ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Vyhlášení Biologické olympiády

Milí žáci,

dlouze očekávaná Biologická olympiáda je zde!

Školní kola proběhnou online a to v jednotném termínu – v týdnu od 25. do 31.3. 2021 a okresní kola se tento rok neuskuteční – až krajská.

  • Školní kola se uskuteční online nebo umožní-li to situace, proběhnou ve škole, ale on-line formou.  Budou obsahovat: test (připravený ve formě FORMS nebo v jiné aplikaci pro možnou online formu), poznávačku /rostliny, živočichové/ a laboratorní úkol (bude možné realizovat v domácím prostředí).
  • Pro základní školy platí varianta C a D!!!
  • Téma je stejné jako v loňském roce – Těžký život ve vodě.
  • Odkaz na studijní text /četba a prohlížení obrázků/ – příprava na test: https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11832-dokumenty-a-informace/r-11904-aktualni-studijni-materialy
  • Součástí studijního materiálu jsou komiky – na témže web.odkazu
  • Krajská kola – budou obsahovat test a poznávačku. Dále studenti odešlou své vstupní úkoly krajské komisi – elektronicky (pokud mají, mohou použít práce z minulého školního roku), ta je ohodnotí (počet bodů a instrukce pro hodnocení budou komunikovány) a odešle Sekretariátu Biologické olympiády.

Garant za ZŠ: Šárka Vojčáková, vojcakovas@skolazh.cz /informace, přihlášení, konzultace/

zdroj: Sekretariát Biologické olympiády Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol mobil: +420 725 483 557, tel.: +420 224 382 018 e-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz

V Praze dne 22.1.2021 , prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., předseda ÚK BiO

6 Comments:

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit