ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

7.B

Byli jsme požádáni o spolupráci ve výzkumném šetření COVIDADOL 2020, které probíhá ve spolupráci s MŠMT a má zmapovat, jak žáci ve věku 10 – 18 let zvládali život s COVID-19. Dotazník najdete na následující adrese:

https://forms.gle/WXM6qk3K3JZBS8JQ6

Budeme rádi, když se do šetření zapojíte.

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když:

 1. kliknou nspustit učebnice online
 2. zaregistrují se jako studenti (stačí vyplnit platný e-mail a heslo)
 3. po přihlášení vyberou v horním menu „katalog“, kliknou na ikonu kterékoli MIUč+ a vyberou volbu „vyzkoušet

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 15. 6. 2020 DO 19. 6. 2020

AJ- zadání AJ_7tr_10

Dějepis – Udělej si výpisky z učebnice na straně 113 – 114 – Rusko a Osmanská říše. Odpověz na otázky v učebnici na straně 115 a pošli všechno ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz

Jazyk ruský –  v tomto týdnu se věnujte dokončování zadaných úkolů, ti, kteří nemají zatím splněno, najdou odkazy nebo pokyny ve své poště.

Matematika, fyzika – v tomto týdnu se žáci, kteří nemají splněné zadané práce, snaží splnit alespoň některé z nich; termín kontroly: čtvrtek 18.6.2020; odesílat na adresu kubovad@skolazh.cz

Přírodopis, Občanská výchova, Výchova ke zdraví – tento týden mi posíláte úkoly, které jsem od vás neobdržela – kontrola plnění.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 8. 6. 2020 DO 12. 6. 2020

Pokyny pro ty, kteří jdou do školy – výuka je od 9:00 do 12:40 hod,  ve dnech pondělí a středa, nezapomeňte s sebou vyplněné čestné prohlášení příloha_čestné_prohlášení !!!

veškeré instrukce na: https://skolazh.cz/2020/06/04/otevreni-skoly-pro-zaky-2-stupne-a-rozvrhy/

Ti, kteří do školy nejdou, pracují tak,  jako doposud .

Ruský jazyk – Milí sedmáci, blížíme se k cíli. Vy, kteří nebudete navštěvovat školu, si nacvičte psaní posledních dvou písmen azbuky. Vypracujte cvičení 5.1 a 5.2 na stranách 57 a 58 v pracovním sešitě. Pošlete ke kontrole. Zopakujte si slovíčka ze stran 54–55. Snažte se jich co nejvíce zapamatovat.

Matematika

– procenta: Výpočet základu – M7_procenta_3_základ_do_12_6_2020

– procenta: Výpočet počtu procent – M7_procenta_4_počet_procent_do_12_6_2020

– vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 12.6. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde M7_pr_list_PROCENTA_do_12_6_2020

Fyzika

– téma: Změny atmosférického tlaku; práce s textem – vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 12.6. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: F7_změny_ATM_TLAKU_do_12_6_2020

AJ – zadání AJ_7tr_9

poslech https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 1

Dějepis – Pokračujeme dál v kapitole Evropa 15. – 16. století – udělej si výpisky z „Anglie, Francie“ na straně 110 – 112 a pošli je ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Nezapomeňte dodatečně poslat nevypracované úkoly. Videohodiny již do konce školního roku nebudou.

Občanská výchova, Výchova ke zdraví – tento týden mi posíláte úkoly, které jsem od vás neobdržela – kontrola plnění.

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 1. 6. 2020 DO 5. 6. 2020

Český jazyk – informace zde: PL – pum, puč, …, PRACOVNÍ LIST – VV

Zeměpis – všechny informace najdete zde: 7. B – zeměpis 1. 6.

Dějepis – Téma na tento týden je „Evropa v 15. a 16. století“ – udělejte si výpisky z učebnice na straně 106 – 109 (Španělsko,Nizozemí) – pošlete je ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Videohodinu máme opět ve čtvrtek 4. 6. 2020 v 10:00 hodin – odkaz na připojení je zde http://meet.google.com/xwn-jjob-bmv

Výchova ke zdraví – informace vám zašlu na váš e mail v průběhu týdne

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde  Přírodopis7

AJ- zadání zde AJ_7tr_8

Ruský jazyk – V tomto týdnu se uskuteční online hodina už v úterý. Pozvánku s rozdělením skupin opět naleznete v poště. Budeme se věnovat práci s textem. Samostatně vypracujte cv.20 a /65, pište do malého pracovního sešitu, nezapomeňte poslat ke kontrole.

Matematika

– vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 5.6. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_procenta_2_do_5_6_2020

Fyzika

– téma: Měření atmosférického tlaku, Torricelliho pokus; instrukce: F7_Torricelliho_pokus_do_5_6_2020

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD  25. 5. 2020 DO 29. 5. 2020

Zeměpis – vše najdete zde: 7.B Zeměpis 25. 5.

Dějepis – Tento týden si uděláte výpisky z učebnice na straně 104 – 102 – „Reformace a její důsledky“ – pošlete ke kontrole na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Znovu si zopakujete všechno o objevných plavbách a vyplníte test https://forms.gle/f85zjyRajvEi7VVm6

Nové učivo si opět projdeme na videohodině ve čtvrtek 28.5. 2020 v 10:00 hodin – http://meet.google.com/xwn-jjob-bmv

Matematika

– příprava na nový celek (objem a povrch kolmého hranolu) – zopakuj si vzorce pro objem krychle a kvádru, vyřeš slovní úlohy z pracovního listu: M7_prac_list_kvádr_krychle_objem_do_29_5_2020

– nový celek: Procenta; učivo prostuduj v přiloženém textu a na online hodině ve středu 27.5. se jím budeme zabývat (pozvánky dorazí e-mailem); zápis si vytiskni nebo přepiš do školního sešitu; učivo: M7_procenta_1_do_29_5_2020

– vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 29. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_prac_list_%_do_29_5_2020

Fyzika

– nové téma: Atmosféra Země, atmosférický tlak, opakování – vlastnosti plynů; domácí pokus

– pracovní list – práce s textem z učebnice – vypracujte a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 29. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: F7_atmosféra_Země_pr_s_textem_do_29_5_2020

– domácí pokus – vhodné video

– ve středu 27.5. se sejdeme na online hodině, pozvánky dorazí e-mailem

Ruský jazyk – v tomto týdnu se podíváme na překlad vět. Pozvánku k online překladu č. 3 očekávejte ve své poště. Čekají na vás také slovíčka .

ČJ – vše zde: VEDLEJŠÍ VĚTY tabulka, PL – příslovečná určení, vv, PL – VH,VV

AJ- zadání zde:AJ_7tr_7

Přírodopis – veškeré informace naleznete

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

 

 


ÚKOLY NA OBDOBÍ OD  18. 5. 2020 DO 22. 5. 2020

Český jazyk – vše zde:  VEDLEJŠÍ VĚTY tabulka, Procvičování čj- podmět a přísudek, Pracovní list VH a VV

Zeměpis – vše najdete zde Zeměpis 7.B

Dějepis – Tento týden se budeme věnovat kapitole „Objevné plavby“ – udělej si výpisky z učebnice na straně 100 – 103, nezapomeň na obrázky a doplňující text ve žlutých sloupcích – pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=8yn929svKWg Vypracuj pracovní listy a pošli ke kontrole na můj e-mail Objevné plavby 1 – PLObjevné plavby 2 – PL Videohodinu máme opět ve čtvrtek 21. 5. 2020 v 10:00 hodin http://meet.google.com/xwn-jjob-bmv

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

Ruský jazyk – V tomto týdnu se společně sejdeme online ve středu, očekávejte pozvánku a tabulku s přehledem časů přihlášení ve své poště. Na hodinu se naučte časovat slovesa z prezentace, budeme potřebovat PS a psací potřeby. Do středy se podívejte na pohádku ZDE. Budeme si o ní povídat v online hodině.

Matematika

– vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 22. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_prac_list_do_22_5_2020

– vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 22. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_prac_list_konstr_do_22_5_2020

Fyzika

– nové učivo: Plování nestejnorodého tělesa v kapalině; učivo: F7_PLOV_NESTEJNOR_TĚLES_do_22_5

– vhodné video k novému učivu: video 1 ; opakování – vztlaková síla – video 2; video 3

– pracovní list – vypracujte a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 22. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: F7_prac_list_do_22_5_2020

AJ- zadání zde AJ_7tr_6

Poslech PS 47/5a

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD  11. 5. 2020 DO 15.5.2020

Český jazyk – informace zde: 8Český jazyk 7.

Zeměpis – vše najdete zde: Zeměpis 7. B 11. 5.

Mediální gramotnost – prosím o vyplnění následujícího dotazníku https://forms.gle/gMrDjfnHk1QrMhqF7

Dějepis – Zopakujte si gotiku a pak vypracuj otázky na straně  97 v učebnici a pracovní list Pracovní list – gotika– obě práce pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz Do sešitu si udělej zápis z učebnice na straně 98 – 99, nezapomeň si prohlédnout i obrázky – zápis také pošli ke kontrole na můj e-mail. Videohodinu opět máme ve čtvrtek 14. 5. 2020 v 10:00 hodin http://meet.google.com/xwn-jjob-bmv

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

!!! v zadání Vz –  změna videosnímku: https://www.idnes.cz/hobby/domov/salmoneloza-krizova-kontaminace-domacnost.A190309_090501_hobby-domov_bma

Matematika

– vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 15. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_prac_list_do_15_5_2020

– pozvánku k online výuce dostanete opět prostřednictvím e-mailu; společně budeme řešit konstrukční úlohu: M7_konstr_kosod_do_15_5_2020

Fyzika

– nové učivo: Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině; učivo: F7_těleso_v_kapalině_UČIVO_do_15_5_2020

pracovní list – vypracujte a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 15. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: F7_prac_list_do_15_5_2020

AJ – zadání AJ_7tr_5 , slovesa na procvičení zde  Slov_70_75 (1)

Ruský jazyk – instrukce naleznete RJ 7.

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 4. 5. 2020 DO 8. 5. 2020

Český jazyk – pracovní list zde: 7. Pracovní list – VH a VV

 • online hodina ve čtvrtek v 11:00, pozvánku máte ve svém e-mailu

Zeměpis – vše najdete zde: 7. B – Zeměpis

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde občanská výchova 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

Dějepis – Téma na tento týden je „Kultura vrcholného a pozdního středověku“ – udělej si výpisky (nezapomeň na obrázky a doplňkový text) z učebnice na straně 93 – 96, které mi pro kontrolu pošlete na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Pro lepší pochopení se podívej na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs

https://www.youtube.com/watch?v=OO5IFOE9Zpw

https://www.youtube.com/watch?v=Qw7oQ6PQV9Y

Vše si zopakujeme ve čtvrtek 7. 5. 2020 v 10:00 hodin na videohodině http://meet.google.com/xwn-jjob-bmv

AJ – zadání zde AJ_7tř_4

Ruský jazyk – instrukce k práci najdete ZDE.

Matematika – online výuka – pozvánka e-mailem; prac. list – vypracujte a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 8. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; M7_prac_list_do_8_5_2020

Fyzika

– pracovní list – vypracujte a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 8. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: F7_prac_list_do_8_5_2020

– zopakuj si předchozí pokusy a opět se podívej na doporučená videa, budeme na ně navazovat

– pozvánku k online výuce dostanete opět prostřednictvím e-mailu

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 27. 4. DO 1. 5. 2020

Český jazyk –

 • řešení PL VH a VV: 7. VH, VV řešení
 • nový PL věta, souvětí, VH a VV: 7. VĚTA a SOUVĚTÍ
 • ve čtvrtek 30.4.2020 v 11 hodin vás zvu na online hodinu, pozvánky byste už měli mít v e-mailu

 

Zeměpis – vše najdete zde: Zeměpis 7 – 24. 4.

 • nezapomeňte, že do 30. 4. mi máte poslat vaše projekty na mail nebo na messenger

Dějepis – Udělej si výpisky z učebnice strana 91 -92 (Jagellonci na českém trůnu) … pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz. Vypracuj opakovací test https://forms.gle/ei7qE3abFc1tghDq8

Ve čtvrtek 30. 4. 2020 v 10:00 hodin máme videohodinu, připoj se http://meet.google.com/xwn-jjob-bmv

Přírodopis – pozvánku k on line výuce budete mít ve svém e-mailu, veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

Fyzika

– nové téma: Vztlaková síla, Archimédův zákon; pečlivě si projdi přiložený studijní materiál a především si pusť doporučená videa; odvozený vzorec pak použijeme u fyzikálních úloh; učivo: F7_vztlaková_síla_Arch_zák_do 1_5; video_1; video_2, video_3

– pracovní list (3 příklady) – vypracujte a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 1. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: F7_F_p_list_do_1_5

Matematika

– upevníme získané dovednosti (přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka; obvody a obsahy rovnoběžníků, trojúhelníku, lichoběžníku) – vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 1. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_shrnutí_S_o_úměrnost_do_1_5

– ke konstrukčním úlohám bude zapotřebí zopakovat geometrickou symboliku, vypracujte úkoly na prac. listu a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 1. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_geometr_symb_do_1_5

– nové téma: Konstrukce kosodélníku; projděte si list s novým učivem, zápis si proveďte do sešitu ,,Matematika – Š“, vyřešte zadanou konstrukční úlohu a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 1. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_konstrukce_kosod_do_1_5_2020

AJ- vše zde AJ_7_3

Ruský jazyk

Tento týden si popovídáme, přečteme si  nové texty. To vše on-line. V pondělí  ráno očekávejte instrukce ve své poště. Hodina proběhne ve středu mezi 9. a 10. hodinou ranní. Ve čtvrtek očekávejte druhou část překladu, odkaz naleznete opět v poště.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 20. 4. do 24. 4. 2020

Třídnická hodina: pondělí, 20.4.2020 v 19:00 na meet.google.com/him-gxju-mng,  pozvánku máte v e -mailu

Zeměpis – vše najdete zde 7. Zeměpis (20. 4.)

ČJ – vše zde: 5Český jazyk 7.

Dějepis – Někteří mi stále neposlali úkoly za minulé období, prosím o doplnění. Tento týden budeme pokračovat v učivu v učebnici na straně 88 -90 „České království po husitských válkách“. Opět si uděláte do sešitu výpisky a vypracované zašlete opět na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Ve čtvrtek 23. 4. 2010 v 10:00 hodin vás zvu na „společnou hodinu“, pozvánka vám již přišla na e-mail http://meet.google.com/ycc-zqqz-kcq

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

AJ – zadání zde AJ_7Tř_2

slovesa: Slov_60_70 (1)

Matematika

– zopakuj si vzorce pro obvody a obsahy rovinných obrazců, jejich přehled je zde: M7_vzorce_přehled

– upevníme získané dovednosti (přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka; obvody a obsahy rovnoběžníků a trojúhelníku) – vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 24. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_prac_list_S_o_PÚ_NÚ_do_24_4

– nové učivo – lichoběžník, druhy lichoběžníků, obvod a obsah lichoběžníku; vysvětlení naleznete na listu zde: M7_obsah_obvod_lichoběžníku a poté, co si projdete listy s odvozením, pusťte si video s vysvětlením

– získané poznatky si ověřte řešením dvou jednoduchých úloh na prac. listu, svá řešení vyfoťte a opět pošlete e – mailem do pátku 24. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz; zadání: M7_trojúhelník_lichoběžník_S_o

Fyzika

– upevníme získané dovednosti (převody jednotek, výpočet hydrostatické tlakové síly), pracovní list – svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 24. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz; zadání: F7_hydr_tl_síla_příklady_do_24_4

– nové téma: Hydrostatický tlak (vysvětlení, zápis): F7_hydrost_tlak_zápis; vhodné video 1 a video 2  s pokusy

– pracovní list – svá řešení vyfoťte a opět pošlete e – mailem do pátku 24. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz; zadání: F7_hydrost_tlak_příklady

Ruský jazyk

V tomto týdnu si zopakujeme slovíčka. Zadání ZDE. Ve středu očekávejte on-line překlad – odkaz najdete ve své poště, stačí na něj kliknout, vyplnit a odeslat.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 11. 4. 2020 DO 17. 4. 2020

ČJ – pokyny zde: 4Český jazyk 7.

pracovní list: PL větné členy 7.

Zeměpis – Obyvatelstvo Asie – udělat zápis z učebnice

Dějepis – zopakuj si,co všechno víš o Janu Husovi a udělej si výpisky z učebnice strana 84 – 86 od kapitoly Jan Žižka. Vypracuj do sešitu Opakování – Lucemburkové, husitství v učebnici na straně 87 – ofoť ho se zápisem v sešitě a pošli na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Pro doplnění učiva se podívej na na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Občanská výchova + Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova_výchova ke zdraví_7

AJ:

opakování: popis cesty https://www.youtube.com/watch?v=dQRDhp95_ck

zadání zde : AJ_7tř

Ruský jazyk – veškeré informace naleznete ve své poště. Pokud jste je neobdrželi, pište! vytiskovah@skolazh.cz

Matematika

– úkolem pro další dny bude dokončení a odeslání všech předchozích prací, které někteří žáci nestihli dodat; připomínám, že lze požádat e-mailem o vysvětlení

– zopakujeme si získané dovednosti (desetinná čísla) – vypracovat pracovní list: M7_des_číslo_OPAK

– jeho řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 17. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz

Fyzika

– provedení všech pokusů z minulého týdne, abychom mohli pokračovat dále; znovu se podívat na video 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 6. 4. 2020 DO 10. 4. 2020

Český jazyk: 3Český jazyk 7.

Zeměpis – všechny informace nejdeš zde: Zeměpis 7 – 6. 4. – 10. 4.

Dějepis

Opět si projdi v sešitě a v učebnici kapitolu „Český stát v pozdním středověku“ – str. 74 – 81 a pak vypracuj následující test https://forms.gle/xHfheBNkdP4dN7P59 Po vypracování poslední otázky ho nezapomeň odeslat tlačítkem ODESLAT. Na můj e-mail nic neodesíláš.

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Výchova ke zdraví – úkol vypracujte do 10.4.  Veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

Anglický jazyk

– UČ str. 51 : cv: 5a : přepis do ŠS Alec´s diary v bud. čase. Použij průběhový čas (pro naplánované akce).

5b: udělej svůj diář do ŠS a použij časy the tabulce, vyplň a nalep do ŠS: Slov_50_60 , PS: str.42 cv:1,2,3

Matematika

– upevníme získané dovednosti (přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka; obvody a obsahy rovnoběžníků) – vypracovat 2 pracovní listy, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 10. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz

1. prac. list: M7_PÚ_NÚ_úkol_do_10_4_2020

2. prac. list: M7_rovnoběžníky_S_o_úkol_do_10_4_2020

– nové učivo – obvod a obsah trojúhelníku: M7_obvod_obsah_TROJÚHELNÍKU

Fyzika

– téma: Účinky gravitační síly Země na kapalinu, provést si domácí pokusy a vlepit (opsat) zápis do sešitu, s pomocí kalkulačky vyřešit fyzikální úlohy: F7_hydrost_tlaková_síla_UČ

– podívat se na video 

– pracovní list – F7_prac_list_do_10_4_2020 – jeho řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 10. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz

Ruský jazyk

V tomto týdnu se zaměříme a opakování číslovek 1 – 10. Naučíme se  počítat do 20. Procvičíme si psaní číslovek.

 • Psaná podoba číslovek ZDE. Hotovou práci nezapomeňte poslat ke kontrole do 14. 4. 2020
 • Video k výuce číslovek ZDE.
 • Testík, poslech diktátu číslovek,  najdete ve své poště od 8. 4 2020, postupujte podle pokynů v nahrávce, nezapomeňte poslat ke kontrole do 14. 4. 2020.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 30. 3. 2020 DO 3. 4. 2020

ČJ – vše zde: 2Český jazyk 7.

Zeměpis – informace najdete v přiloženém souboru – Zeměpis 7. – 27. 3. – 3. 4.

Dějepis – 1/ podívej se na následující videa, možná jste některá viděli na 1. stupni – aspoň si je připomenete

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTghttps://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBokhttps://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

2/ udělej si výpisky z učebnice na straně 82 – 84 (Jana Žižku už ne), nezapomeň na obrázky a text ve žlutém sloupci – ofocené výpisky mi opět posíláte na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde: Přírodopis 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde: Občanská výchova 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde: Výchova ke zdraví 7

AJ opakování zde https://forms.gle/Lm9UFxBU1QaYPdVY9

UČ str.:50, cv.:1,2, PS: str.: 40, cv: 1,2 (poslech, jde udělat bez cd),3,5 – write sentence for each day

Opsat a naučit sl.4D, opakuj slovesa 3 tv. – po stand

nafotit a odeslat na mauricovaj@skolazh.cz

Ruský jazyk

V tomto týdnu se zaměříme na časování sloves, vyzkoušíme si práci v google učebně. Odkazy najdete ve své poště. Stačí na ně kliknout, zapsat se. Nejdříve si pusťte prezentaci k časování sloves. Poté si zopakujte slovíčka I. Nezapomínejte procvičovat psanou podobu písmen. V případě, že jste žádnou zprávu neobdrželi, je možné, že nemám od vás žádný odevzdaný úkol, nebo je jiný problém, v každém případě mě kontaktujte na vytiskovah@skolazh.cz

Matematika

– upevníme získané dovednosti (přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka) – vypracovat pracovní list:  list_PÚ_NÚ_3_4_2020

– svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 3. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz

– nově se budeme zabývat obvodem a obsahem kosodélníku a kosočtverce, vysvětlení zde: M7_obsah_obvod_kosod_kosoč

– získané poznatky si ověřte řešením dvou jednoduchých úloh na prac. listu, svá řešení vyfoťte a opět pošlete e – mailem do pátku 3. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz; zadání: prac_list_obsah_obvod_KOS

– připomínám, že jsem v minulém týdnu poslala odkazy na videa – v jejich závěru je velmi srozumitelně vysvětlena trojčlenka (někomu se může odkaz hodit, pokud by nestačilo vysvětlení na listu); někteří z vás si napsali o telefonickou konzultaci – nebojte se a využívejte i této možnosti

Fyzika

– nové téma s názvem Hydraulické zařízení

– nejprve shlédni prezentace zde (vyber Tlak v kapalinách 1, Pasc.zákon) a  zde

– přečti si vytvořený pracovní list – F7_hydraul_zařízení, pokud si jej můžeš vytisknout, udělej to a vlep si jej do sešitu ,,Š“, jinak si zápis přepiš, v jeho závěru je k vyřešení 1 příklad, jeho řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 3. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz


 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 23. 3. 2020 DO 27. 3. 2020

ČJ – vše v souboru: Český jazyk 7.

Nezapomínejte na svůj čtenářský deník! 🙂

AJ- opakování somebody and something zde :

Poslechy k UČ najdete zde: https://elt.oup.com/student/project/level3/

UČ ,str,: 49 : Tabulka 4a, je vysvětlena zde a vypracuj podle těchto instrukcí  somebody_something

Po vypracování pdf následně vypracuj UČ str.: 49, cv.4b do ŠS,

PS,str.: 38, cv.:3, 4 : indefinite pronouns, cv.5 : reading (T/F)

naučit sl.4C, slovesa v min. č : send -stand

Ofotit, naskenovat a poslat na mauricovaj@skolazh.cz

Dějepis

 

 1. Vypracuj otázky v učebnici na straně 78 a 80 – zašli na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz, do předmětu napiš svoje příjmení
 2. Pročti si stranu 81 udělej si krátký zápis – Zikmund Lucemburský, opět nezapomeň ani na obrázky a doplnění učiva ve žlutých sloupcích

Matematika

– pročíst si a propočítat list s vysvětlením učiva, M7_úměrnost_trojčlenka

– vypočítat 4 úlohy z prac. listu (vždy 2 způsoby), svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 27. 3. 2020; kubovad@skolazh.cz; úkol_PÚ_NÚ

– videa s vysvětlením: přímá úměrnost, v závěru trojčlenka , nepřímá úměrnost, v závěru trojčlenka

– další pracovní list prac_list_PÚ_NÚ, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 27. 3. 2020; kubovad@skolazh.cz

– kdo se bude chtít na něco zeptat, napíše mi e-mail, můžeme konzultovat i telefonicky

Fyzika

– učebnice str. 98 – opakování – vlastnosti kapalin – zapiš si do sešitu FYZIKA – Š

– učebnice str. 99 – 101 – přečíst, provést si domácí pokus ze str. 99, zápis do sešitu FYZIKA – Š – str. 101 – text ze žlutého rámečku – Pascalův zákon

– podívej se na video zde

Ruský jazyk

Nová slovní zásoba  slovíčka 13 –  přepište psacím písmem do sešitu se slovíčky a přeložte viz PS str. 47. Ke kontrole zašlete do 26.3. 2020

Přečtěte si úvodní text z 13. lekce, nacvičte si čtení a zkuste si text přeložit.

Poslechy  – slovíčka + úvodní článek naleznete v poště.

Zeměpis

Přírodopis: informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu zde Přírodopis 7

Občanská výchova: informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu zde Občanská výchova 7.docx

Výchova ke zdraví: informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu zde Výchova ke zdraví 7

Hudební výchova – hledejte písničku na Zlatou strunu 🙂

————————————————————————————————————————————————–

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 13. 3. 2020 DO 20. 3. 2020

Dějepis

Lucemburkové na českém trůnu

 1. Jan Lucemburský – učebnice strana 74 – 75 – opakování, zápis již máme v sešitě
 2. Karel IV. – učebnice strana 76 – 78 – pročíst a krátký zápis do sešitu, nezapomeňte na obrázky a doplnění učiva ve žlutých sloupcích
 3. Václav IV. – učebnice strana 79 – 80 – pročíst a krátký zápis do sešitu, nezapomeňte na obrázky a doplnění učiva ve žlutých sloupcích

Matematika

– vypracovat úkoly uvedené na pracovním listu (byl rozdán přítomným žákům dne 10. 3.), vyfotit svá řešení a poslat e – mailem do pátku 20. 3. 2020

– vypracovat úkoly na následujícím prac. listu, který si musíte otevřít – buď si jej vytiskněte nebo si zadání přepište, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 20. 3. 2020; kubovad@skolazh.cz

– pracovní list MAT_7r_list1

– žáci, kteří nebyli před vyhlášením mimořádných opatření ve škole – byla probrána přímá a nepřímá úměrnost – učivo a řešené úlohy jsou v učebnici ARITMETIKA str. 54 – 55, str. 56 – 57

Fyzika

– vypracovat úkoly uvedené na pracovním listu, vyfotit svá řešení a poslat e – mailem do pátku 20. 3. 2020; kubovad@skolazh.cz

– pracovní list TLAK_7

 1. Tření – učebnice str. 91 – přečíst a udělat zápis do sešitu
 2. Třecí síla – učebnice str. 92 – 95 – přečíst a udělat zápis do sešitu (žluté rámečky)
 3. Třecí síly v denní i technické praxi – učebnice str. 96 – 97 – přečíst a udělat zápis do sešitu (žluté rámečky)

AJ

UČ, str. 48: The Tailor of Swaffham – read and answer cv 2,(přečti a vypracuj cv.2)

PS, str. 38, cv.:1,2

 • opis slov.4C, naučit 4B
 • opakovat slovesa: mean – sell

DÚ: Describe your route from your house to school. : do ŠS napsat.

odkaz k uč. a poslech. zde:

RJ týden 16. 3 – 20. 3. 2020

V tomto týdnu se seznámíme s psaním písmene ц Ц – C.

V pracovním sešitě – zeleném str. 44 + cvičení 6/44, hotovou stránku vyfoťte a pošlete mi ji jako přílohu na e – mail vytiskovah@skolazh.cz     do středy 18.3. 2020.

Vypracujte následující cvičení:, 7ab/44 – 45, 8/45, 9a/45, 12/46, 15/47 do pátku 20. 3. 2020. V učebnici se podívejte na stranu 47 – přečtěte si říkanku O zajíčkovi. Poté se podívejte na pohádku O Sněhurce. 

Český jazyk

– do pátku 20. března

Stavba slova a slovotvorný rozbor

uč. str. 63/červený rámeček POZOR, 3,4,5,7,8,9,10

Slovní zásoba

uč.str 64/ modrý rámeček – výpisky, 2,3, jazykový rozbor

Vše píšete do sešitu a vyfocené posíláte ke kontrole na e-mail syptakovah@skolazh.cz

Využijte času a doplňte si zápisy do čtenářského deníku a dokončete referáty na zvolenou knihu.

Zeměpis

Volný čas využijte k vypracování zadaných projektů!

Každý projekt bude obsahovat minimálně 15 informací o dané zemi nebo zvoleném území. Hledejte různé zajímavosti, najděte si na vybrané oblasti to, co vás zaujme (typické jídlo, oblečení, zajímavosti). Prosím, nekopírovat pouze informace z webu, ale pracovat s nimi (NE WIKIPEDIE). Nezapomeňte na obrázky a na kvalitní zpracování nejlépe na tvrdý papír. Opakujte orientaci na mapě (Afrika).

Opakovat Afriku můžete zde – https://www.umimefakta.cz/cviceni-afrika

Přírodopis

Informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu zde Přírodopis 7.ročník

Výchova ke zdraví

Informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu zde Výchova ke zdraví 7

Občanská výchova

Informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu zde Občanská výchova 7

Hudební výchova – hledejte písničku na Zlatou strunu 🙂

 

Previous

Next

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit