdyY

https://www.youtube.com/watch?v=g5npkc4Ro38

Dějepis – 1/ podívej se na následující videa, možná jste některá viděli na 1. stupni – aspoň si je připomenete

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTghttps://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBokhttps://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

2/ udělej si výpisky z učebnice na straně 82 – 84 (Jana Žižku už ne), nezapomeň na obrázky a text ve žlutém sloupci – ofocené výpisky mi opět posíláte na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde: Přírodopis 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde: Výchova ke zdraví 7

Ruský jazyk

V tomto týdnu se zaměříme na časování sloves, vyzkoušíme si práci v google učebně. Odkazy najdete ve své poště. Stačí na ně kliknout, zapsat se. Nejdříve si pusťte prezentaci k časování sloves. Poté si zopakujte slovíčka I. Nezapomínejte procvičovat psanou podobu písmen. V případě, že jste žádnou zprávu neobdrželi, je možné, že nemám od vás žádný odevzdaný úkol, nebo je jiný problém, v každém případě mě kontaktujte na vytiskovah@skolazh.cz

 

 

Úkoly na týden 23. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

Vše v souboru: Český jazyk 7.

A nezapomínejte na svůj čtenářský deník! 🙂

Matematika

24.3.2020: Milí studenti, informace k testu naleznete zde v dokumentu:  Instrukce KAHOOT!_1

Veškeré instrukce máte opět v dokumentu: M7_instrukce_2303_2703

Na tento týden máte opět připraveny 3 pracovní listy PL4 – odevzdat do 24.3.2020, PL5 – odevzdat do 25.3.2020 a PL6 – odevzdat do 27.3.2020

Opakování měřítko mapy a plánu: M7_PL4_24032020

Nové učivo s teorií: PŘÍMÁ ÚMĚRNOST a k tomu pracovní list M7_PL5_25032020

Nové učivo s teorií:NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST  a k tomu pracovní list M7_PL6_27032020

Ve středu 25.3. bude vložen avizovaný test z geometrie (vlastnosti rovnoběžníků).

Dějepis

 1. Vypracuj otázky v učebnici na straně 78 a 80 – zašli na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz, do předmětu napiš svoje příjmení
 2. Pročti si stranu 81 udělej si krátký zápis – Zikmund Lucemburský, opět nezapomeň ani na obrázky a doplnění učiva ve žlutých sloupcích

Fyzika

– učebnice strana 98 – opakování – vlastnosti kapalin – zapiš si zápis do sešitu

– učebnice strana 99 – 101 – přečíst, provést si domácí pokus ze straně 99, zápis do sešitu – strana 101 – text ze žlutého rámečku – Pascalův zákon

– podívej se na video zde

Ruský jazyk

Nová slovní zásoba  slovíčka 13 –  přepište psacím písmem do sešitu se slovíčky a přeložte viz PS str. 47. Ke kontrole zašlete do 26. 3. 2020.

Přečtěte si úvodní text z 13. lekce, nacvičte si čtení a zkuste si text přeložit.

Poslechy  – slovíčka + úvodní článek naleznete v poště.

Angličtina

 • učebnice 4B – 1, 2, 3, cv. 4 opět vyfotit a poslat do pátku 27. 3.
 • WB – p. 36/1, 2, 3 – cv. 2 poslat
 • posílejte úkoly na email buranovad@skolazh.cz

Zeměpis

Přírodopis: veškeré informace naleznete v přiloženém dokumentu zde Přírodopis 7

Výchova ke zdraví: veškeré informace naleznete v přiloženém dokumentu zde Výchova ke zdraví 7

—————————————————————————————————————–

Úkoly na týden 16. 3. – 20. 3. 2020

Fyzika

 1. Tření – učebnice strana 91 – pročíst a krátký zápis do sešitu
 2. Třecí síla – učebnice strana 92 – 95 – pročíst a krátký zápis do sešitu (hlavně žluté rámečky)
 3. Otázky a úkoly – učebnice strana 95
 4. Třecí síly v denní i technické praxi – učebnice strana 96 – 97 – pročíst a krátký zápis do sešitu (hlavně žluté rámečky)
 5. Otázky a úkoly – učebnice strana 97

Dějepis

Lucemburkové na českém trůnu

 1. Jan Lucemburský – učebnice strana 74 – 75 – opakování, zápis již máme v sešitě
 2. Karel IV. – učebnice strana 76 – 78 – pročíst a krátký zápis do sešitu, nezapomeňte na obrázky a doplnění učiva ve žlutých sloupcích
 3. Václav IV. – učebnice strana 79 – 80 – pročíst a krátký zápis do sešitu, nezapomeňte na obrázky a doplnění učiva ve žlutých sloupcích

 

MATEMATIKA

Nejprve si přečtěte prosím soubor instrukce. Po té máte k vypracování 3 pracovní listy, na kterých je uveden vždy termín pro odevzdání. Jak vše budete vypracovávat a odevzdávat je popsáno v souboru instrukce.

Pro další procvičování již probraného učiva lze využívat interaktivní učebnice MIUč+ (viz. dějepis). Pokud již jednou budete mít zřízen účet, máte možnost používat k procvičování v 7. ročníku učebnici matematiky (zlomky/poměr). M7_Instrukce M7_PL1_17032020 M7_PL2_18032020 M7_PL3_20032020

RJ

týden 16. 3 – 20. 3. 2020

V tomto týdnu se seznámíme s psaním písmene ц Ц – C.

V pracovním sešitě – zeleném str. 44 + cvičení 6/44, hotovou stránku vyfoťte a pošlete mi ji jako přílohu na e – mail vytiskovah@skolazh.cz     do středy 18.3. 2020.

Vypracujte následující cvičení:, 7ab/44 – 45, 8/45, 9a/45, 12/46, 15/47 do pátku 20. 3. 2020. V učebnici se podívejte na stranu 47 – přečtěte si říkanku O zajíčkovi. Poté se podívejte na pohádku O Sněhurce. 

Český jazyk

– do pátku 20. března

Stavba slova a slovotvorný rozbor

uč. str. 63/červený rámeček POZOR, 3,4,5,7,8,9,10

Slovní zásoba

uč.str 64/ modrý rámeček – výpisky, 2,3, jazykový rozbor

Vše píšete do sešitu a vyfocené posíláte ke kontrole na e-mail syptakovah@skolazh.cz

Využijte času a doplňte si zápisy do čtenářského deníku a dokončete referáty na zvolenou knihu.

Angličtina

 • WB – gramatiku určitých a neurčitých členů najdete na str. 77 (4.1, 4.2, 4.3)
 • UČEBNICE – 4A – cv. 4, 5, 6 – cv. 5 vyfotit (naskenovat) a poslat

Úkoly pošlete nejpozději do pátku 20. 3. 2020 do 10:00.

Zeměpis

Volný čas využijte k vypracování zadaných projektů!

Každý projekt bude obsahovat minimálně 15 informací o dané zemi nebo zvoleném území. Hledejte různé zajímavosti, najděte si na vybrané oblasti to, co vás zaujme (typické jídlo, oblečení, zajímavosti). Prosím, nekopírovat pouze informace z webu, ale pracovat s nimi (NE WIKIPEDIE). Nezapomeňte na obrázky a na kvalitní zpracování nejlépe na tvrdý papír. Opakujte orientaci na mapě (Afrika).

Opakovat Afriku můžete zde – https://www.umimefakta.cz/cviceni-afrika

Přírodopis

Veškeré informace naleznete v přiloženém dokumentu zde: Přírodopis 7.ročník

Výchova ke zdraví

Veškeré informace naleznete v přiloženém dokumentu zde: Výchova ke zdraví 7

Previous

Next

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit