ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Modernizace učeben – ROP

Modernizace učeben jazyků a informatiky ZŠ Zlaté Hory

Tento projekt byl zrealizován během školního roku 2010/2011 za podpory ROP Střední Morava. Jedná se o modernizaci dvou jazykových učeben a učebny informatiky pro 30 uživatelů v celkové výši 2,9 mil Kč.

 

 

Projekt byl zrealizován v následujícím harmonogramu:

1. v březnu 2010 byla podána žádost projektu

2. v září 2010 jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace

3. v květnu 2011 byla vyhlášena 3 výběrová řízení (viz Dokumentace k projektu)

4. v červenci – září 2011 proběhla realizace projektu

Výsledek tohoto projektu, který nám zefektivní výuku žáků, můžete shlédnout na fotografiích či osobně při návštěvě školy.