ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Projekt Společně za úspěchem

Projekt „Společně za úspěchem“ předkládaný městem Jeseník ve spolupráci

se základními školami ORP Jeseník je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním

neúspěchem a/nebo jejich předčasným odchodem ze systému vzdělávání, na podporu a

vzdělávání učitelů a na výměnu zkušeností mezi jednotlivými základními školami.

Projekt se skládá z několika aktivit:

(1) vytvoření a realizace podpůrného programu, který každá ze zapojených ZŠ

připraví pro své žáky ohrožené rizikem školního neúspěchu a/nebo předčasným

odchodem ze systému vzdělávání, a který bude zahrnovat nejrůznější aktivity 

(doučování, individuální konzultace, práci s rodiči, apod.)

(2) síťování relevantních aktérů – budou probíhat pravidelná moderovaná

setkání žadatele a spolupracujících ZŠ a dalších relevantních aktérů, zaměřená

na problematiku inkluzivního vzdělávání;

(3) strategické plánování – součástí projektu bude tvorba návrhu Lokální

strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním území ORP.

Časovým vymezením projektu je školní rok 2014/2015.

 

František Vrána