ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

8.B

Byli jsme požádáni o spolupráci ve výzkumném šetření COVIDADOL 2020, které probíhá ve spolupráci s MŠMT a má zmapovat, jak žáci ve věku 10 – 18 let zvládali život s COVID-19. Dotazník najdete na následující adrese:

https://forms.gle/WXM6qk3K3JZBS8JQ6

Budeme rádi, když se do šetření zapojíte.

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když:

  1. kliknou na spustit učebnice online
  2. zaregistrují se jako studenti (stačí vyplnit platný e-mail a heslo)
  3. po přihlášení vyberou v horním menu „katalog“, kliknou na ikonu kterékoli MIUč+ a vyberou volbu „vyzkoušet“

Kterékoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

Pěkné prázdniny přeje paní učitelka Kuncová!

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 15. 6. 2020 DO 19. 6. 2020

Chemie – Pokračujeme v kapitole chemické reakce – pokračuj v učebnici na straně 41 – udělej výpisky a pošli je ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Pokus se o vyčíslení rovnic a pošli také ke kontrole na můj e-mail rovnice – vyčíslení

Dějepis – v tomto týdnu se věnujte dokončování zadaných úkolů, ti, kteří nemají zatím splněno, najdou odkazy ve své poště.

Přírodopis, Občanská výchova – tento týden mi posíláte úkoly, které jsem od vás neobdržela – kontrola plnění.

Ruský jazyk úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 14.sada

– pracovní list naleznete zde: Rovnice -03

– výsledky 12. sady úloh naleznete zde: Rovnice -01(řešení)

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 8. 6. 2020 DO 12. 6. 2020

Dějepis – V tomto týdnu se budeme zabývat obdobím první světové války. Přečtěte si text v učebnici na stranách 101-103. Udělejte si zápis, pošlete ke kontrole.

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde  Přírodopis 8

Chemie – Tento týden se budeme zabývat chemickými reakcemi – udělej si výpisky z učebnice 38 – 40 a pošli je ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz s vypracovaným pracovním listem Chemické reakce – PL. Nezapomeňte dodatečně poslat nevypracované úkoly. Videohodiny již do konce školního roku nebudou.

Občanská výchova – tento týden mi posíláte úkoly, které jsem od vás neobdržela – kontrola plnění.

Ruský jazyk úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 13.sada

– pracovní listy naleznete zde: Mnohočleny – všechny početní úkony 6 Rovnice -02

– výsledky 11. sady úloh naleznete zde: Rovnice – začátek 1 (řešení)

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 1. 6. 2020 DO 5. 6. 2020

ČJ – Google classroom

AJ – Google classroom

Zeměpis – všechny informace najdete zde: 8. – zeměpis 1. 6.

Chemie – Udělej si výpisky z učebnice na straně 81 – 83 „Využití solí“ a vypracuj otázky 1, 2, 3 v učebnici na straně 83 – pošli ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Dále vypracuj test na opakování solí – odkaz je zde https://forms.gle/v9v3cpcVEvGnZFtd7 

Videohodinu máme opět v úterý 2. 6. 2020 v  10:00 hodin – odkaz na připojení je zde http://meet.google.com/akp-tsqy-dbi

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Dějepis – zhlédněte výukové video I a video II.

Ruský jazyk úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 12.sada

– pracovní listy naleznete zde: Rovnice -01

– výsledky 9. sady úloh naleznete zde: Lineární rovnice – 1.ekvivalentní úprava

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO 29. 5. 2020

Zeměpis – vše najdete zde: Zeměpis 8 – 25. 5.

Chemie – Tento týden se naučíme hydrogensoli a hydrátové soli – uděláte si výpisky z učebnice na straně 80. Podíváte se:

K procvičení vzorců vypracuj a pošli na můj e-mail hydrogensoli, hydrátové soli – procvičení vzorců

Vše si procvičíme na videohodině v úterý 26. 5. 2020 v 10:00 hodin – http://meet.google.com/akp-tsqy-dbi

ČJ, AJ – Google classroom

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Ruský jazyk úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 11.sada

– pracovní listy naleznete zde: Rovnice – začátek 1 Mnohočleny – všechny početní úkony 5

Dějepis – podívejte se na prezentaci ZDE.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 18. 5. 2020 DO 22. 5. 2020

ČJ – Google classroom

AJ – Google classroom

Zeměpis – vše najdete zde Zeměpis 8

Chemie – Tento týden budeme stále procvičovat vzorce solí – vypracujete a pošlete ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz Procvičení – vzorce solí Videohodinu máme opět v úterý 19. 5. 2020 v 10:00 hodin http://meet.google.com/akp-tsqy-dbi

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde: varianta pdf Přírodopis 8

/pro možnost zápisu do textu/ ………………………varianta docx Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Ruský jazyk úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 10.sada

– Pracovní listy naleznete zde: Ekvivalentní úpravy 2 Lineární rovnice – 2.ekvivalentní úprava

– Výsledky 8. sady úloh naleznete zde: Výsledky 8. sady úloh

Dějepis – V tomto týdnu se budeme věnovat opakování, vypracujte otázku č. 3 na straně 97. Odpovědi hledejte v učebnici. Nezapomeňte poslat ke kontrole.

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 11. 5. 2020 DO 15. 5. 2020

ČJ, AJ – Google classroom

Zeměpis – vše najdete zde: 8. Zeměpis 11. 5.

Chemie – Tento týden se naučíme názvosloví solí kyselin. Podívej se na moje video https://youtu.be/ccgQR6qRWaY a připravený zápis Soli kyselin Potom si vzorce procvič a pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz Soli – procvičení vzorců Videohodinu opět máme v úterý 12. 5. 2020 v 10:00 hodin http://meet.google.com/akp-tsqy-dbi

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Ruský jazyk úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 9.sada

– Pracovní listy naleznete zde: Ekvivalentní úpravy 1 Lineární rovnice – 1.ekvivalentní úprava Mnohočleny – všechny početní úkony 4

Výsledky 7. sady úloh naleznete zde: Výsledné řešení 7. sady úloh

Dějepis – V tomto týdnu se budeme zabývat obdobím druhé poloviny 19. století. Přečtěte si text v učebnici na stranách 94-96, pomocí učebnice vyplňte PL ZDE a odešlete ke kontrole.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 4. 5. 2020 DO 7. 5. 2020

ČJ, AJ – vše v Google classroom

Zeměpis – vše najdete zde: 8. – zeměpis

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Občanská výchova– veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Chemie – Téma tohoto týdne je „Zásaditost, kyselost, pH“ – udělejte si výpisky z učebnice na straně 74 – 76, které mi pošlete pro kontrolu na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Pro lepší pochopení se podívejte na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=ojJl6wRcGhc

https://www.youtube.com/watch?v=o6FsR_mtfYc

Vše si opět procvičíme v úterý 5. 5. 2020 v 10:00 hodin na videohodině http://meet.google.com/akp-tsqy-dbi

Ruský jazyk – úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 8.sada

 – Pracovní listy naleznete zde: Algebraický vzorec č. III. – rozklad na součin Vzorec č. III. – procvičování 2

Dějepis – instrukce najdete ZDE.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 27. 4. 2020 DO 1. 5. 2020

ČJ, AJ – Google classroom

Zeměpis – vše najdete zde: Zeměpis 8 – 24. 4.

Občanská výchova  – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Chemie – Udělej si výpisky z učebnice na straně 70 – 73 (Kyselina) – pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz

Podívej se na video pro lepší pochopení této kapitoly https://www.youtube.com/watch?v=_3z1CFO9WGw

https://www.youtube.com/watch?v=AYzKF95KC4U

Vypracuj opakovací test https://forms.gle/x9N7nS9XDkNkukf16

V úterý 28. 4. 2020 od 10:00 hodin máme videohodinu, připoj se http://meet.google.com/akp-tsqy-dbi

Ruský jazyk – úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – Výsledné řešení – úkol č.5 (14.4-17.4. 2020) zde: Algebraický vzorec č. I. – rozklad na součin Mnohočleny – všechny početní úkony 2 Vzorec č. I. – procvičování 2

Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 7.sada

Pracovní listy naleznete zde: Mnohočleny – všechny početní úkony 3 Vzorec č. II. – procvičování 2Algebraický vzorec č. II. – rozklad na součin

Dějepis – V tomto týdnu se budeme zabývat kulturou konce 19. století. Výukový materiál naleznete zde Národní divadlo. Prohlédněte si materiál a zhlédněte video zde.

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 20. 4. 2020 DO 24. 4. 2020

ČJ, AJ – Google classroom

Zeměpis – vše najdete zde 8. zeměpis (20. 4.)

Chemie – Někteří mi stále neposlali úkoly za minulé období, prosím o doplnění. Tento týden budeme opakovat vzorce, které už známe Procvičování vzorců 8. Vypracované vzorce zašlete opět na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. V úterý 21. 4. 2010 v 10:00 hodin vás zvu na „společnou hodinu“, pozvánka vám již přišla na e-mail http://meet.google.com/akp-tsqy-dbi

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Př: test – nezapomeňte uvádět své jméno příjmení!

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Ruský jazyk – úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – Výsledné řešení – úkol č.4 (6.4. – 10.4. 2020) zde: Mnohočleny – všechny početní úkonyVzorec č. I. – procvičování

Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 6.sada

Pracovní listy naleznete zde: Mnohočleny – všechny početní úkony 2Vzorec č. I. – procvičování 2Algebraický vzorec č. I. – rozklad na součin

Video – mnohočlenu na součin najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q&t=10s

Dějepis – v tomto týdnu budeme opakovat dějiny USA, otázky k opakování naleznete ZDE, od čtvrtka očekávejte odkaz k on- line opakování ve své poště, stačí kliknout na odkaz, přijmout, vyplnit a odeslat.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 14. 4. 2020 DO 17. 4. 2020

ZeměpisJihočeský kraj – udělejte si zápis z učebnice str. 46 – 48

Chemie

Tématem jsou kyseliny a tento týden jen jejich vzorce a pojmenování. Učivo je v učebnici na straně 70 – 73. Připravila jsem pro vás stručný přehled kyseliny z kterého si uděláte krátký výpis do sešitu (z učebnice si zatím výpisek nedělejte!!). Pro přehled jsem vám připravila i video – https://youtu.be/UkXYlgN9W0M Vypracuj následující zadání kyseliny a pošli na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz stejně jako ofocený výpisek v sešitě.

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Ruský jazyk – úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – Výsledné řešení – úkol č.3 (28.3. – 3.4. 2020) zde: str.1str.2Vypařování

Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 5.sada

 Dějepis – veškeré informace naleznete ve své poště. Pokud jste je neobdrželi, pište! vytiskovah@skolazh.cz

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 6. 4. 2020 DO 10. 4. 2020

Český jazyk: 3Český jazyk 8.

Anglický jazyk: 3Anglický jazyk 8.

Zeměpis – všechny informace najdete zde: Zeměpis 6. 4. -10. 4.

Chemie

Opět se podívej a zopakuj v sešitě a učebnici „Oxidy“, „Sulfidy“ a „Hydroxidy“ – str. 64 – 69. Pak vypracuj následující test TEST Po jeho vypracování ho nezapomeň odeslat tlačítkem ODESLAT. Na můj e-mail nic neposíláš.

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Matematika – Výsledné řešení – úkol č.2 (23.3. – 27.3. 2020) zde: Stránka 2 Stránka 3 Stránka 1 

Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 4.sada

Výklad nové látky naleznete zde: Algebraické vzorce (nová látka) – I.,II., III.

Úkoly, které máte splnit, naleznete zde: Vzorec č. I. – procvičováníVzorec č. II. – procvičování Vzorec č. III. – procvičováníMnohočleny – všechny početní úkony

Odkaz na výukové video zde: https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA

Ruský jazyk – úkoly najdete zde:RJ 8.AB

Dějepis

Rakousko za ministra Bacha

  • Přečti text v učebnici D na str. 82 -83 – zápis nedělej!
  • Zhlédni dokument ZDE  a ZDE.

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 30. 3. 2020 DO 3. 4. 2020

Český jazyk – zadání posláno e-mailem

Anglický jazyk – zde: 2Anglický jazyk 8

Zeměpis – pracujte na svých „projektech“, které mi máte do 31. 3. poslat na mail buranovad@skolazh.cz

Chemie – pokusíme se naučit další skupinu sloučenin = hydroxidy – pročtěte a udělejte si výpisky z učebnice na straně 68- 69, pro pochopení tvorby vzorců se podívejte na tento zápis HYDROXIDY

Pro procvičení hydroxidů tady máte pár vzorců, které mi opět pošlete na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz … hydroxidy – vzorce

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde: Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde: Občanská výchova 8

Ruský jazyk: Veškeré instrukce najdete zde: Úkoly do ruštiny 8. třída

Matematika a fyzika: veškeré informace naleznete na přiloženém dokumentu zde: Úkoly M, F – 3.sada

vyřešenou 1. sadu úkolů (do 20.3.2020) naleznete zde:

Dějepis

Opakování učiva o vynálezech a osobnostech 2. poloviny 19. století.

Do sešitu odpovězte na tyto otázky z učebnice D.

cv. 4/81, cv. 5/81 a cv. 6/81 – nezapomeňte poslat ke kontrole do 2.4. 2020

—————————————————————————————————————————————–

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 23. 3. 2020 DO 27. 3. 2020

Český jazyk – vše v dokumentu Český jazyk 8.

Anglický jazyk: Anglický jazyk 8

 

Matematika: veškeré informace naleznete na přiloženém dokumentu zde Matematika 8.A, 8.B

Matematika: výukové video (některé příklady jsou  lehké) zde: Vytýkání před závorku

výukové video (některé příklady jsou  lehké) zde: Násobení mnohočlenů

 

Fyzika: veškeré informace naleznete na přiloženém dokumentu zde Fyzika 8.A, 8.B

Přírodopis: veškeré informace naleznete na přiloženém dokumentu zde Přírodopis 8

Občanská výchova: veškeré informace naleznete na přiloženém dokumentu zde Občanská výchova 8

Zeměpis

Chemie

Procvičování vzorcůvzorce – opakování …. vypracuj a pošli na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz

Ruský jazyk uč. str. 54-55

– uč. str.56/cvič.10 – naučit báseň

PS – str. 45/3, 4a)b)

– str. 46/5, 6, 7

– str. 47/8a)b)

______________________________________________________________________

týden 16.-20.3.2020

Angličtina

Unit 4 Heroes

PS – str. 78 – Sloveso + -ing nebo infinitiv – krátký zápis do sešitu

PS – str. 34-35/ 2,3,4,5,6

Uč. str. 45/4,5,7 – pracujete do sešitu

Na vypracování máte čas do pátku 20.března, vše vyfotit a poslat na školní e-mail syptakovah@skolazh.cz nebo přes Messenger. V případě dotazů mě kontaktujte kdykoli 🙂

Český jazyk

Skloňování vlastních jmen

uč. str. 85/1,2,3a,7 – do sešitu

A jistě budete mít dost času na práci na vašem čtenářském deníku!:)

DĚJEPIS

Druhá fáze průmyslové revoluce – přečíst str.72 -74 a vypracovat pracovní list

Druhá fáze průmyslové revoluce – zaslat ke kontrole na vytiskovah@skolazh.cz do 27.3. 2020

 

Chemie

Dvouprvkové sloučeniny

  1. halogenidy, oxidy – opakování, procvičování vzorců a vlastností některých látek – učebnice strana 62 – 66
  2. sulfidy – procvičování vzorců ze sešitu + učebnice strana 67 – pročíst a krátký zápis do sešit

 

Matematika 8.A, 8.B Učebnice algebry str.50/cv.2a), 2b) bez zkoušky dosazením

(Vypracovat do 20.3.2020)

str.51/cv.1, 3

str.53/cv.1,2,3

str.54/cv.1,2,3,4,5,6,7,8,9

Vypracovat písemně na zvláštní papír (popř. více papírů), čitelně podepsat hůlkovým (tiskacím) písmem a poslat jako přílohu na adresu weinerti@skolazh.cz (bude oznámkováno)

 

RJ 8.třída

(Vypracovat do 20.3.2020)

Učebnice str. 50 ­ 53

Pracovní sešit str. 41/15, 42/16 a 17, 43/19

Pracovní sešit str. 56 ­ 57 slovíčka 5. lekce

Ofotit úkoly z Pracovního sešitu , čitelně podepsat a poslat na adresu kuncovaz@skolazh.cz

D – 8. B

V tomto týdnu si přečtěte text v učebnici na stranách 70 – 71, do sešitu si udělejte zápis a překreslete graf ze str. 71 – barevně. Nezapomeňte na zadané prezentace.

Zeměpis

Všichni budou mít hotové prezentace na jednotlivé kraje (popř. papírovou formou). Prezentace, nebo vyfocené „plakáty“ mi zašlete na mail buranovad@skolazh.cz do 31. března. Doporučuji opakování krajů a okresů ČR v rámci slepé mapy.

Procvičovat můžete zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy#kc173

Přírodopis

Veškeré informace naleznete na přiloženém dokumentu zde: Přírodopis 8

Občanská výchova

Veškeré informace naleznete na přiloženém dokumentu zde: Občanská výchova 8

Previous

Next

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit