Monthly Archives: Prosinec 2020


Výuka a provoz školy od 4. 1. 2021


Prezenční výuka od 4. 1. 2021 je povolena pouze pro žáky 1. a 2. ročníku a pro žáky speciální třídy. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Hodiny TV budou v případě dobrého počasí probíhat formou procházky nebo her venku, pamatujte tedy 

Více

Informace o Covid – 19


Vážení rodiče, v základní škole se vyskytl případ onemocnění COVID -19. Sledujte proto zdravotní stav svých dětí a případné změny konzultujte s praktickým lékařem pro děti a dorost. Pokud byla míra rizikovosti kontaktu vašeho dítěte s pozitivní osobou vyhodnocena jako riziková, budete 

Více

Přírodovědná korespondenční soutěž – pro žáky 1. i 2.stupně


Vážení přátelé, také v tomto školním roce vyhlašuje Středisko volného času DUHA Přírodovědnou korespondenční soutěž opět pouze v jednom kole. Soutěž je tradičně vyhlášena pro pět věkových kategorií a jako vždy se jí mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy, které se spojí s odborným 

Více

Školní rok 2020/2021


Prázdniny a státní svátky 28.9.2020                 (po)        Den české státnosti 29.- 30.10.2020    (čt-pá) Podzimní prázdniny 17.11.2020               (út)        Den boje za svobodu a demokracii 21.12. – 3.1.2021  

Více

Provoz školy do konce kalendářního roku


Vážení rodiče a všichni spoluobčané, jak sami víte, od pátku přechází Česká republika opět do 4. stupně PES, a s tím souvisejí organizační změny v provozu školy i tělocvičen. Vyučování před Vánoci končí v pátek 18. prosince, v pondělí a 

Více

Informace o Covid-19


Vážení rodiče, v základní škole se vyskytl případ onemocnění COVID -19. Sledujte proto zdravotní stav svých dětí a případné změny konzultujte s praktickým lékařem pro děti a dorost. Pokud byla míra rizikovosti kontaktu vašeho dítěte s pozitivní osobou vyhodnocena jako riziková, 

Více

On-line burza středních škol


Vážení rodiče, dovolte mi Vás informovat o možnosti pro Vás i Vaše děti (žáky devátých ročníků) se přímo propojit se středními školami a učilišti pomocí on-line videokonferencí, které se budou konat také v našem regionu. Tradiční přehlídky středních škol nebylo 

Více

Otevření tělocvičen a posilovny pro veřejnost od 3. 12. 2020


PRAVIDLA PRO ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ AKTIVITY  V TĚLOCVIČNÁCH OD 3. 12. 2020 Možné jsou pouze individuální aktivity v maximálním počtu 10 účastníků. Všichni účastníci používají roušku a dodržují 2 m odstupy. Šatnu účastníci používají pouze v nezbytně nutné míře, je zakázáno využívat 

Více