Monthly Archives: Říjen 2020


Distanční výuka – aktuální informace


Vážení rodiče, vzhledem k velmi pravděpodobnému delšímu pokračování distanční výuky bych Vám chtěla připomenout pravidla, která pro ni platí, a seznámit Vás s některými novinkami. Nejpodstatnější změnou je, že na rozdíl od jara je nyní distanční výuka povinná. Připomínám, že distanční výuka 

Více

Aktuální rozvrhy online výuky


Pro větší přehlednost znovu uvádíme rozvrhy online hodin pro 2. stupeň: 6. třída 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina pondělí Z M AJ/AJ úterý D středa ČJ/M ČJ/M AJ/Brá (Dobrovolná sk.) čtvrtek pátek PŘ 

Více

Žádost MŠMT o spolupráci


Vážení rodiče, MŠMT nás požádalo o spolupráci při vysvětlování našim žákům – Vašim dětem, jak je důležité dodržovat preventivní protiepidemická opatření. Přikládám proto plakátky pro 1. i 2. stupeň, kde jsou opatření přehledně shrnutá a prosím, abyste se o nich 

Více

Testování dětí na Covid-19


Vážení rodiče, byla jsem požádána o předání informace o postupu při provádění testů na Covid-19 v případě nařízení karantény u dětí – informaci najdete zde: Dopis KÚ-OLK-testování. Jitka Novotná, ředitelka školy

Více

Informace o ošetřovném od 14. 10. 2020


Informace pro rodiče o ošetřovném najdete na stránkách MPSV zde.  

Více

Aktuální informace – Covid-19


Dnes byly potvrzeny pozitivní výsledky testů na Covid-19 u dvou pedagogických pracovníků. Hygienická stanice byla okamžitě informována, další kroky jsou zcela v její pravomoci. Budou vedeny pohovory u pedagogických pracovníků školy, na jejichž základě budou vytipováni i žáci, kteří mohli 

Více

Distanční výuka od 14. 10., obědy ze školní jídelny


Od 14. 10. přecházejí všechny základní školy plně na distanční výuku. Rozvrhy pro 2. stupeň, které byly zveřejněny v souvislosti se střídavou výukou od 12. 10., zůstávají v platnosti. Pravidla pro distanční výuku: Distanční výuka je povinná, její součástí budou 

Více

Výuka od 12. do 30. října 2020


Informace k výuce ve dnech 12. – 27. 10. 2020 Žáci 2. stupně se budou v následujících dvou týdnech učit střídavě – vždy celá třída jeden týden distančně, druhý ve škole. Distanční výuka je povinná, její součástí budou online hodiny a zadávání 

Více

Uzavření vnitřních sportovišť


V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 jsou od 9. do 25. října 2020 uzavřeny obě tělocvičny základní školy a posilovna. Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy

Více

Bakaláři online


Vážení rodiče, v nejbližších dnech dostanete nebo už jste od svých třídních učitelek dostali přihlašovací údaje do systému Bakaláři, který by měl zjednodušit komunikaci a Vám by měl umožnit lepší přehled o tom, co se s Vaším dítětem ve výuce 

Více

Aktivity ve školních tělocvičnách


V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 je od pondělí 5. října stanoven maximální počet účastníků sportovních aktivit v obou tělocvičnách ZŠ Zlaté Hory na 10 osob. Toto opatření platí i pro aktivity pro žáky školy 

Více